c S
Ustavno sodišče v javno obravnavo davka, na vladni ravni o spremembah 26.02.2014 14:01 Ljubljana, 26. februarja (STA) - Zakon o davku na nepremičnine je poleg dvomov o morebitni neustavnosti vzbudil tudi vprašanja o učinkoviti izvedbi. Ustavno sodišče je v okviru odločanja o zakonu za četrtek sklicalo javno obravnavo, danes pa bo o morebitnih potrebnih spremembah na izredni seji razpravljal vladni svet za spremljanje obdavčitve nepremičnin.

Ustavno sodišče je združilo zahteve za presojo ustavnosti zakona o davku na nepremičnine in za četrtek sklicalo javno obravnavo, na kateri bodo javno predstavljeni vsi argumenti.

Ustavno sodišče je pred tremi tedni do svoje končne odločitve zadržalo izvajanje dela zakona, ki določa izdajo davčnih odločb. Končno odločitev bo predvidoma sprejelo do 1. aprila.

Ustavno sodišče je prejelo šest zahtev za ustavno presojo, vložili so jih predstavniki občin in nekatere posamezne občine, skupina poslancev in državni svet. Izpodbijajo 13 členov zakona, ki naj bi med drugim kršili ustavna določila glede zasebne lastnine, enakosti pred zakonom, pravnega varstva ter lokalne samouprave in avtonomije lokalnih skupnosti.

Sporno se jim zdi med drugim višina obdavčitve in vrednotenje nepremičnin, ki je osnova za davek, različna obdavčitev rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin ter energetskih in drugih industrijskih nepremičnin, delitev davčnega prihodka med državo in občine, omejene možnosti občin pri določanju davka in dane možnosti glede pritožbe.

Poleg vprašanja ustavnosti zakona pa se je z obvestili o informativno izračunanem davku pokazalo tudi vprašanje izvedbe zakona, saj je veliko podatkov v različnih evidencah neusklajenih in lastniki sedaj, dober mesec pred presečnim datumom za odmero davka, podatke množično urejajo v geodetskih pisarnah, na upravnih enotah in pri drugih organih.

Danes se bo na izredni seji sestal svet vlade za spremljanje izvajanja novega sistema obdavčitve nepremičnin, je STA povedal predsednik sveta Darko Končan. Strokovnjaki s področja davkov in nepremičnin so lani poleti pripravili pripombe glede pripravljenega sistema obdavčitve nepremičnin, precej jih je bilo upoštevanih, še vedno pa so nekatera vprašanja odprta.

Glavna težava so po Končanovih beseda vprašanja rezidenčnosti in nerezidenčnosti stanovanjskih nepremičnin, določitve zemljišč za gradnjo stavb in opredelitev pritožbenega postopka.

Zakon sicer omogoča polno pritožbo po zakonu o davčnem postopku, težava pa je, dodaja Končan, kakšen je lahko rezultat. Če je mogoča pritožba in nato geodetska uprava zadevo zavrne, ker se modelov vrednotenja ne da spreminjati, je le formalno zadoščeno zahtevi, da mora biti dana možnost pritožbe.

Vprašanje pa je, kako to urediti, saj je pričakovati, da se bodo ljudje množično pritoževali, in ali vključiti cenilce. Končan sicer ocenjuje, da bi bilo praktično nemogoče, da bi sistem temeljil na posamičnem vrednotenju vsake nepremičnine.

Predvidene spremembe zakona o množičnem vrednotenju naj bi sicer med drugim omogočile pritožbo na vrednotenje v primeru posebnih okoliščin ter geodetski upravi naložile ugotavljanje morebitnega znižanja vrednosti večjega števila nepremičnin v primeru naravnih nesreč.

Ali bo vlada spreminjala zakon o davku na nepremičnine, zaenkrat ni znano. Na ministrstvu za finance so povedali, da stanje na področju evidentiranja podatkov o nepremičninah skrbno spremljajo.

V sodelovanju z geodetsko upravo so večje težave zaznali na treh področjih: pri urejanju podatkov o stanovanjskih nepremičninah z vidika njihove (ne)rezidenčnosti, pri prenosu podatkov iz zemljiške knjige v register nepremičnin in pri suverenih odločitvah občin, da večje število parcel opredelijo kot zemljišča za gradnjo stavb, kar povečuje vrednost teh parcel.

Pristojna ministrstva in geodetska uprava težave rešujejo v okviru svojih pristojnosti, posebna težava pa je, dodaja ministrstvu, da so občine samostojne pri odločanju o tem, katere parcele opredelijo kot zemljišča za gradnjo.

O predlaganih ukrepih bodo javnost seznanili, ko bodo usklajeni na strokovni ravni, še pravi ministrstvo.

Obvestila o davku so nezadovoljstvo povzročila tudi med koalicijskimi poslanci, ki so v torek na seji odbora DZ za finance in monetarno politiko poudarjali, da se davka ne sme odmeriti, dokler ne bodo podatki nesporno urejeni, in da je zato treba podaljšati roke.

Poslanci največje koalicijske stranke PS so tudi napovedovali spremembe zakona, in sicer naj bi se med drugim odpravilo razlikovanje pri obdavčitvi rezidenčnih in nerezidenčnih nepremičnin ter pri vrednotenju zemljišč za gradnjo stavb in nezazidanih stavbnih zemljišč.

Geodetska uprava je danes sporočila, da je za naročanje strank za urejanje podatkov na območnih geodetskih upravah in pisarnah podaljšala čas delovanja klicnega centra, in sicer se je od ponedeljka do četrtka mogoče naročiti med 7.30 in 19.30, ob petkih pa med 7.30 in 18.30.