c S

Hit na evropskem sodišču z zmago proti državi

09.06.2014 07:58 Ljubljana, 08. junija (STA) - Evropsko sodišče za človekove pravice je ta teden razsodilo, da je Slovenija v primeru družbe Hit kršila evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ker ni zagotovila pravičnega sojenja. Sloveniji je prisodilo plačilo 2000 evrov stroškov, piše v razsodbi sodišča.

Evropsko sodišče je državo obsodilo zaradi kršitve šestega člena evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki se nanaša na pravično sojenje.

V tožbi družbe Hit proti eni od zaposlenih zaradi neodgovorne rabe sredstev podjetja je namreč ista sodnica najprej sodila na višjem delovnem in socialnem sodišču v Kopru, potem pa še na ustavnem sodišču. Evropsko sodišče za človekove pravice sodnico omenja z začetnicama M.K., spletni portal Požareport.si pa danes navaja, da gre za ustavno sodnico Marto Klampfer.

Sodba, ki je že dostopna na spletni strani Evropskega sodišča za človekove pravice, uvodoma opisuje družbo Hit. Povzema tudi dogodek iz leta 1996, ko je tedanji direktor družbe zaradi neodgovorne rabe sredstev družbe zoper eno od zaposlenih sprožil disciplinski postopek.

Zaposleno so odpustili, zadeva pa je postala predmet dolgotrajnih sodnih postopkov, zlasti zaradi vprašanja, ali so disciplinski postopki po nacionalni zakonodaji že zastarali. Sodišča na nižji stopnji so ugotovila, da je postopek zastaral. Ustavno sodišče je zadevo obravnavalo v letu 2008 in nazadnje zavrnilo pritožbo družbe Hit.

Družba se je nato pritožila na evropsko sodišče, kjer je opozorila, da ustavno sodišče ni bilo v celoti nepristransko, saj je ena od sodnic v istem postopku sodelovala že na pritožbeni stopnji.

Sodišče v Strasbourgu je v četrtek objavljeni sodbi s šestimi glasovi proti enemu razsodilo, da je šlo za kršitev načela o pravičnem sojenju in da mora zato Slovenija Hitu v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe plačati 2000 evrov stroškov.