c S

Končanje stečaja SCT zaradi preobsežnosti premaknjeno v leto 2018

23.09.2014 10:07 Ljubljana, 23. septembra (STA) - Stečaj nekoč gradbenega velikana SCT se bo po najnovejši oceni upravitelja Leona Benigarja Tošiča končal do konca leta 2018, in ne januarja prihodnje leto, kot je bila prva ocena. Postopek po njegovih pojasnilih najbolj ovirajo odprti projekti z naročniki, odprti pravdni postopki in preizkus terjatev ter prodaja premoženja.

SCT, ki sicer ne opravlja več dejavnosti, je vpet v številne pogodbene obveznosti, ki ga vežejo kljub stečaju. Odprte zadeve z naročniki, predvsem z Družbo za avtoceste v RS (Dars), naj bi bile končane predvidoma do sredine 2018, izhaja iz objave na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Največ odprtih projektov je s področja nizkih gradenj - gre za okoli 40 pogodb z Darsom. SCT je za dobro izvedbo del ter za odpravo napak v garancijski dobi Darsu in drugim naročnikom izdal za skupno 166 milijonov evrov bančnih garancij, ki so kot pogojne terjatve prijavljene in priznane tudi v stečajnem postopku.

Benigar Tošič je dosegel dogovor z Darsom in bankami izdajateljicami garancij, da SCT skrbi za organizacijo odprave napak na objektih, za katere garancijski roki še niso pretekli, stroške odprave napak pa v celoti nosijo banke izdajateljice garancij.

"Vse z namenom, da se napake redno odpravlja in da garancije niso unovčene," je poudaril upravitelj. Do 15. septembra je sicer po njegovih navedbah prenehalo za približno 46 milijonov evrov bančnih garancij.

Zaključevanje projektov je za stečajno maso pomembno, saj SCT lahko po izteku garancijske dobe terja na plačilo naročnika še za zadržana sredstva po gradbenih pogodbah.

Proti Darsu je po upraviteljevih pojasnilih v teku 31 pravd v skupni višini 4,3 milijona evrov, še 14 tožb pa bo vloženih predvidoma do konca septembra.

Večina garancijskih dob in izdanih bančnih garancij se izteče do leta 2018, zato se tudi zaradi tega stečaj SCT ne more končati pred tem.

Poleg tega so za stečajnega upravitelja velik problem tudi odprti pravdni postopki in preizkus terjatev. SCT namreč kot tožnik nastopa v 114 pravdnih in drugih postopkih, v katerih uveljavlja plačilo iz raznih naslovov v skupnem znesku 20 milijonov evrov, medtem ko je tožena stranka v 74 postopkih.

"Glede na predviden tek trajanja postopkov ni realno pričakovati, da bili spori končani pred letom 2016, če upoštevamo povprečen tek postopkov na prvi stopnji do sedaj. Večji del postopkov zoper Dars je bil vložen v letu 2014, saj terjate niso zapadle v plačilo pred tem časom," je navedel Benigar Tošič.

Predviden izplen postopkov, ki jih vodi SCT, je ob upoštevanju polovičnega uspeha v pravdah 10 milijonov evrov. Večji del teh zneskov bo namenjen za poplačilo prednostnih in navadnih terjatev.

Prodaja premoženja medtem po njegovi oceni poteka relativno hitro, do zastojev prihaja samo pri nepremičninah, kjer so odprti spori o lastništvu. Pred prodajo teh nepremičnin je treba te postopke zaključiti, kar se predvidoma ne bo zgodilo pred letom 2016, postopki določitve pripadajočega zemljišča pa 2017.

SCT je tudi še vedno vknjižen pri večjem številu nepremičnin, katerih lastniki so druge pravne in fizične osebe. Kljub aktivnemu delu na sklepanju uskladitvenih pogodb ter razčiščevanju zemljiškoknjižnega stanja Benigar Tošič predvideva, da bo za dokončno ureditev potreboval vsaj še dve leti.

SCT, ki je v najboljših časih zaposloval tudi več kot 11.000 ljudi, je januarja 2011 pristal v postopku prisilne poravnave, nato pa junija istega leta stekel stečaj. Takrat je imela družba 760 zaposlenih.

Kot izhaja iz ta mesec objavljenega posodobljenega končnega seznama preizkušanih terjatev, je prijavljenih terjatev za 588,83 milijona evrov. Dokončno priznanih navadnih je za 201,47 milijona evrov, pogojnih za 166,83 milijona evrov in prednostnih za 9,17 milijona evrov.