c S
Avstrijska podjetja v Sloveniji nezadovoljna z davčnim sistemom in delovno zakonodajo 19.05.2014 08:16 Ljubljana, 18. maja (STA) - Večina predstavnikov avstrijskih podjetij, ki delujejo v Sloveniji, trenutni gospodarski položaj v naši državi ocenjuje kot precej slab, je pokazala raziskava, ki jo je izvedel uradni portal avstrijskega gospodarstva v tujini Advantage Austria. Med drugim so nezadovoljni z davčnim sistemom, delovno zakonodajo in korupcijo.

Skoraj dve tretjini vprašanih, 63 odstotkov, gospodarsko stanje v Sloveniji ocenjuje kot precej slabo. Kot zadovoljivo ga je ocenilo 34 odstotkov vprašanih, le trije odstotki pa kot dobro. Delež vprašanih, ki so gospodarsko stanje ocenili kot slabo, je v raziskavi iz leta 2012 sicer dosegel 81 odstotkov.

Pri vprašanju, kako bi ocenili obete za slovensko gospodarstvo v letošnjem letu, so odgovori podobni - 55 odstotkov jih ocenjuje kot slabe, 39 odstotkov kot zadovoljive, šest odstotkov pa kot dobre.

Glede gospodarskih razmer v prihodnjem letu so nekoliko bolj optimistični. Rezultati kažejo, da 46 odstotkov vprašanih obete za prihodnje leto ocenjuje kot zadovoljive, 28 odstotkov kot slabe, 26 odstotkov pa kot dobre.

Skoraj polovica vprašanih, 43 odstotkov, letos pričakuje višje prihodke, 42 odstotkov vprašanih pa sprememb ne pričakuje. Dobra petina vprašanih, 22 odstotkov, letos načrtuje zvišanje števila zaposlenih, 68 odstotkov pa jih ne pričakuje sprememb.

Vprašani niso zadovoljni s slovenskim davčnim sistemom, subvencijami, nizko fleksibilnostjo delovne zakonodaje, bojem proti korupciji in kriminalu ter plačilno nedisciplino. Z učinkovitostjo javne uprave, javnimi razpisi in delovno silo so razmeroma zadovoljni.

Da bi Slovenija postala bolj privlačna za investicije, so po mnenju vprašanih zelo pomembni sledeči ukrepi: stabilizacija političnih razmer, fleksibilnost delovne zakonodaje, zmanjšanje davčne obremenitve, odstranitev administrativnih ovir, boj proti korupciji ter več odprtosti in transparentnosti.

Avstrijska podjetja so s približno šestimi milijardami evrov največji tuji investitor v Sloveniji, aktivna pa so v skoraj vseh gospodarskih sektorjih, npr. v trgovini, finančnem sektorju in proizvodnji. V Sloveniji je trenutno okoli 700 podružnic z večinskim avstrijskim kapitalom, v katerih je zaposlenih med 15.000 do 20.000 ljudi.

Raziskavo so s pomočjo kvantitativne spletne ankete izvedli med 13. marcem in 2. aprilom. V njej so sodelovali 103 vodilni predstavniki avstrijskih podružnic v Sloveniji in izbrani uvozniki ter prodajni partnerji avstrijskih podjetij, odstotek odgovorov pa je bil 23-odstoten.