c S

Milko Škoberne ostal brez sodniške funkcije

24.11.2014 08:19 Ljubljana, 21. novembra (STA) - Državni zbor je celjskega sodnika Milka Škoberneta, ki je bil obsojen na petletno zaporno kazen zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja, z 72 glasovi za in brez glasu proti razrešil s sodniške funkcije. Škoberne je prvi sodnik v zgodovini samostojne države, ki je bil razrešen zaradi pravnomočne obsodbe.

Zakon o sodniški službi določa, da mora državni zbor sodnika razrešiti s funkcije, če ta naklepno stori kaznivo dejanje zlorabe sodniške funkcije. Tudi ustava določa, da v primeru naklepno storjenega kaznivega dejanja zlorabe sodne funkcije, ugotovljenega s pravnomočno sodno odločbo, DZ sodnika razreši.

Ker je bil Škoberne obsojen zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja, so poslanci sklenili, da mu odvzamejo sodniško funkcijo.

Medtem bo Škoberne v kratkem začel prestajati zaporno kazen. Konec minulega tedna je namreč prevzel sodbo višjega sodišča, kar so potrdili tudi na ljubljanskem okrožnem sodišču. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij predvideva, da sodišče obsojenca na prestajanje kazni pozove najpozneje v osmih dneh po prejemu potrdila, da je obsojeni prejel izvršljivo odločbo. Kazen nastopi najpozneje v roku meseca dni od prejema poziva na prestajanje zaporne kazni.

Sodišče Škobernetu poziva za prestajanje kazni zapora še ni posredovalo, bodo pa to, kot so pojasnili, predvidoma storili v prihodnjem tednu.

Celjski sodnik je bil sicer decembra lani obsojen na pet let in pol zapora ter plačilo 19.622 evrov kazni zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja. Višje sodišče pa je zaporno kazen znižalo za šest mesecev. Zoper pravnomočno sodbo višjega sodišča se Škoberne brani tudi z zahtevo za varstvo zakonitosti.