c S
V prvem krogu izvoljenih 158 županov 06.10.2014 14:18 Ljubljana, 06. oktobra (STA) - V prvem krogu nedeljskih županskih volitev je bilo izvoljenih 158 županov in županj. Objavljamo pregled vseh izvoljenih županov glede na delne neuradne izide ter tistih, ki se bodo pomerili v drugem krogu volitev.

Občina Novi župan Predlagatelj

------------------------------------------------------------------------------

Ankaran Gregor Strmčnik Skupina volivcev

Apače Franc Pižmoht DeSUS

Benedikt Milan Gumzar Skupina volivcev

Bistrica ob Sotli Franjo Debelak Skupina volivcev

Bled Janez Fajfar Skupina volivcev

Bloke Jože Doles SLS

Bohinj Franc Kramar Skupina volivcev

Braslovče Branimir Strojanšek SD

Brezovica Metod Ropret Skupina volivcev

Brežice Ivan Molan SDS

Cankova Drago Vogrinčič Skupina volivcev

Celje Bojan Šrot SLS

Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj Skupina volivcev

Cerknica Marko Rupar SDS

Cerkvenjak Marjan Žmavc Skupina volivcev

Cirkulane Janez Jurgec SDS

Črenšovci Anton Törnar SLS

Črna na Koroškem Romana Lesjak Skupina volivcev

Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič Skupina volivcev

Dobrna Martin Brecl SLS

Dobrova-Polhov Gradec Franc Setnikar Skupina volivcev

Dobrovnik Marjan Kardinar Skupina volivcev

Dol pri Ljubljani Janez Tekavc Skupina volivcev

Domžale Toni Dragar LTD

Dornava Rajko Janžekovič SDS

Dravograd Marijana Cigala Skupina volivcev

Duplek Mitja Horvat Skupina volivcev

Gorenja vas-Poljane Milan Čadež SDS

Gorje Peter Torkar Skupina volivcev

Gornji Petrovci Franc Šlihthuber Skupina volivcev

Grosuplje Peter Verlič SDS

Hajdina Stanislav Glažar Skupina volivcev

Hodoš Ludvik Orban Skupina volivcev

Horjul Janko Prebil NSi

Hrastnik Miran Jerič Skupina volivcev

Idrija Bojan Sever SD

Ig Janez Cimperman SLS

Ivančna Gorica Dušan Strnad SDS

Jezersko Jurij Rebolj Skupina volivcev

Juršinci Alojzij Kaučič SLS

Kamnik Marjan Šarec Skupina volivcev

Kanal Andrej Maffi SLS

Kidričevo Anton Leskovar SDS

Kobilje Robert Ščap SLS

Kočevje Vladimir Prebilič Skupina volivcev

Koper Boris Popovič KJN

Kostanjevica na Krki Ladko Petretič Skupina volivcev

Kostel Lilijana Butina SD

Kozje Milenca Krajnc Skupina volivcev

Kranjska Gora Janez Hrovat Skupina volivcev

Križevci Branko Belec Skupina volivcev

Krško Miran Stanko SLS

Kungota Igor Stropnik SDS

Kuzma Jožef Škalič Skupina volivcev

Laško Franc Zdolšek SLS

Litija Franc Rokavec SLS

Ljubljana Zoran Janković Skupina volivcev

Ljubno Franjo Naraločnik Skupina volivcev

Ljutomer Olga Karba Skupina volivcev

Logatec Berto Menard Skupina volivcev

Loška dolina Janez Komidar NSi

Luče Ciril Rosc Skupina volivcev

Lukovica Matej Kotnik Skupina volivcev

Majšperk Darinka Fakin SLS

Markovci Milan Gabrovec LDS

Medvode Nejc Smole Skupina volivcev

Mengeš Franc Jerič Skupina volivcev

Metlika Darko Zevnik SD

Mežica Dušan Krebel Skupina volivcev

Miklavž na Dravskem polju Leopold Kremžar Skupina volivcev

Mirna Dušan Skerbiš Skupina volivcev

Mirna Peč Andrej Kastelic Skupina volivcev

Mislinja Franc Šilak SD

Mokronog-Trebelno Anton Maver Skupina volivcev

Moravče Martin Rebolj SD

Moravske Toplice Alojz Glavač Skupina volivcev

Mozirje Ivan Suhoveršnik Skupina volivcev

Naklo Marko Mravlja SDS

Nazarje Matej Pečovnik Skupina volivcev

Odranci Ivan Markoja ZK

Oplotnica Matjaž Orter Skupina volivcev

Ormož Alojz Sok NSi

Osilnica Antun Volf Skupina volivcev

Pesnica Venčeslav Senekovič SLS

Pivka Robert Smrdelj SLS

Podčetrtek Peter Misja Skupina volivcev

Podlehnik Marko Maučič Skupina volivcev

Podvelka Anton Kovše SD

Polzela Jože Kužnik SDS

Prebold Vinko Debelak Skupina volivcev

Preddvor Miran Zadnikar Povezane lokalne skupn

Prevalje Matija Tasič Skupina volivcev

Rače-Fram Branko Ledinek SLS

Radeče Tomaž Režun SD

Radlje ob Dravi Alan Bukovnik SD

Radovljica Ciril Globočnik Skupina volivcev

Ravne na Koroškem Tomaž Rožen Skupina volivcev

Razkrižje Stanko Ivanušič Skupina volivcev

Rečica ob Savinji Vincenc Jeraj Skupina volivcev

Renče-Vogrsko Aleš Bucik Skupina volivcev

Ribnica na Pohorju Srečko Geč SD

Rogaška Slatina Branko Kidrič Skupina volivcev

Rogašovci Edvard Mihalič Skupina volivcev

Rogatec Martin Mikolič NSi

Selnica ob Dravi Jurij Lep Skupina volivcev

Semič Polona Kambič SLS

Sevnica Srečko Ocvirk SLS

Slovenj Gradec Andrej Čas Skupina volivcev

Slovenska Bistrica Ivan Žagar Skupina volivcev

Slovenske Konjice Miran Gorinšek SLS

Sodražica Blaž Milavec SLS

Solčava Katarina Prelesnik Skupina volivcev

Središče ob Dravi Jurij Borko SDS

Starše Bojan Kirbiš Skupina volivcev

Straža Dušan Krštinc Skupina volivcev

Sveta Ana Silvo Slaček Skupina volivcev

Sveta Trojica v Slo. goricah Darko Fras Skupina volivcev

Sveti Andraž v Slov. goricah Darja Vudler Skupina volivcev

Sveti Jurij v Slo. goricah Peter Škrlec SDS

Sveti Tomaž Mirko Cvetko NSi

Šalovci Iztok Fartek Skupina volivcev

Šempeter-Vrtojba Milan Turk Skupina volivcev

Šenčur Ciril Kozjek Skupina volivcev

Šentjur Marko Diaci Skupina volivcev

Šentrupert Rupert Gole Skupina volivcev

Škocjan Jože Kapler SDS

Škofljica Ivan Jordan Skupina volivcev

Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket Skupina volivcev

Šmarješke Toplice Bernardka Krnc Skupina volivcev

Šmartno ob Paki Janko Kopušar Skupina volivcev

Šmartno pri Litiji Rajko Meserko SLS

Šoštanj Darko Menih SDS

Štore Miran Jurkošek Skupina volivcev

Tišina Franc Horvat SLS

Tolmin Uroš Brežan Skupina volivcev

Trnovska vas Alojz Benko SLS

Tržič Borut Sajovic Skupina volivcev

Velenje Bojan Kontič SD

Velika Polana Damijan Jaklin Skupina volivcev

Velike Lašče Anton Zakrajšek SDS

Veržej Slavko Petovar SLS

Videm Friderik Bračič SLS

Vipava Ivan Princes Skupina volivcev

Vitanje Mirko Polutnik Skupina volivcev

Vodice Aco Franc Šuštar Skupina volivcev

Vojnik Branko Petre NSi

Vransko Franc Sušnik SDS

Vrhnika Stojan Jakin Skupina volivcev

Vuzenica Franjo Golob Skupina volivcev

Zagorje ob Savi Matjaž Švagan ZGN

Zavrč Miran Vuk SLS

Zreče Boris Podvršnik SDS

Žalec Janko Kos SD

Železniki Anton Luznar SLS

Žetale Anton Butolen Skupina volivcev

Žiri Janez Žakelj NSi

Žirovnica Leopold Pogačar Skupina volivcev

Žužemberk Franc Škufca Skupina volivcev

Občina Prvi kandidat Predlagatelj Drugi kandidat Predlagatelj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ajdovščina Tadej Beočanin SD Marjan Poljšak NSD

Beltinci Milan Kerman Nsi Matej Gomboši Skupina volivcev

Borovnica Andrej Ocepek SD Bojan Čebela Skupina volivcev

Bovec Davor Gašperčič SDS Valter Mlekuž SD

Brda Franc Mužič Skupina volivcev Jan Miklavc SDS

Cerkno Jurij Kavčič SLS Miran Ciglič Skupina volivcev

Destrnik Vladimir Vindiš SDS Franc Pukšič SLS

Divača Alenka Štrucl Dovgan Skupina volivcev Ivan Kovačič Skupina volivcev

Dobje Franc Leskovšek SLS Natalija Plemenitaš Fuchs Skupina volivcev

Dobrepolje Janez Pavlin Skupina volivcev Jože Prijatelj SLS

Dolenjske Toplice Jože Muhič Skupina volivcev Franc Vovk Skupina volivcev

Gorišnica Jožef Kokot SLS Slavko Visenjak Skupina volivcev

Gornja Radgona Anton Kampuš SD Stanko Rojko Skupina volivcev

Gornji Grad Stanko Ogradi Skupina volivcev Miran Ugovšek Skupina volivcev

Grad Silvo Šarkanj Skupina volivcev Cvetka Ficko Skupina volivcev

Hoče-Slivnica Marko Soršak Skupina volivcev Srečko Hvauc SDS

Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek SD Zvonko Benčič Midre Skupina volivcev

Ilirska Bistrica Emil Rojc SD Kristina Valenčič Skupina volivcev

Izola Igor Kolenc Skupina volivcev Branko Simonovič DeSUS

Jesenice Tomaž Tom Mencinger SD Ahmed Pašić Skupina volivcev

Kobarid Darja Hauptman SDS Robert Kavčič Nsi

Komen Danijel Božič ZZP Marko Bandelli ZaAB

Komenda Štefan Pojbič Skupina volivcev Stanislav Poglajen Skupina volivcev

Kranj Boštjan Trilar Več za Kranj Mohor Bogataj SZNKS

Lenart Ivan Vogrin Skupina volivcev Janez Kramberger Skupina volivcev

Lendava Anton Balažek Skupina volivcev Kornelija Baša Skupina volivcev

Log-Dragomer Miran Stanovnik Skupina volivcev Boštjan Rigler Skupina volivcev

Loški Potok Aleksander Car Skupina volivcev Ivan Benčina Skupina volivcev

Lovrenc na Pohorju Joško Manfreda SD Marko Rakovnik Skupina volivcev

Makole Franc Majcen Skupina volivcev Stanislav Brumec Skupina volivcev

Maribor Andrej Fištravec Skupina volivcev Franc Kangler Županova lista

Miren-Kostanjevica Mauricij Humar Skupina volivcev Zlatko Martin Marušič Skupina volivcev

Murska Sobota Anton Štihec Nsi in SDS Aleksander Jevšek SD

Muta Mirko Vošner Skupina volivcev Darko Sahornik Skupina volivcev

Nova Gorica Luka Manojlovič Skupina volivcev Matej Arčon Skupina volivcev

Novo mesto Milena Kramar Zupan SD in SLS Gregor Macedoni Skupina volivcev

Piran Peter Bossman SD Sebastjan Jeretič SZV

Poljčane Stanislav Kovačič Skupina volivcev Tomaž Kokot SDS

Postojna Jernej Verbič Skupina volivcev Igor Marentič Skupina volivcev

Ptuj Miran Senčar Skupina volivcev Štefan Čelan Skupina volivcev

Puconci Ernest Nemec SLS Ivan Pintarič SLS

Radenci Janez Rihtarič SLS Roman Leljak Skupina volivcev

Ribnica Jože Levstek SDS Andreja Škrabec Skupina volivcev

Ruše Uroš Razpet Skupina volivcev Truda Pepelnik Skupina volivcev

Sežana Davorin Terčon Skupina volivcev David Škabar Skupina volivcev

Sv. Jurij ob Ščavnici Anton Slana Skupina volivcev Miroslav Petrovič Skupina volivcev

Šentilj Štefan Žvab Skupina volivcev Andrej Koren Skupina volivcev

Šentjernej Radko Luzar Skupina volivcev Franc Hudoklin SLS

Škofja Loka Miha Ješe Skupina volivcev Metod Di Batista SLS

Tabor Vilko Jazbinšek SDS Anton Grobler SLS

Trbovlje Jasna Gabrič Skupina volivcev Borut Dolanc SDS

Trebnje Špela Smuk DROT Alojzij Kastelic Županova lista

Trzin Peter Ložar Skupina volivcev Romeo Podlogar Skupina volivcev

Turnišče Vesna Jerala Zver LDS Alenka Horvat Skupina volivcev