c S

Začenjajo se enomesečne sodne počitnice, v obravnavi le nujne zadeve

15.07.2014 10:31 Ljubljana, 15. julija (STA) - Danes se začenjajo sodne počitnice, ki bodo tako kot vsako leto trajale do 15. avgusta. Za ta teden je sicer razpisanih še nekaj obravnav, sicer pa se med sodnimi počitnicami opravlja naroke in odloča le v nujnih zadevah. V času počitnic sodišča sodnih pisanj ne vročajo, procesni roki ne tečejo.

Če pa je bilo v tem času vročeno sodno pisanje, začnejo procesni roki teči prvi dan po izteku počitnic, so sporočili z vrhovnega sodišča.

Med nujne zadeve sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam se prištevajo tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah.

Nujni so tudi menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadevah prisilne poravnave in stečaja.

Tudi v času med 15. julijem in 15. avgustom bo nemoteno potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar se sklepov strankam ne bo vročalo, izjema so le zavarovanja, ki prav tako sodijo med nujne zadeve. Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen.

V času sodnih počitnic tako ne bo obravnav v sojenju nekdanjemu predsedniku uprave Pivovarne Laško Bošku Šrotu in soobtoženim zaradi očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja pri financiranju menedžerskega prevzema pivovarne. Po 15. avgustu bo razpisano tudi nadaljevanje predobravnavnega naroka v zadevi Balkanski bojevnik, odprta ostaja tudi zadeva Patria.