c S

Preživninski zavezanci pozvani k vračilu dolga v skupni višini več kot 2,3 milijona evrov

11.08.2014 08:11 Ljubljana, 10. avgusta (STA) - Jamstveni, preživninski in invalidski sklad je junija pozval preživninske zavezance, ki dolgujejo plačilo preživnine, da dolg poplačajo. Posredovali so 1312 obvestil o stanju odprtih terjatev in pozivov k vračilu dolga v skupni višini več kot 2,3 milijona evrov, so navedli na skladu. Če dolžnik ne poravna dolga, ga je sklad dolžan izterjati sodno.

Kot so za STA pojasnili na Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS, je razlog za neplačevanje preživnin v socialnem in finančnem položaju zavezancev, ki v času gospodarske krize nimajo niti dohodka niti premoženja, ki bi ga bilo mogoče rubiti. Sklad je v prvih šestih mesecih izplačal nadomestila preživnin v skupnem znesku skoraj dveh milijonov evrov, od dolžnikov pa je izterjal nekaj več kot 635.000 evrov oz. približno tretjino.

Zneski, ki jih je sklad izplačal za nadomestila preživnin v letošnjem letu, se v prvi polovici letošnjega leta gibljejo med nekaj več kot 321.300 evrov, kolikor je izplačani znesek znašal junija, in nekaj več kot 330.600 evrov, kolikor je znašal februarja. Nadomestilo preživnine so letos po posameznih mesecih izplačali med 3953 in 4018 otrokom.

Izplačani zneski po posameznih mesecih letos občutneje ne izstopajo. Pač pa je bilo pomembno povišanje v lanskem letu, ko se je izplačani znesek z januarskih 304.807 evrov do konca leta povečal za približno 16.500 na 321.298 evrov, pravijo na skladu.

"V letu 2013 je bilo občutno povečanje zneska izplačanih nadomestil preživnine, vzrok za to pa je pripisati slabšemu premoženjskemu stanju preživninskih zavezancev," je za STA dejal vodja sektorja za izvajanje programov jamstvenega in preživninskega sklada na Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS Jaka Bizjak.

Otrok, ki so prejemali nadomestilo preživnine, je bilo januarja lani 3746, decembra lani pa jih je bilo 253 več, torej 3999.

Do izplačila nadomestila preživnine je upravičen otrok do 18. leta starosti, ki mu je s pravnomočno sodbo oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki pa jo zavezanec ne plačuje. Da preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, se šteje, če ta ni plačana tri mesece zaporedoma oziroma če jo plačuje neredno. To pomeni, da v zadnjih 12 mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine.

Višina nadomestila preživnine, ki se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin, je odvisna od otrokove starosti. Za otroka do 6. leta starosti znaša malenkost več kot 72 evrov, za otroka od 6. do 14. leta starosti skoraj 80 evrov, za otroka nad 14. letom starosti nekaj nad 94 evrov.

Kazenski zakonik v 194. členu določa, da je neplačevanje preživnine kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen do enega leta. Če pa je zaradi neplačevanja preživnine ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje upravičenca ali če se storilec izmika plačevanju preživnino, se kaznuje z zaporom do treh let.

Policija je lani med kaznivimi dejanji z elementi nasilja v družini obravnavala 3328 kaznivih dejanj neplačevanja preživnine, v prvi polovici letošnjega leta pa že 2148, so za STA navedli na Generalni policijski upravi.