c S

Cerar za vsestransko zdravje slovenske družbe

25.08.2014 13:10 Ljubljana, 25. avgusta (STA) - Vlada ima v prvi vrsti nalogo vzbuditi zaupanje v pravno državo in v državne institucije, prav tako je treba močneje ozavestiti dejstvo, da je slovenska država temeljna politična dobrina, je v nagovoru DZ dejal kandidat za mandatarja Miro Cerar. Prizadeval si bo za razvojno usmerjeno politiko ter za zdravje naroda na duhovni in psihofizični ravni.

Cerar je v predstavitvenem nagovoru poslankam in poslancem opozoril, da je aktualna kriza v večji meri posledica lastnih napak in krize vrednot kot pa svetovne finančne krize. Slovenija je na točki, s katere lahko zdrsne v brezno, lahko pa se obrne na pot uspeha. Kot je poudaril, vidi in priznava samo drugo pot, torej pot sodelovanja v dobro državljanov.

Izpostavil je, da ima Slovenija vse človeške in druge potenciale, da postane uspešna država. Treba je le doseči skupno odločitev za to, da želimo biti boljši in uspešnejši. Predpostavki uspešnosti razvoja pa sta politična stabilnost in povezovalna naravnanost v politiki, je povedal Cerar.

Vlada ima po njegovih besedah v prvi vrsti nalogo zbuditi zaupanje v državne institucije. Na institucionalni ravni se zaupanje ustvarja s spoštovanjem pravne države in temeljnih vrednot. Vsi državljani bi se pri tem morali zavedati, da je vladavina zakonov pomembna družbena dobrina. "Tam, kjer se nekaznovano krade in laže, se družba razkraja," je opozoril.

Prav tako je po Cerarjevih besedah treba močneje ozavestiti dejstvo, da je slovenska država temeljna politična dobrina. Zato si moramo dokazati, da smo jo sposobni voditi kot dobri gospodarji. Skrbno moramo varovati državno premoženje in preprečevati razsipnost in korupcijo, odreči pa se je treba rušilnim in nesmiselnim ideološkim spopadom, je poudaril.

Glavna naloga vlade bo tako povrnitev zaupanja v državo in njene temelje. Poslanstvo politike bo razvojno usmerjeno, temeljilo pa bo na gospodarski rasti, ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih delovnih mest ter na večanju mednarodne konkurenčnosti. Zato je treba po Cerarjevem prepričanju zagotoviti predvidljivo in enostavnejše gospodarsko okolje.

Ena od prioritet vlade bo tudi zagotavljanje pogojev za dostopno kakovostno in učinkovito zdravstvo. Duhovno in psihofizično zdravje posameznika in družbe je po Cerarjevih besedah tisto, k čemur teži vsaka visoko razvita človeška družba. Zato si bo vlada prizadevala, da se v Sloveniji širi zdravje. Od šolskega učenja etičnih vrednost ter zdravega gibanja do splošnega spodbujanja zdravega načina življenja vseh ljudi in spodbujanja vseh oblik socialne in zdravstvene pomoči, še posebej bolnim, invalidnim in ostarelim, je napovedal. Pri tem pa je poudaril, da vlado čakajo odločilni izzivi na področju institucionalnega zdravstva.

Kandidat za mandatarja se je ob tem dotaknil nekaterih konkretnejših ukrepov s področja financ in gospodarstva. Med drugim je napovedal učinkovite ukrepe za pobiranje dajatev in zeleno davčno reformo ter poenostavitev sistema javnega naročanja. Postopno stabilizacijo javnih financ nameravajo doseči predvsem z ustrezno gospodarsko rastjo, a zanjo potrebujemo večjo potrošnjo. Obenem Slovenija potrebuje stabilen bančni sistem, njegova sanacija pa mora potekati skozi sanacijo gospodarstva.

Na področju trga dela namerava prihodnja vlada spodbujati varno prožnost in večjo segmentacijo. Tako si bodo prizadevali omogočiti mladim, da se po končanem izobraževanju takoj zaposlijo, eden izmed glavnih ciljev pa bo zmanjšanje starostne segmentacije na trgu dela. Prihodnja vlada si bo po Cerarjevih besedah prizadevala za ustrezno socialno politiko. S spodbujanjem zaposlovanja, poenostavitvijo postopkov ter razporejanjem obstoječih virov bi zmanjševala število ljudi pod pragom revščine.

Na področju energetike je napovedal energetsko sanacijo stavb, nadaljevanje investiranja v gradnjo verige hidroelektrarn ter neodvisno revizijo projekta Teš 6.

Javna uprava bo po njegovih besedah bistveno učinkovitejša in prijazna do uporabnika, na področju lokalne samouprave pa namerava vlada v prvi polovici mandata pripraviti strategijo razvoja ter spodbujati avtonomno povezovanje in združevanje občin.

Izjemnega pomena je po Cerarjevih besedah področje izobraževanja, na katerem se bodo med drugim zavzemali za večje poznavanje ključnih domovinskih in državljanskih vsebin. Na področju mednarodne politike pa si bo vlada prizadevala, da bi v razprave in pogajanja znotraj EU vnesla več lastnih predlogov.

Nasploh pa se je kandidat za mandatarja zavzel za višjo politično kulturo in strpno razpravo ter napovedal odločno nasprotovanje sovražnemu govoru. Napovedal je, da bo koalicija obravnavala tudi koristne predloge opozicije in konstruktivne pobude civilne družbe.

Cerarjevemu nagovoru sledi razprava poslank in poslancev, še danes pa bodo o njegovi kandidaturi tudi glasovali.