c S

Pogačnik napoveduje zmanjševanje sodnih zaostankov in časa reševanja zadev

07.05.2014 14:13 Ljubljana, 07. maja (STA) - Novi predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik med temeljne cilje svojega šestletnega mandata uvršča obvladovanje pripada in zmanjševanje števila nerešenih zadev, zmanjševanje sodnih zaostankov, skrajševanje časa za reševanje zadev ter vzdrževanje in povečanje učinkovitosti ter kakovosti sodnega odločanja.

Pogačnik, ki se je novinarjem po imenovanju konec aprila danes prvič predstavil v vlogi predsednika sodišča, je uvodoma poudaril, da se je od leta 2006 na vrhu sodišča zamenjalo šest ljudi, kar ni optimalno. Izkoristil je tudi priložnost, da se je za opravljeno delo zahvalil podpredsednici sodišča Martini Erzin, ki je sodišče vodila v štirimesečnem obdobju, ko so iskali novega predsednika.

Erzinova je ob tem poudarila, da je stanje tako na okrožnem sodišču kot okrajnih, ki sodijo v njegovo okrožje, precej boljše kot pred petimi leti, ko je prevzela podpredsedniško funkcijo. Kljub temu pa so težava finance. Po Pogačnikovih besedah bo sredstev za stečaje zmanjkalo avgusta, saj so do konca aprila porabili 72 odstotkov sredstev za letos.

Ljubljansko okrožno sodišče je največje okrožno sodišče v državi. Zaposluje več kot 470 ljudi, 103 so sodniki. Če se prišteje še osem okrajnih sodišč, ki spadajo v to okrožje, je zaposlenih več kot 670 ljudi. Ljubljansko ima tudi največji pripad zadev med enajstimi okrožnimi sodišči v državi. Obravnavajo od 30 do 50 odstotkov vseh zadev, ki jih dobijo slovenska okrožna sodišča.

Pogačnik načrtuje, da se bo število sodnih zaostankov v celotnem okrožju zmanjševalo med pet in deset odstotki letno. Strateški načrt predvideva, da bo ob koncu prihodnjega leta 80 odstotkov prednostnih zadev v ljubljanskem sodnem okrožju rešeno v roku šestih mesecev.

Sledili bodo trendu konstantnega povečevanja števila pomembnejših neprednostnih zadev, ki se rešijo v roku enega leta. Število starejših zadev pa se konstantno znižuje za približno 15 odstotkov letno, je zapisano v programu.

Okrožno sodišče v Ljubljani namerava tudi ohraniti delež "uspeha" v pritožbenih postopkih. Kot je pojasnil Pogačnik, se na višjih instancah spodbija okoli 30 odstotkov njihovih odločitev in v 70 odstotkih teh primerov obvelja odločitev prve stopnje. Če se sešteje vse primere, tudi tiste, pri katerih pritožba ni podana, odločitev prve stopnje obvelja v 90 odstotkih primerov.

Novi predsednik pravi tudi, da bodo prvo sodišče poleg vrhovnega, ki bo uvedlo notranjo službo za revizijo, ta naj bi bila vzpostavljena do konca junija. Pogačnik tukaj poudarja, da njihov namen ni, "da se sodnike pribija na križ", ampak da nadzor pokaže, kaj je treba odpraviti.

Vse te cilje bodo poleg nadzora poskušali doseči s konstantnim spremljanjem nerešenih zadev po posameznih sodnikih, vsaj trimesečnim seznanjanjem vseh sodnikov s stanjem kritičnih zadev in odrejanjem prednostnega reševanja zadev.

V sklopu tega so v načrtu tudi prenove poslovnih procesov ter dvig števila obravnavnih dni za sodnike. Predvidena je tudi intenzivnejša vključitev strokovnih sodelavcev v študij zadev in izdelavo osnutkov sodnih odločb, prenos zadev na druga okrožna sodišča, vključitev okrajnih sodnikov v obravnavo zadev iz pristojnosti okrožnega sodišča in prerazporejanje sodnega osebja.