c S
Ministrstvo ugodilo pritožbi zakoncev Šavli glede odvzema otrok 04.03.2014 14:06 Škofja Loka/Ljubljana, 04. marca (STA) - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je kot drugostopenjski organ ugodilo pritožbi zakoncev Šavli iz Škofje Loke in tako sklenilo, da se mora njunih sedem mladoletnih otrok, ki jima jih je Center za socialno delo (CSD) Škofja Loka decembra lani začasno odvzel, vrniti k staršem.

Vodja službe za odnose z javnostmi na ministrstvu Aleksandra Klinar Blaznik je za STA potrdila, da je ministrstvo pred dnevi ugodilo pritožbi zakoncev Šavli, vse nadaljnje postopke pa zdaj po njenih besedah vodi CSD Škofja Loka.

Direktorica CSD Škofja Loka Ivana Košir Erman je na novinarski konferenci v Škofji Loki danes popoldne poudarila, da je bila odločitev ministrstva, ki so jo prejeli v petek in ki je odpravila odločbo centra o odvzemu otrok družine Šavli, nepričakovana in presenetljiva.

"Še toliko bolj smo bili presenečeni nad odločitvijo, ker sta tako varuh človekovih pravic kot socialni inšpektor v svojih poročilih povedala, da pri svojem delu nismo naredili strokovnih napak ter da pri našem delu ni bilo pomanjkljivosti. Ugotovljeno je bilo, da smo delali strokovno s ciljem maksimalno zavarovati koristi otrok," je izpostavila Košir Ermanova.

Pojasnila je, da so centri za socialno delo skupaj s policijo in ministrstvom za pravosodje razvili zelo visok standard varovanja otrokovih koristi, ki jih zasledujejo tudi v praksi. "Na žalost pa se bojimo, da nekateri odločevalci temu ne sledijo in morda sledijo katerim drugim interesom," je dejala direktorica, ki je prepričana, da ministrstvo pri svoji odločitvi ni upoštevalo nekaterih ključnih dokazov iz dokumentacije, na katerih je temeljila odločba o odvzemu otrok.

Košir Ermanova je zavrnila očitke, ki izhajajo iz pritožbe zakoncev Šavli in odločitve ministrstva, da naj bi na centru med drugim premalo raziskali okoliščine v družini. "Naše strokovne delavke in jaz sprejemamo vso odgovornost za svoje odločitve," je dejala in dodala, da ima popolno zaupanje v svoje strokovne službe.

Trdi, da so na centru v popolnosti ugotovili dejansko stanje in da je to pojasnjeno tudi v dokumentaciji. Uporabili bodo pravna sredstva, da dokažejo, da je bilo temu tako, opravljeno delo, pri katerem je sodeloval tudi medinstitucionalni tim, zagovarja Košir Ermanova in dodaja, da že preučujejo pravne možnosti, da dokažejo pravilnost svoje odločitve.

Hkrati so stekle aktivnosti za vračilo otrok staršema, saj je odločba ministrstva dokončna. Otroci se bodo tako že danes ali v prihodnjih dneh vrnili domov, kjer pa niso več povsem enake razmere kot decembra lani, ko so jih iz družine umaknili. Tedaj je škofjeloški CSD presodil, da zakonca Barbara Hojkar Šavli in Marjan Šavli zaradi izkrivljenega in patološkega verskega prepričanja nista sposobna zagotavljati otrokom ustreznega psihofizičnega razvoja in čustvene opore.

Do tedaj sta zakonca Šavli ponujeno strokovno pomoč vztrajno zavračala. Odkar so jima odvzeli otroke, pa sta se za strokovno pomoč vendarle odločila. Vključila sta se v družinsko terapijo in psihiatrično obravnavo, je povedala Košir Ermanova.

Otroci so medtem dosedanje dogajanje prenesli dobro, pravi Košir Ermanova, ki pa še nima informacije, kako so otroci sprejeli dejstvo, da se vračajo domov. Kot je povedala, pri otrocih ob odvzemu ni bilo zaznati posebnih travm, ugodna so bila tudi poročila rejnikov. "Otroci so dobro, lepo napredujejo, so v šoli. Kar se tega tiče, smo lahko pomirjeni," je dejala.