c S

Socialnim podjetjem bo olajšan dostop do državnih in občinskih nepremičnin

20.06.2014 14:08 Ljubljana, 20. junija (STA) - DZ je danes s 56 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, ki ga je predlagala skupina poslancev na čelu z Andrejo Črnak Meglič (SD). Novela socialnim podjetjem olajšuje dostop do državnih in občinskih nepremičnin, kar naj bi olajšalo in spodbudilo tovrstno dejavnost.

Črnak Megličeva je v četrtek spomnila, da je DZ leta 2011 na poslansko pobudo sprejel zakon o socialnem podjetništvu, ki je postavil temelje za razvoj socialnega podjetništva.

Za večjo vlogo in večje število socialnih podjetij, povečanje števila delovnih mest v socialnih podjetjih in dvig deleža socialnega podjetništva v bruto domačem proizvodu pa je treba po njenih besedah razvijati podporno okolje in spremeniti tudi določene druge zakone.

Ena takih sprememb je novela zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Osnovi cilj predlaganega zakona je omogočiti brezplačen dostop do nepremičnega premoženja države ali občin vsem subjektom s statusom socialnega podjetja za obdobje, ki ni daljše od treh let.

Po izteku tega obdobja pa naj bi socialna podjetja dobila možnost, da isto nepremično premoženje vzame v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Zakon predvideva, da mora socialno podjetje v času brezplačne uporabe prostorov ves čas delovati po načelih socialnega podjetništva. V primeru kršitve tega pogoja pa novela predvideva sankcije vrnitve neopravičeno prejetih koristi v višini najemnin.

Črnak Megličeva je poudarila, da so k sprejemu novele pozivale predvsem lokalne skupnosti, ki želijo, da čim prej dobijo zakonsko podlago za spodbujanje socialnega podjetništva v njihovem okolju in s tem za ustvarjanje novih delovnih mest in blaženje socialne situacije v njihovem okolju.

Socialna podjetja v svojem delovanju sicer namesto cilja dobička zasledujejo cilj družbene koristnosti in s tem prispevajo tudi k povečevanju možnosti zaposlovanja težje zaposljivih kategorij prebivalstva.