c S

Vlada danes o noveli Zujfa

06.11.2014 11:33 Ljubljana, 06. novembra (STA) - Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Z njo želi odpraviti neskladnosti z ustavo v delu, ki se nanaša na upokojevanje javnih uslužbenk, podaljšati spremembe dohodninske lestvice ter določiti jasnejše pogoje pri pridobivanju soglasij za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb.

Ustavno sodišče je namreč decembra lani kot neustavno označilo določbo v zakonu za uravnoteženje javnih financ, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance. S predlagano spremembo zakona pa izenačujejo pogoje za oba spola.

Prav tako s predlagano novelo določajo, da je treba pridobiti soglasje za avtorsko ali podjemno pogodbo že ob objavi obvestila o javnem naročilu oziroma k posredovanju povabila k oddaji ponudb ne pa ob sklenitvi pogodbe.

S spremembami želijo tudi za prihodnje leto ohraniti najvišji dohodninski razred s 50-odstotno obdavčitvijo, ki je bil sicer uveden le za leti 2013 in 2014.

Vladna ekipa pa utegne spregovoriti tudi o pripravi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju za leto 2015. Pogajalci vlade in sindikatov namreč na sredinih pogajanjih niso dosegli konkretnega premika, saj so sindikati tudi z novim predlogom nezadovoljni. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je napovedal, da bo vladi predstavil odziv sindikatov. Odločitev o nadaljnjih korakih je pričakovati najpozneje do sredine prihodnjega tedna, ko se bodo nadaljevala pogajanja.