c S

Sodišča potrebujejo dodatna sredstva za poslovanje

28.07.2014 08:27 Ljubljana, 27. julija (STA) - Vprašanje nadaljnjega poslovanja oziroma plačevanja stroškov sodišč, ki jim zmanjkuje sredstev, zaenkrat še ni rešeno, vrhovno sodišče pa odgovore ministrstva za finance pričakuje v prihodnjem tednu. Ministrstvo so namreč v tem tednu opozorili, da nujno potrebujejo dodatne tri milijone evrov, sicer bo prišlo do zastojev pri reševanju zadev.

Sodišča so ob zaključku letošnjega proračuna predobremenila že vsa finančna sredstva, namenjena plačevanju sodnih postopkov. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je sodiščem na voljo le še 966.819 evrov, kar zadošča za nekaj tednov dela.

V težavah so posledično vsa sodišča, najbolj pa okrožna, so za STA pojasnili na vrhovnem sodišču. Ob tem dodajajo, da je finančni primanjkljaj posledica predvsem spremenjene stečajne zakonodaje, ki je bila uveljavljena konec lanskega leta in je prenesla plačevanje začetnih stroškov stečajnih postopkov z dolžnikov na sodišče, pri čemer so bila opozorila sodstva na pričakovane negativne finančne posledice preslišana.

Ob upoštevanju trenda rasti števila osebnih stečajev na vrhovnem sodišču ocenjujejo, da za plačevanje vseh stroškov sodnih postopkov primanjkuje med 14 in 16 milijonov evrov oz. tri milijone evrov manj, kolikor so prejeli junija od pravosodnega ministrstva. V prvem letošnjem polletju je bilo sicer začetih 1852 osebnih stečajev, medtem ko jih je bilo lani v celotnem letu začetih 880.

Ob koncu aprila je bilo z vlado dogovorjeno, da se sodiščem iz tekoče proračunske rezerve v prvi fazi zagotovi tri milijone evrov za pokrivanje izdatkov za stroške sodnih postopkov. Vlada je v začetku junija sredstva za prvo fazo tudi realizirala, nato pa naj bi sredstva zagotavljala po potrebi.

Vrhovno sodišče je po pregledu realizacije proračunskih sredstev v začetku junija ocenilo, da bodo ta sredstva porabljena že v juniju, juliju in avgustu in na to opozorilo ministrstvo za finance. Hkrati so zaprosili za čim hitrejšo zagotovitev dodatnih sredstev, s čimer bi omogočili sprotno plačevanje izdatkov, ki so neposredno povezani z obsegom opravljenega dela na sodiščih.

Ministrstvo za finance je vrhovnemu sodišču 21. julija sporočilo, da bo skušalo do konca leta pristopiti k nadaljnjemu reševanju problema. Glede na to, da posamezna sodišča že sporočajo, da bodo, nekatera pa so že bila prisiljena ustaviti plačila ne samo v stečajnih, pač pa tudi v ostalih sodnih postopkih (nanašajo se na plačila stroškov odvetniških storitev, sodnih izvedencev, tolmačev, izvršiteljev, porotnikov, prič, vročevalcev, hrambe zaseženih predmetov), je vrhovno sodišče dan za tem ministrstvo za finance opozorilo, da je nujna realizacija druge faze dogovora iz aprila, torej zagotovitev dodatnih treh milijonov evrov.

Ustavitev plačil sodišč bo namreč nedvomno vodila v zastoje pri reševanju zadev, pa tudi v nepotrebne nove postopke, saj udeleženci postopkov že napovedujejo prenehanje dela in celo sprožitev izvršilnih postopkov zoper sodišča, so pojasnili na vrhovnem sodišču.

"Vrhovno sodišče in sodstvo nasploh se zaveda težkega javnofinančnega položaja države, sodišča pa varčujejo povsod, kjer je to mogoče. Ne glede na to pa sodstvo ne more pristati na varčevanje, ki bi privedlo do zastojev pri reševanju zadev, saj bi to vodilo do bistvenega poslabšanja trenda reševanja zadev na sodiščih, ki je trenutno pozitiven, in vračanja v preteklost," so zapisali za STA.