c S
Za občinska svetnika izvoljena tudi ministra Veber in Majcnova, a funkciji nista združljivi 09.10.2014 07:45 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Med 3336 v nedeljo izvoljenimi člani občinskih svetov sta po neuradnih podatkih tudi minister za obrambo Janko Veber in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. A funkciji po zakonu nista združljivi, zato ministra v občinskem svetu ne moreta sedeti. Ali bodo za njuni mesti v občinskih svetih potrebne nadomestne volitve, pa še ni jasno.

Janko Veber je bil na listi SD izvoljen za člana občinskega sveta občine Kočevje, Majcnova pa je postala občinska svetnica občine Slovenska Bistrica, izvoljena na listi DeSUS.

A funkciji ministra in občinskega svetnika v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in zakonom o vladi nista združljivi, zato se morata oba ministra eni izmed funkcij odpovedati.

Za to obstaja več možnosti. Če denimo izvoljeni svetnik funkcije ne bi prevzel, bi bile v občini potrebne nadomestne volitve.

V izogib nadomestnim volitvam pa je po pojasnilih ministrstva za javno upravo mogoče uporabiti določbe zakona o lokalni samoupravi, ki določajo, da članu občinskega sveta preneha mandat, če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi.

Če torej izvoljeni občinski svetnik v enem mesecu po potrditvi njegovega mandata ne bo prenehal opravljati funkcije ministra, občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana občinskega sveta, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Kakšen je nadaljnji postopek, pa je odvisno od tega, ali se člani občinskega sveta volijo po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Če se volijo po večinskem sistemu, se opravijo nadomestne volitve. Če se volijo po proporcionalnem sistemu, pa postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.

Tako v občini Kočevje kot v občini Slovenska Bistrica svetnike volijo po proporcionalnem sistemu, tako da v tem primeru nadomestne volitve ne bi bile potrebne.

A po mnenju predsednika inštituta za javno upravo in predavatelja na Pravni fakulteti v Ljubljani Rajka Pirnata bi s tem minister zavestno pristal na kršenje zakonov, ki opredeljujejo nezdružljivost funkcij. To pa bi bilo za člana vlade popolnoma nesprejemljivo, je Pirnat ocenil za STA. Zato sam ocenjuje, da je edino primerno, da ministra svetniške funkcije ne prevzameta, to pa seveda pomeni nadomestne volitve. Da funkcije ne bo prevzel, je sicer, kot so pojasnili na obrambnem ministrstvu, Veber že napovedal.

Po zakonu o integriteti mora sicer funkcionar, ki je pred nastopom funkcije opravljal drugo funkcijo, ki je z novo nezdružljiva, takoj podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev. Če tega ne stori, pa mu komisija za preprečevanje korupcije določi rok, v katerem mora odpraviti nezdružljivost.