c S

Oktobra na volitve za 212 županov in okoli 3400 občinskih svetnikov

24.06.2014 14:29 Ljubljana, 24. junija (STA) - Na oktobrskih lokalnih volitvah bodo volivci oddajali svoj glas za 212 županov ter okoli 3400 občinskih svetnikov, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Medtem ko volitve za župana povsod potekajo enako, pa bodo volitve občinskih svetnikov ponekod potekale po večinskem, drugod pa po proporcionalnem volilnem sistemu.

Vsaka občina ima svojega župana, torej jih je trenutno 211. Konec decembra 2010, po zadnjih vseslovenskih lokalnih volitvah, pa so imele vse občine po podatkih računskega sodišča skupno 3377 občinskih svetnikov.

Za volitve občinskih svetnikov različna pravila

Število občinskih svetnikov je sicer odvisno do števila prebivalcev v občini. Za prve volitve je tako zakon določil, da je občinski svet v občini, ki ima do 3000 prebivalcev, štel od sedem do 11 članov, v tistih, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, pa od 36 do 45 članov.

Ljubljanski mestni svet tako denimo šteje 45 članov, saj ima ljubljanska občina skoraj 283.000 prebivalcev, sicer največ med vsemi občinami. Občinski svet občine Hodoš, ki s 340 prebivalci šteje za najmanjšo po številu prebivalcev, pa ima le sedem članov.

Glede na zakon o lokalnih volitvah se člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu, če šteje občinski svet manj kot 12 članov. Pri teh volitvah se glasuje o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. Če dva kandidata dobita enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.

Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu. Pri teh volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti. Tako volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov, lahko pa odda tudi preferenčni glas kandidatu na tej listi, ki mu daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi kandidati na listi.

Tudi tu v primeru izenačenja med listami ali kandidati odloči žreb.

Kandidature lahko vložijo stranke ali skupina volivcev

Kandidate za člane občinskega sveta lahko določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.

Tam, kjer se volijo po večinskih volitvah, so za vložitev kandidature za člana občinskega sveta v posamezni volilni enoti potrebni podpisi najmanj odstotka volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih volitvah, vendar ne manj kot 15.

Tudi pri proporcionalnih volitvah lahko listo kandidatov v volilni enoti s svojimi podpisi določi najmanj odstotek volivcev v volilni enoti, ki so glasovali za zadnjih volitvah, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1000, določa zakon.

Ta določa tudi, da morajo biti kandidatne liste oblikovane tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40 odstotkov mest na kandidatni listi, na prvi polovici kandidatne liste pa morajo biti kandidati razporejeni izmenično po spolu.

Pri županskih volitvah možen drugi krog glasovanja

Kandidat za župana pa potrebuje, če želi kandidirati s podpisi volivcev, podporo najmanj dveh odstotkov volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatom, ki sta dobila največ glasov.

Drugi krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev.

Svoje predstavnike bodo volili tudi italijanska, madžarska in romska skupnost

V narodnostno mešanih občinah imajo svoje predstavnike v občinskih svetih tudi italijanska, madžarska in romska skupnost.

Njihovi občinski svetniki se volijo po večinskem načelu. Kandidate njihove predstavnike v občinskem svetu pa lahko določi najmanj 15 volivcev - pripadnikov narodne skupnosti v občini. Kandidate za predstavnike romske skupnosti pa lahko določi tudi organ društvene organizacije Romov v občini.

Tokrat prvič volitve v 212 občinah

Prvič smo v samostojni Sloveniji v organe občin volili decembra 1994, ko je bilo število občin precej manjše. Ob osamosvojitvi smo imeli v Sloveniji zgolj 62 občin. Ta številka je leta 1994 narasla na 147 občin, leta 1998 na 192, leta 2002 še za eno.

Nov val ustanavljanja občin je prišel po letu 2006, ko se je število občin povzpelo na 210, od takrat pa sta po nekaj zakonodajnih zapletih nastali še dve, pri čemer je občino Ankaran ustanovilo ustavno sodišče. Ankarančani bodo tako na teh volitvah prvič volili občinsko vodstvo, čeprav je želel del poslancev s posebno deklaracijo preprečiti izvrševanje ustavne odločbe.

Stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo občine. Po izračunih notranjega ministrstva bo skupni strošek tokrat znašal okoli 5,19 milijona evrov.