c S
V javni razpravi novela zakona o gospodarskih družbah 06.08.2014 15:58 Ljubljana, 06. avgusta (STA) - Gospodarsko ministrstvo je v javno obravnavo dalo osnutek novele zakona o gospodarskih družbah, ki naj bi med drugim zmanjšala administrativne ovire pri računovodskih izkazih podjetij, opredelila dodatne omejitve, ki bi preprečevale veriženje podjetij, in namesto tihe družbe uvedla partnersko družbo. Pripombe zbirajo do 30. septembra.

Spremembe zakona so namenjene uskladitvi z evropskimi direktivami ter dodajanju novih elementov na področju, kjer so v Sloveniji težave ter je prisotno veriženje podjetij in zlorabe pravnih oseb, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Metod Dragonja.

Glede na osnutek, s katerim bi prenesli evropsko direktivo o računovodskih izkazih podjetij, bodo morale konsolidirano letno poročilo pripraviti le velike skupine. Poleg tega se bosta znižala praga za opredelitev mikro družbe in majhne družbe ter zvišal prag za srednjo družbo.

Predvidena je tudi implementacija splošnih pravil za vrednotenje postavk v računovodskih izkazih ter poenostavitve za mikro družbe, ki bodo lahko objavile skrajšano bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Pri omejitvah ustanavljanja novih družb bo dodana nova omejitev, ki se nanaša na prekršek v zvezi s plačilom za delo, in sicer oseba ne bo smela ustanoviti novega podjetja, če je v zadnjih 12 mesecih dvakrat storila prekršek v zvezi s plačilom za delo, je povedal generalni direktor direktorata za notranji trg na ministrstvu Dušan Pšeničnik.

Prav tako novega podjetja ne bo smela ustanoviti oseba, ki je bila več kot 25-odstotni družbenik v družbi, ki je prenehala delovati zaradi kršenja pravil o ohranjanju osnovnega kapitala.

Iz omejitev ustanavljanja podjetij bodo sicer izvzete banke, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in družbe, ki so pridobile deleže zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja.

Poleg tega se po novem med premoženje, potrebno za ohranitev minimalnega osnovnega kapitala družbe, ne bodo vštevala posojila družbe, dana družbeniku, poslovodji ali z njima povezanimi osebami. "S tem se želi omejiti veriženje podjetij, ki je omogočalo ustanavljanje družb zgolj s prenosom posojila z obstoječe na novo družbo, brez vplačila osnovnega kapitala," je povedal Pšeničnik.

V zakon bodo dodali nove razloge za prenehanje družbe: če ne bo imela poslovodstva več kot tri mesece, če ne bo imela delničarjev oz. družbenikov ali če ne bo imela transakcijskega računa.

Novela bo predvidoma kot novo pravno-organizacijsko obliko uvedla partnersko družb, ki se predlaga namesto tihe družbe, ki jo je ukinila julija 2012 uveljavljena novela. Koncept partnerske družbe na eni strani ohranja bistvene prvine koncepta tihe družbe, na drugi strani pa odpravlja nekatere njegove temeljne slabosti, pravijo na ministrstvu.

Uvedli naj bi tudi institut notranje revizije, ki naj bi zagotovil določeno mero neodvisnosti notranje revizijske službe. S tem naj bi omogočili hitrejše odkrivanje morebitnih nepravilnosti in izboljšali učinkovitost nadzornega sveta, posebej revizijske komisije.

Pri odgovornosti organov vodenja ali nadzora je predvidena uvedba pravila "Business Judgment Rule", ki določa, da v primeru, da je član teh organov pri sprejemanju podjetniške odločitve smel razumno domnevati, da ravna na podlagi primernih informacij in v dobro družbe, ne gre za kršitev dolžnosti.

Glede vodstvenih oseb je pri zavarovanju njihove odgovornosti predvideno, da mora biti v primeru sklenitve zavarovalne pogodbe določena odbitna franšiza vsaj v višini 10 odstotkov škode, vendar ne več kot znaša 1,5-kratnik njihovih fiksnih letnih prejemkov.

Osnutek prinaša novosti tudi glede povezanih oseb v okviru koncerna ter podrobneje ureja dokumente k podjetniški pogodbi in pravice upnikov v okviru koncernov, poleg tega prenavlja kazenske določbe, in sicer med drugim dodaja nove prekrške in zvišuje globe.

Dragonja je napovedal tudi pripravo novele zakona o prevzemih. Z njim ne želijo zavirati postopkov privatizacije ali drugih oblik korporativnih povezovanj, je dejal minister, ampak uvesti novosti, ki naj bi v fazah pred prevzemom in v prevzemnih postopkih omogočile preverjanje finančnih zmožnosti prevzemnikov in financiranje prevzema, v fazah po prevzemu pa povečale odgovornost prevzemnika tako glede opravljanja gospodarske dejavnosti in razvoj podjetja kot širše socialne posledice.

Na vprašanje, ali so zakon pripravili zaradi prevzema Heliosa, je Dragonja odgovoril, da se "vse tekoče situacije ocenjujejo s pragmatičnega vidika in se iščejo rešitve". Ocenil je sicer, da je napetost v Heliosu med novimi lastniki in zaposlenimi popustila.