c S

Na pristojnem odboru različni pogledi na učinkovitost slovenskega sodstva

23.10.2014 08:35 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - Članice in člani odbora za pravosodje so se danes seznanili še s poročilom o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v lanskem letu. Predsednik sodnega sveta Janez Vlaj je v predstavitvi obsežnega poročila izpostavil zlasti zmanjšanje števila sodnih zaostankov. V opozicijskih vrstah so opozarjali na neučinkovitost sodstva.

Vlaj je na seji odbora pojasnil, da se je število sodnih zaostankov od leta 2012 do 2013 zmanjšalo za skoraj devet odstotkov, upoštevajoč zgolj pomembnejše zadeve pa za več kot 12 odstotkov. Ob tem je priznal, da je Slovenija v evropskem vrhu po številu sodnikov glede na število prebivalcev, a dodal, da se je število sodnikov v času do leta 2013 zmanjševalo, podoben trend pa je zaznati tudi letos.

Generalni sekretar vrhovnega sodišča Janko Marinko je dodal, da si za zmanjševanje števila sodnikov prizadevajo tudi tako, da jih razbremenjujejo nesodniških opravil. Če manj strokovne naloge lahko opravi tamkajšnje osebje, je tudi kakovost sojenja višja, je pojasnil. Posebej pa je opozoril na preobremenjenost sodišč s stroški, povezanimi s postopki stečajev.

Državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu Tina Brecelj je ob tem napovedala, da bo ministrstvo povečalo nadzor nad vsemi deležniki, ki sodelujejo v sodnih postopkih, da bi se njihova učinkovitost še izboljšala in ne bi prihajalo do nepotrebnih zastojev.

Kritični toni so v razpravi prihajali zlasti iz opozicijskih vrst. Vinko Gorenak (SDS) se je dotaknil mednarodnih raziskav, ki kažejo na neučinkovitost slovenskega sodstva. Med drugim pa je opozoril tudi na primer, ko je imel sodni svet po njegovi oceni dvojna merila pri vprašanju političnega udejstvovanja sodnikov.

Branko Grims je izpostavil, da je Slovenija po bruto prihodku pod povprečjem, po številu sodnikov pa daleč nad povprečjem Evropske unije. Jernej Vrtovec (NSi) pa je opozoril, da na neučinkovitost slovenskih sodišč opozarja tudi veliko podjetnikov.

V SDS so v sprejem predlagali sklep, da bi bila o stanju pravosodja potrebna tudi razprava na plenarni seji DZ, obenem pa bi odbor vladi predlagal, pripravi zakonske rešitve, ki bi zagotovile večjo preglednost in učinkovitost sodstva ter uveljavitev osebne odgovornosti. Večina v odboru je takšen sklep zavrnila, tako da so se članice in člani z razmerami v sodstvu zgolj seznanili.