c S

Vlada pošilja spremembe pri nepremičninskem davku v DZ

20.03.2014 07:46 Ljubljana, 19. marca (STA) - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o davku na nepremičnine, ki bo za vse stanovanjske nepremičnine, ne glede na rezidenčnost, določila stopnjo 0,15 odstotka in presečni datum za odmero davka premaknila na 1. maj. Tako bodo imeli lastniki čas za urejanje podatkov do konca aprila.

Kot so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje, pomeni odprava razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami za letos, ko bo davčna osnova 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti, okoli 20 milijonov evrov manj prihodkov.

V letu 2015, ko bo davčna osnova 90 odstotkov posplošene tržne vrednosti, bo v državnem proračunu z naslova tega davka za okoli 22 milijonov evrov manj prihodkov, v letu 2016, ko bo osnova 100 odstotkov vrednosti, pa 24 milijonov evrov manj.

V občinskih proračunih v letih 2014, 2015 in 2016, ko bodo občine dobile nespremenjen obseg prihodkov, kot so jih imele v letu 2012, zaradi te novele ne bo prišlo do sprememb v višini prihodkov.

Glede na predlog novele, ki ga vlada v DZ pošilja za obravnavo po nujnem postopku in je objavljen na njeni spletni strani, vlada z odpravo razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami "spreminja ureditev, ki je pri širši in strokovni javnosti povzročila največ nerazumevanja in odpora".

Zaradi razlikovanja med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami so davčni zavezanci namreč množično spreminjali in urejali svoja stvarnopravna razmerja na nepremičninah in spreminjali lastništvo, navaja vlada.

Poleg tega lastniki množično preverjajo in popravljajo podatke o svojih nepremičninah na Geodetski upravi RS (Gurs), obseg teh aktivnosti pa je tako velik, da ne bo mogoče sprejeti in obdelati vseh pripomb do konca marca, ugotavlja vlada.

Zato predlaga, da se rok, v katerem je mogoče preveriti in popraviti podatke za prvo odmero davka, prestavi na konec aprila in za presečni datum, na katerega se bodo upoštevali podatki pri odmeri davka za letos, določi 1. maj.

Zamaknili se bodo tudi drugi datumi, in sicer bo moral Gurs podatke iz registra nepremičnin davčni upravi posredovati do 26. maja, rok za izdajo davčnih odločb pa bo 15. julij.

Davek bo še mogoče plačati v največ štirih obrokih, spreminjajo pa se datumi za plačilo in tudi mejni zneski za plačilo v obrokih.

Če bo davek pri fizičnih osebah znašal do 50 evrov, pri pravnih pa do 500 evrov, ga bo treba plačati v enkratnem znesku, in sicer do 30. septembra.

V dveh obrokih ga bo mogoče plačati, če bo znašal do 200 evrov za fizične in do 4000 evrov za pravne osebe. Rok za drugi obrok bo 31. oktober.

Plačilo v treh obrokih bo mogoče, če bo davek za fizične osebe znašal od 200 do 400 evrov, za pravne osebe pa od 4000 do 6000 evrov, rok bo 30. november.

V štirih obrokih pa bo davek mogoče plačati, če bo za fizične osebe znašal nad 400 evrov, za pravne pa nad 6000 evrov, rok bo 31. december.