c S

Upravno sodišče je odločalo o 31 pritožbah glede kandidatur, v celoti ali delno je ugodilo šestim

23.09.2014 15:25 Ljubljana, 23. septembra (STA) - Upravno sodišče je v volilnih sporih pred oktobrskimi lokalnimi volitvami odločalo o 31 pritožbah zoper odločitve občinskih volilnih komisij. Štirim pritožbam so ugodili v celoti, dvema pa delno, ostale so zavrnili ali zavrgli, so za STA pojasnili na upravnem sodišču.

Največ pritožb zoper odločitve občinskih volilnih komisij so na upravnem sodišču prejeli iz občin, ki sodijo pod pristojnosti sodišča v Ljubljani, in sicer 14. Največ (štiri) je bilo pritožb na odločitve šentjernejske volilne komisije, iz Jesenic so prispele tri pritožbe, iz Mestne občine Kranj dve pritožbi, po eno pritožbo pa so prejeli iz Radovljice, Kostanjevice ob Krki, Škofljice, Tržiča in Kočevja. Od omenjenih 14 pritožb so jih osem zavrnili, trem so ugodili v celoti, dvema delno, eno pa so zavrgli.

Upravno sodišče ima tri svoje zunanje oddelke - v Mariboru, Celju in Novi Gorici. Z območja pod pristojnostmi mariborskega oddelka je prispelo deset pritožb zoper delo občinskih volilnih komisij, upravno sodišče jih je devet zavrnilo, eno pa zavrglo. Tri pritožbe so prispele iz občine Hoče - Slivnica, po dve pritožbi iz Moravskih Toplic in Hodoša, iz občin Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj in Radenci pa je prispela po ena pritožba.

Z novogoriškega območja je upravno sodišče prejelo pet pritožb, in sicer dve iz Pirana ter po eno iz občin Koper, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko. Tri je sodišče zavrnilo, dve pa zavrglo.

Z območja pod pristojnostjo celjskega oddelka sodišča pa so prejeli dve pritožbi, eno iz Rečice ob Savinji in eno iz Tabora. Sodišče je eno od teh zavrnilo, eni pa ugodilo.

Kot so za STA pojasnili na upravnem sodišču, se največ ugotovljenih nepravilnosti nanaša na zakonske določbe, da morajo politične stranke kandidate določiti po postopku, določenem s pravili stranke, in da se morajo kandidati določiti s tajnim glasovanjem. V nekaterih primerih stranke tudi niso upoštevale enakopravne zastopanosti žensk in moških na listah.

Nekaj kršitev se nanaša na določila, da mora imeti kandidat stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira, zabeležena pa je bila tudi kršitev določbe, po kateri lahko vsakdo kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.

V dveh primerih so obravnavali vprašanje, kdo ima pravico vložiti ugovor zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja, dve pritožbi pa sta bili zavrženi kot prepozni.

Na upravnem sodišču sicer pojasnjujejo, da statističnih podatkov o najpogostejših kršitvah statistično ne obdelujejo, zato so navedeni podatki informativne narave.