c S
DZ utrl pot prenosu državnega premoženja pod eno streho 29.03.2014 10:39 Ljubljana, 28. marca (STA) - DZ je v današnjem nadaljevanju redne marčne seje z 42 glasovi za in 17 proti potrdil prenovljen zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH), s katerim se bo premoženje države preneslo pod eno streho. Poslanci so danes sicer zavrnili vsa dopolnila SDS in SLS, tudi tista, po katerih bi dva oz. en sedež v nadzornem svetu dobila opozicija.

Kot je danes spomnil državni sekretar na ministrstvu za finance Mitja Mavko, se s prenovljenim zakonom o SDH vzpostavlja centralizacijo upravljanja državnega premoženja. Z njim se bo namreč Slovenska odškodninska družba preoblikovala v novo družbo, to je SDH, ki bo upravljala z vsemi naložbami v neposredni in posredni lasti države, tudi tistimi v lasti Kapitalske družbe (Kad).

Kad bo ostal samostojna pravna oseba v okviru SDH, njegovo premoženje pa se bo lahko uporabilo le za potrebe pokojninske blagajne. Najpozneje do konca leta 2015 se bo preoblikoval v neodvisen demografski rezervni sklad, katerega ustanovitev je z namenom financiranja obveznega zavarovanja predvidena tudi v leta 2013 uveljavljeni pokojninski reformi.

Za današnjo drugo obravnavo zakona je bilo vloženih več predlogov dopolnil opozicije. Najbolj živahna je bila razprava v primeru ločenih predlaganih amandmajev SDS in SLS k 40. členu, ki govori o sestavi nadzornega sveta SDH.

V obeh strankah namreč nasprotujejo določbam, po katerih bo imel nadzorni svet pet članov, pri čemer bo vse predlagala vlada, potrdila pa zgolj navadna večina v DZ. V SDS in SLS so mnenja, da bi morala imeti dva oz. enega nadzornika tudi opozicija, saj da bi to zagotavljalo večjo transparentnost. S tem se strinjajo tudi v NSi.

SDS je tako znova predlagala, da bi imel nadzorni svet šest članov, od katerih bi štiri predlagala vlada, dva pa parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Opozicijska poslanca bi morala pri tem izpolnjevati enake pogoje kot ostali člani nadzornega sveta.

V SLS bi medtem pristali na petčlanski nadzorni svet, a so prav tako želeli, da bi bil eden od nadzornikov imenovan na predlog omenjene komisije.

Predlagani dopolnili sta naleteli na odobravanje vseh opozicijskih poslancev, naklonjenost pa so jima izkazali tudi posamezniki iz koalicije. Večina v koaliciji pa jih je vendarle menila, da bi to pomenilo drobljenje odgovornosti in bi vrata v ta prostor politiki odprlo še bolj na široko.