c S
Sojenje v zadevi Čista lopata po mnenju vrhovnih sodnikov zakonito 08.10.2014 10:32 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Vrhovno sodišče je v zadevi Čista lopata zavrnilo večino zahtev za varstvo zakonitosti, delno je ugodilo le obrambi Tomaža Žiberta, ki je bil na Kontroli zračnega prometa Slovenije zadolžen za obravnavo ponudb gradbenikov. Postopek je po mnenju sodišča od zahteve za preiskavo do sodbe potekal zakonito.

Vrhovni sodniki so zavrnili očitke obrambe, da so kriminalisti predkazenski postopek sprožili na podlagi kršitev zakonodaje in da preiskovalna sodnica ne bi smela izdati odredbe za nadzor mobilne telefonske številke nekdanjega predsednika uprave SCT Ivana Zidarja.

Obrambo je namreč zmotila po njihovem prepričanju sporna izmenjava informacij po faksiranih sporočilih med slovenskim kriminalistom in nemškim kolegom Gerhardom Schaffnerjem. Ker vsi nadaljnji obremenilni dokazi izvirajo iz domnevno spornega dejanja preiskovalcev, bi jih po mnenju obrambe sodišče moralo iz spisa izločiti, vendar pa se vrhovni sodniki s tem niso strinjali.

Odvetnik Žiberta, ki mu je okrožno sodišče prisodilo leti in pol zapora in 15.000 evrov stranske denarne kazni, Mitja Pavčič je ves čas sojenja opozarjal tudi na napačno pravno kvalifikacijo, saj da gre za nadaljevano kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril, in ne za dve posamični kaznivi dejanji.

Vrhovni sodniki so mu dali prav, zahtevi za varstvo zakonitosti pa so delno ugodili in njegovemu varovancu zaporno kazen znižali za dva meseca, denarno kazen 15.000 evrov pa znižali za 1000 evrov.

Večina obsojenih v zadevi Čista lopata je sicer že prestala dosojene kazni, zapleta se le pri Zidarju, ki mu je bil lani zaradi bolezni za eno leto odobren odlog kazni, sedaj pa je sodišče odredilo izvedenstvo medicinske stroke zaradi ugotavljanja, ali je zaradi zatrjevanega zdravstvenega stanja sposoben prestajati zaporno kazen.

Sojenje osmerici zaradi dogovarjanja pri pripravi ponudb na javnem razpisu za izgradnjo kontrolnega stolpa na letališču Jožeta Pučnika in podkupovanja ter sostorilstva pri tem kaznivem dejanju se je začelo leta 2010 in končalo dve leti kasneje.

Sporno dogovarjanje med gradbeniki pri pripravi ponudb za izgradnjo kontrolnega stolpa na Letališču Jožeta Pučnika je v javnost prišlo februarja 2008 po odmevnih aretacijah, v kateri so pridržali vse vpletene, vsi razen Dušana Črnigoja, ki se je zaradi funkcije državnega svetnika skliceval na imuniteto, pa so noč prebili v zaporu, poročata Delo in Slovenske novice.