c S

Vlada sprejela nacionalni reformni program

16.04.2014 08:16 Ljubljana, 15. aprila (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nacionalni reformni program 2014-2015, v katerem navaja prednostne ukrepe in projekte, usmerjene tudi v izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020. Program bo skupaj s programom stabilnosti služil Evropski komisiji kot podlaga za pripravo specifičnih priporočil naši državi.

Slovenija bo sledila fiskalnemu cilju, da v letu 2014 doseže javnofinančni primanjkljaj v višini 3,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v letu 2015 pa 2,5 odstotka BDP, brez upoštevanja morebitnih enkratnih izdatkov, so sporočili s finančnega ministrstva.

Za oživitev gospodarske rasti bo Slovenija prednostno izvajala ukrepe v okviru treh ključnih stebrov: finančnega stebra, korporativnega upravljanja in privatizacije ter fiskalnega stebra.

Prav tako so pomembni tudi ukrepi za oživitev gospodarske rasti na kratek rok ter izboljšanje konkurenčnosti za dolgoročno vzdržno rast, pri čemer ti stopijo v ospredje z novo finančno perspektivo 2014-2020 in preusmeritvijo na povratne vire financiranja.

Z odpravo neravnovesij bodo omogočeni pogoji za ponovno doseganje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest, je prepričana vlada.

Vlada še poudarja, da je Slovenija že lani sprejela ukrepe za izboljšanje makroekonomskih neravnovesij, ki se intenzivno izvajajo. Med njimi izpostavlja uravnoteženje javnih financ in spremembe ustave, stabilizacijo bančnega sistema z ustanovitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank ter intenzivno izvajanje procesa prestrukturiranja podjetij.

Vidni so že učinki pokojninske reforme in reforme trga dela, vlada pa napoveduje tudi racionalizacijo zdravstvenega sistema ter izboljšanje poslovnega okolja.

Nacionalni reformni program mora vlada skupaj s programom stabilnosti poslati v Bruselj do konca aprila.