c S

Višje sodišče oprostilo Goršeta in Šušteršiča v zadevi HKS Sicura

17.04.2014 13:39 Ljubljana, 17. aprila (STA) - Višje sodišče v Ljubljani je nekdanjega stečajnega upravitelja Braneta Goršeta in Jožeta Šušteršiča, ki je kupil terjatve HKS Sicure, oprostilo in razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča, je poročal spletni portal 24ur.com. Na prvostopenjskem sodišču sta bila obsojena zaradi zlorabe položaja oz. napeljevanja k temu kaznivemu dejanju.

Goršetu je sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Dejana Fekonja pred letom dni prisodila štiri leta zapora, Šušteršiču pa tri leta. To sodbo je sedaj višje sodišče razveljavilo.

Šušteršič, ki je bil obsojen napeljevanja k zlorabi položaja, naj bi s prodajo terjatev Hranilno-kreditne službe (HKS) Sicura, ki jih je od Goršeta kupil za nekaj več kot osem milijonov takratnih tolarjev, dobil 54,97 milijona tolarjev (okoli 229.400 evrov).

Iz sodbe, ki jo je na spletni strani objavil portal 24ur.com, je razvidno, da je višje sodišče ugodilo pritožbam Goršeta in Šušteršiča ter jih ocenilo kot utemeljene.

Gorše in Šušteršič sta po mnenju višjega sodišča utemeljeno opozarjala, da je sodišče prve stopnje neutemeljeno navedlo, da je bilo dokazano, da Gorše dolžnikov ni pozval na povračilo dolgov, saj to ne drži. "Stranke so kot nesporno dejstvo ugotovile, da je bilo vsem 327 dolžnikom poslan poziv za plačilo dolgov tudi še v novembru 2003," navaja višje sodišče.

Izpostavljajo tudi, da upniški odbor ni bil naklonjen podaljševanju zaposlitve dveh delavk, ki bi še naprej izterjevale terjatve. Prav navedeno pa so okoliščine, ki so po oceni višjega sodišča bistvene.

Obtoženi Gorše je namreč tako upniškemu odboru kot Banki Slovenije in stečajnemu senatu postregel z enakimi podatki o tem, da mesečni prilivi iz naslova poplačevanja posojil znašajo 1,5 milijona tolarjev, kar se sklada tudi z ugotovitvami finančne izvedenke.

O ponujeni kupnini je Gorše seznanil upniški odbor in stečajni senat, kar je privedlo do podanega senata o njihovi prodaji, izpostavljajo na višjem sodišču.

"Dejstvo, da se je obtoženi Šušteršič v treh stečajnih postopkih, kjer je bil Gorše stečajni upravitelj, pojavljal kot kupec terjatev ni mogoče šteti kot posebej pomenljivo, saj je pričakovano, da je oseba, ki razpolaga z določenimi finančnimi sredstvi, ki se želi tovrstno poslovno udejstvovati, pač spremlja razmere na trgu," so dodali.

Upnike HKS Sicure je višje sodišče z njihovimi premoženjskopravnimi zahtevki zaradi oprostilnih sodb napotilo k pravdi.

Podjetje HKS Sicura je šlo v stečaj leta 2002, upniki pa so že leto zatem Banko Slovenije pozvali, naj sodišču predlaga zamenjavo Goršeta, saj z njegovim delom niso bili zadovoljni, vendar pa tega ni storila. V stečajnem postopku je bilo prijavljenih sedem milijonov evrov terjatev, upniki pa so jih dobili poplačanih 1,9 milijona evrov.

Sodnica okrožnega sodišča je sicer ob izreku sodbe dejala, da je bilo nedvomno dokazano, da je Šušteršič Goršeta napeljeval k zlorabi položaja pri vodenju stečajnega postopka, prav tako pa je bila po njenem mnenju nedvomno dokazana Goršetova zloraba položaja.

Poudarila je, da je Gorše v stečajnemu postopku Banki Slovenije, upniškemu odboru in stečajnemu senatu večkrat podajal zavajajoče navedbe, da dolžniki ne plačujejo dolgov, zaradi česar bi bila smiselna prodaja terjatev, upniški odbor in stečajni senat pa sta se z njegovim predlogom strinjala.

Koprsko okrožno sodišče je sicer pred dnevni nekdanjega stečajnega upravitelja Goršeta spoznalo za krivega poslovne goljufije, zlorabe položaja in pranja denarja v stečaju družbe Hidro Koper in ga obsodilo na deset let zapora. Ta sodba še ni pravnomočna.