c S

Slovenija glede zaznane neodvisnosti pravosodja spada med manj uspešne države EU

18.03.2014 07:55 Bruselj, 17. marca (STA) - Slovenija glede na zaznano neodvisnost pravosodja spada med manj uspešne države EU, v zvezi s številom nerešenih zadev, stopnjo reševanja in povprečnim trajanjem pa se uvršča v povprečje, so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Tako namreč kaže druga izdaja pregleda stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014.

Pregled stanja na področju pravosodja v EU je danes objavila Evropska komisija. Pregled je informacijsko orodje, ki zagotavlja objektivne, zanesljive in primerljive podatke o pravosodnih sistemih v državah članicah, so v slovenskem predstavništvu Evropske komisije zapisali v sporočilu za javnost.

Pregled se osredotoča na civilne in gospodarske pravdne zadeve ter upravne zadeve, pri tem pa so med drugim obravnavali kazalnike, kot so trajanje sodnih postopkov, stopnjo rešenih zadev, število nerešenih zadev, obvezno usposabljanje sodnikov, razpoložljivost informacijske in komunikacijske tehnologije ter alternativnih načinov reševanja sporov in zaznano neodvisnost pravosodnega sistema.

Ključne ugotovitve pregleda kažejo, da se nekatere države članice še naprej soočajo s posebnimi izzivi v zvezi z učinkovitostjo njihovih pravosodnih sistemov. "Predolgi postopki na prvi stopnji z nizko stopnjo rešenih zadev ali veliko število nerešenih zadev odražajo potrebo po nadaljnjih izboljšavah," so zapisali v slovenskem predstavništvu Evropske komisije.

Razpoložljivost orodij informacijskih in komunikacijskih tehnologij za sodišča se je povečala. Poleg tega v pregledu ugotavljajo, da v skoraj tretjini držav članic EU stopnja udeležbe sodnikov v dejavnostih stalnega usposabljanja o zakonodaji EU presega 50 odstotkov. V več državah članicah se je zaznana neodvisnost izboljšala, v nekaterih pa poslabšala.

Glede na ostale države članice EU Slovenija izstopa po večji uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije ter usposabljanju sodnikov o zakonodaji EU ali predpisih drugih držav članic. Prav tako spada med države članice, ki glede na število prebivalcev za sodstvo porabijo več denarja, kot znaša povprečje EU, so sporočili s slovenskega predstavništva Evropske komisije. Kot je razvidno iz pregleda, je Slovenija po podatkih iz leta 2012 z 80 evri na prebivalca na petem mestu.

Glede na zaznano neodvisnost pravosodja pa Slovenija spada med manj uspešne države, so zapisali v predstavništvu. Na lestvici vrednosti za zaznano neodvisnost pravosodja ima Slovenija namreč vrednost nekaj manj kot štiri, Finska, ki je na prvem mestu, pa okoli 6,5.

V zvezi s številom nerešenih zadev, njihovo stopnjo reševanja in povprečnim trajanjem se Slovenija uvršča v povprečje EU. Po podatkih iz leta 2012 je v Sloveniji za razrešitev civilnih, gospodarskih in upravnih zadev na prvi stopnji potrebnih nekaj več kot sto dni. Za nepravdne civilne in gospodarske zadeve pa je na prvi stopnji po podatkih iz leta 2012 potrebnih 400 dni.

V slovenskem predstavništvu komisije so zapisali še, da pri nobenem kazalniku Slovenija ne kaže bistvenih sprememb v primerjavi z vrednostmi iz lanskega pregleda.