c S

Durs: Aktivnosti proti sivi ekonomiji se kažejo predvsem v prostovoljnem plačevanju obveznosti

22.07.2014 09:03 Ljubljana, 22. julija (STA) - Aktivnosti na področju boja proti sivi ekonomiji se po navedbah Davčne uprave RS (Durs) kažejo predvsem v povečanju prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti. Pri nadzornih dejavnostih pa je davčna inšpekcija v prvem polletju na vseh področjih ugotovila za nekaj manj kot 52 milijonov evrov dodatnih obveznosti.

Davčni inšpektorji so v prvi polovici leta izvedli 3967 nadzorov, v tem številu nadzorov pa predstavljajo aktivnosti v boju proti sivi ekonomiji nekaj manj kot polovico vseh nadzorov, katerih neposredni učinki presegajo en milijon evrov, so za STA povedali na Dursu.

V sklopu nadzora nad sivo ekonomijo daje Durs zelo velik poudarek nadzoru poslovanja z gotovino. Gre za nadzor naknadnega spreminjanja podatkov o prometu. Inšpektorji tako vse od lanskega julija izvajajo okrepljene aktivnosti prikritega fotografiranja računov.

Od 1. julija lani do danes so ugotovili 75 primerov kršitev zakonskih določb na tem področju, od tega 30 pri pravnih osebah in 45 pri fizičnih osebah z dejavnostjo. Med praksami, po katerih posegajo zavezanci, na Dursu izpostavljajo naknadno prirejanje prometa in to, da zavezanci ne zagotavljajo baz podatkov v elektronski obliki za namene nadzora.

Globe za tovrstne kršitve so se z zadnjimi zakonskimi spremembami bistveno zvišale in se za pravne osebe začnejo pri 50.000 evrih in za fizične osebe pri 20.000 evrih.

Durs uporablja med drugim tudi ukrepe začasne prepovedi opravljanja dejavnosti. V prvih šestih mesecih letos so inšpektorji pooblastila začasne prepovedi opravljanja dejavnosti uporabili v 34 primerih. S tem pooblastilom lahko davčni inšpektor opravljanje dejavnost prepove za do tri dni.

A na Dursu jih veseli predvsem dejstvo, da so vse te aktivnosti in okrepljena kampanja osveščanja o negativnih posledicah sive ekonomije privedle do povečanega obsega prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti.

Pri analizi zavezancev za davek na dodano vrednost (DDV) in v vseh tistih dejavnostih, kjer se pričakuje pozitiven učinek ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo, so se pozitivni učinki pokazali že v drugi polovici lanskega leta. Zavezanci v gostinski dejavnosti so v drugi polovici 2013 v proračun nakazali za 28 odstotkov več DDV kot v enakem obdobju 2012, lastniki slaščičarn in kavarn celo za 55,5 odstotka več.

V dejavnosti proizvodnje kruha in peciva so v zadnjem četrtletju 2013 glede na enako obdobje 2012 plačali za 37,8 odstotka več DDV. Po okrepljenih obiskih pri vulkanizerjih so ti v zadnjem četrtletju lani glede na zadnje trimesečje 2012 obračunali za 26 odstotkov več DDV.

Trend se nadaljuje tudi letos. V prvem četrtletju je do povečanja neto učinka DDV, torej ob izločitvi učinka lani dvignjenih stopenj, prišlo v 24 dejavnostih. Neto učinek se je glede na enako obdobje v 2013 povečal za 31,5 odstotka.

Analiza neto učinka DDV v teh dejavnostih za letošnji maj pa kaže, da je glede na lanski maj do povečanja učinka prišlo v 22 dejavnostih, in to za 19,6 odstotka.

Analiza obračunov podjetij in samostojnih podjetnikov za lani je po navedbah Dursa pokazala, da se trend prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti kaže tudi pri oddanih obračunih za dohodnino in davek od dohodka pravnih oseb.

Pri davku od dohodka pravnih oseb je analiza zavezancev v tistih dejavnostih, kjer se pričakuje pozitiven učinek ukrepov v boju zoper sivo ekonomijo, pokazala, da so v 28 proučevanjih dejavnostih obračunali za 19,3 odstotka več davka.

Pri dohodnini in dohodnini iz dejavnosti je analiza zavezancev v tistih dejavnostih, kjer se pričakuje pozitiven učinek Dursovih ukrepov, pokazala, da se je obračunani davek v 34 proučevanih dejavnostih povečal za 41,6 odstotka.

Eden ključnih ciljev Dursa je sicer prav povečati stopnjo prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti ter tako dvigniti raven davčne kulture v državi. Na Dursu se ob tem zavedajo, da za dvig davčne kulture ni dovolj le naknadni nadzor, temveč je za uspeh ključno osveščanje tako davčnih zavezancev kot širše javnosti.