c S

Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete v devetih mesecih večji za tretjino

20.10.2014 10:19 Ljubljana, 18. oktobra (STA) - Obseg obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete se je v Sloveniji v prvih devetih mesecih leta v primerjavi z letom 2013 povečal za 33 odstotkov na 15.206 kaznivih dejanj. Občutno, za 114 odstotkov, se je povečala premoženjska škoda, nastala kot posledica gospodarskih kaznivih dejanj, in sicer na 436,4 milijona evrov.

Delež gospodarske kriminalitete v celotni strukturi kriminalitete se je na letni ravni povečal na 20,3 odstotka, je ob predstavitvi dela policije na področju gospodarske kriminalitete ta teden dejal vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Generalni policijski upravi Dušan Florjančič.

"Slovenska policija je z uspešno zaključenimi primeri resnega kriminala že večkrat dokazala, da ni pomembno, kdo je storilec gospodarskega kaznivega dejanja, saj so bile v preteklem obdobju obravnavane osebe iz najrazličnejših področij družbenega in gospodarskega življenja," je poudaril Florjančič.

Zato se morajo po njegovem mnenju vsi zavedati potrebe po omejevanju gospodarskega kriminala, predvsem pa se mora čim prej ustvariti pogoje in ugodno klimo za obvladovanje, nadzor in preprečevanje gospodarskega kriminala in korupcije tudi v prihodnje.

Preiskanost gospodarske kriminalitete znaša 91,3 odstotka, med posameznimi skupinami gospodarskih kaznivih dejanj pa se je najbolj povečalo število kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, kaznivih dejanj zoper pravni promet ter kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost in javna pooblastila. Največji delež premoženjske škode je bil povzročen s kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo, in sicer 86,7 odstotka.

Na področju odkrivanja in preiskovanja korupcijske kriminalitete so kriminalisti v prvih devetih mesecih letos obravnavali in s kazensko ovadbo zaključili 66 kaznivih dejanj tipične korupcijske kriminalitete, kar je za šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Kot je povedal Florjančič, so policisti v gospodarskem in javnem sektorju odkrili veliko primerov korupcijskih ravnanj, za katere je značilen prodor organiziranih oblik korupcijskih praks na različna področja. Največja korupcijska tveganja so bila zaznana na področjih bančnega sistema ter tudi zdravstva, energetike, upravljanja gospodarskih družb s kapitalskimi naložbami države in izrabljanja evropskih sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov.

Florjančič je poudaril, da odločno in učinkovito ukrepanje v boju proti gospodarski kriminaliteti in korupciji ostaja prednostna naloga slovenske policije. Doseženi rezultati so velik izziv tudi za delo v prihodnje, saj slovenski policisti in kriminalisti iz leta v leto obravnavajo več gospodarskih kaznivih dejanj, s katerimi je bila povzročena velika premoženjska škoda.

"Na področju oškodovanja bank obravnavamo 144 kaznivih dejanj. Letos smo že zaključili s preiskavami 45 kaznivih dejanj, v katerih je kot posledica nastala velika premoženjska škoda v višini 112,4 milijonov evrov, trenutno pa še obravnavamo 99 takšnih kaznivih dejanj," je pojasnil Florjančič.

V prvem polletju letos so izvedli skupno 165 finančnih preiskav, v katerih so obravnavali 315 fizičnih in 108 pravnih oseb. S finančnimi preiskavami so ugotovili skupno 162,17 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, od tega so na pristojna tožilstva podali 89 pobud za začasno zavarovanje v skupni višini 103 milijonov evrov.