c S
Na obisk Gursa se je doslej naročilo več kot 11.000 lastnikov nepremičnin 19.02.2014 14:10 Ljubljana, 19. februarja (STA) - Za obisk na Geodetski upravi RS (Gurs) se je do torka naročilo 11.390 strank, ki želijo urediti podatke o nepremičninah. Doslej je svoje podatke uredilo 7221 lastnikov, Gurs pa sporoča, da je časa za urejanje podatkov še dovolj, ter prosi za razumevanje in strpnost.

Da bi se podatki upoštevali pri letošnji odmeri davka na nepremičnine, jih je treba urediti do 31. marca. Po tem, ko so lastniki prejeli obvestila o informativno izračunanem davku, se je močno povečalo število klicev na brezplačno telefonsko številko 080 22 15, so danes sporočili z Gursa.

Lastniki lahko podatke spremenijo z obiskom na območnih geodetskih enotah ali prek spletne aplikacije za spreminjanje podatkov registra nepremičnin na spletnih straneh www.gu.gov.si in www.e-prostor.gov.si. Za obisk se je treba naročiti prek omenjene telefonske številke ali spletne aplikacije. Na Gursu priporočajo, da imajo lastniki ob klicu že pripravljene osebne podatke (med njimi EMŠO).

Na Gursovi spletni strani je dostopna tudi brošura s podrobnimi pojasnili in navodili za urejanje podatkov v registru nepremičnin in pri drugih organih.

Nekatere podatke morajo namreč lastniki urediti na drugih organih, npr. vpis osebne služnosti v zemljiški knjigi ali prijavo stalnega bivališča na upravnih enotah.

Tudi na teh beležijo povečan obisk, saj je precej lastnikov v obvestilih ugotovilo, da imajo prijavljeno stalno bivališče le na naslovu (večstanovanjske) stavbe, ne pa tudi na številki stanovanja.

Podatki o stalnem in začasnem prebivališču v registru stalnega prebivalstva se do ravni številke stanovanja vodijo od julija 2008. Kot so STA povedali na ministrstvu za notranje zadeve, so prve podatke o številki stanovanja v register stalnega prebivalstva prenesli iz evidence popisa nepremičnin, številke stanovanj pa so v večjem obsegu v sodelovanju s Statističnim uradom RS, ki se je pripravljal na elektronski popis prebivalstva, potekale tudi v letu 2010.

Takrat so nosilcem gospodinjstev, ki prebivajo v večstanovanjskih stavbah in še niso imeli urejenega podatka o številki stanovanja, posredovali 48.813 obvestil in jih pozvali, naj sporočijo podatek o dodeljeni številki stanovanja.

Posameznik lahko informacijo o obstoju vpisa številke stanovanja pridobi iz registra stalnega prebivalstva na kateri koli upravni enoti. Podatek je razviden tudi iz potrdila o prijavi prebivališča, za katerega lahko zaprosijo prek portala e-uprava, za kar pa je potrebno veljavno digitalno kvalificirano potrdilo.

Na ministrstvu še pravijo, da delo na upravnih enotah teče ažurno in da večjih težav niso zaznali.

V stranki Solidarnost so ob neurejenih podatkih o prebivališču ocenili, da gre za "nepremičninski davčni fiasko, zaradi katerega mora nekdo odgovarjati". Menijo, da bi moral Gurs predvideti, da so lastniki od popisa nepremičnin določene podatke uredili ali spremenili, in te podatke pred pošiljanjem obvestil uskladiti.