c S

Pri OKS menijo, da gre pri vetu na novelo zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije za nepoznavanje

08.05.2014 09:44 Ljubljana, 08. maja (STA) - Poslanci DZ so pred več kot tednom dni na glasovanju sprejeli novelo zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki posega v delovanje Fundacije za šport (FŠO), na ponedeljkovi izredni seji državnega sveta pa so svetniki izglasovali odložilni veto na novelo zakona. Pri OKS menijo, da gre pri vetu za nepoznavanje problematike.

Predlagatelji odložilnega veta menijo, da sprememba zakona krepi položaj športnih funkcionarjev namesto tistih, ki prinašajo rezultate, torej samih športnikov. Po noveli zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, sprejeti 28. aprila, bi med drugim 12 članov sveta FŠO predlagal Olimpijski komite Slovenije, pet pa drugi organi. Enega člana bodo izbrani na predlog športnih organizacij, ki niso članice OKS, dva skupnost in združenje občin ter združenje mestnih občin, enega Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, enega pa slovenska vlada na predlog ministrstva, pristojnega za šport.

Po mnenju 17 državnih svetnikov, ki so glasovali za veto, način izbire članov, ki ga je predlagala vlada in sprejel državni zbor, ne zagotavlja uravnotežene zastopanosti nacionalnih športnih zvez v svetu FŠO. OKS v zvezi s tem ocenjuje, da gre za popolno nepoznavanje problematike, saj je Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez največja organizacija civilne športne sfere v Sloveniji, OKS je organiziran kot vsi nacionalni olimpijski komiteji v Evropi in po svetu, je krovna športna organizacija v Sloveniji, v katero je včlanjena velika večina organiziranih športnih subjektov.

Poleg tega bi bilo 12 članov v svet FŠO voljenih na skupščini OKS 19. junija na tajnih volitvah, kandidata za člana v svetu FŠO pa bi lahko predlagala vsaka članica OKS, tako da gre tudi v tem primeru za avtonomnost športne sfere, menijo pri OKS, ki poudarjajo, da so neposredne in tajne volitve za svetnike državnega sveta najbolj transparenten in demokratičen način izbire članov sveta FŠO.