c S

V javni razpravi predlog zakona o partnerski skupnosti

15.04.2014 07:42 Ljubljana, 14. aprila (STA) - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes v javno razpravo posredovalo predlog zakona o partnerski skupnosti. Z njim, kot navajajo, želijo odpraviti razlikovanje, ki temelji na podlagi spolne usmerjenosti. Javna razprava o predlogu je predvidena do 5. maja.

Po predlogu je partnerska skupnost skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki skleneta partnersko skupnost. Partnerska skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima sklenjena zakonska zveza med dvema osebama različnega spola, je na svoji spletni strani objavilo ministrstvo.

Predlog zakona ureja tudi nesklenjeno partnersko skupnost kot dalj časa trajajočo življenjsko skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske skupnosti, in sicer enako kot zunajzakonsko skupnost dveh oseb različnega spola. Predlog ne posega na področje posvojitev in tudi ne na področje oploditve z biomedicinsko pomočjo. To pomeni, da bo na teh dveh področjih še naprej veljala zdajšnja ureditev.

Trenutno veljavna pravna ureditev ureja pravni položaj istospolnih partnerskih skupnosti v zakonu o registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki poleg registracije istospolne partnerske skupnosti partnerjema te skupnosti priznava tudi določene pravice in obveznosti predvsem na premoženjskopravnem področju.

Z zdaj predlaganim zakonom pa odpravljajo registracijo. Partnerja bosta po novem lahko tudi na slovesen način sklepala partnersko skupnost.

Poleg tega s predlogom odpravljajo neenakosti na nekaterih drugih področjih. Brezposelni registrirani partner se namreč trenutno po svojem partnerju ne more zdravstveno zavarovati, obsojenca na prestajanju kazni zapora po zdaj veljavni zakonodaji kot svojca ne more obiskati partner v registrirani istospolni skupnosti, preživeli istospolni partner najemnika stanovanja pa nima pravice zahtevati sklenitve najemne pogodbe.

Na ministrstvu poudarjajo, da ljudje ne smejo biti neenako obravnavani na podlagi spolne usmerjenosti. Enako je v dveh postopkih za oceno ustavnosti odločilo tudi ustavno sodišče. Ugotovilo je neskladje pravne ureditve dedovanja, ki se nanaša na dedovanje v registrirani istospolni partnerski skupnosti ter v primeru neregistrirane življenjske skupnosti istospolno usmerjenih partnerjev, navajajo.

Oba roka, ki ju je ustavno sodišče določilo državnemu zboru za odpravo ugotovljenega neskladja, sta že potekla, še opozarjajo na ministrstvu.

Ministrstvo za delo je želelo nerešena vprašanja istospolnih partnerskih skupnosti urediti že v družinskem zakoniku, ki pa je bil na referendumu 25. marca 2012 zavrnjen.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je marca letos napovedala, da naj bi vlada sprejela družinski zakonik novembra, medtem ko bo vprašanja istospolnih skupnosti uredil poseben zakon.