c S
Zaradi ujme davčni obračuni v elektronski obliki do 10. aprila 18.02.2014 13:19 Ljubljana, 18. februarja (STA) - Davčna uprava RS (Durs) je podaljšala rok za oddajo davčnega obračuna v elektronski obliki za 10 dni, do 10. aprila, za tiste zavezance, ki so ob nedavni ledeni ujmi ostali brez elektrike in internetne povezave. Rok za plačilo obveznosti ostaja 30. april.

Durs je ugodil predlogu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za podaljšanje roka za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za 10 dni, so povedali na Dursu.

Iz OZS so sporočili, da so zadovoljni, da so na Dursu upoštevali njen predlog, da bi podaljšali rok za tista mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so bila zaradi ujme brez elektrike.

Rok za plačilo obveznosti po davčnem obračunu sicer ostane enak, torej morajo zavezanci obveznost plačati do 30. aprila.

Durs je ob tem spomnil, da lahko po zakonu o davčnem postopku davčnemu zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov ne more predložiti davčnega obračuna v predpisanem roku, na njegov predlog dovoli predložitev obračuna po izteku roka.

Uporabnik sistema eDavki lahko pred oddajo obračuna izbere vrsto dokumenta, glede na to, ali oddaja obračun v roku ali predlaga podaljšanje roka, ko se je ta že iztekel.

Če pa ugotovi, da ne bo uspel pripraviti davčnega obračuna do roka, ki se še ni iztekel, pa na Durs vloži posebno vlogo, lahko kot lastni dokument prek sistema eDavki. O takšni vlogi davčni organ odloči s sklepom, v katerem (praviloma usklajeno z zavezancem) določi rok za predložitev obračuna.

V primerih, ko zavezanec izpolnjuje pogoje za prestavitev rokov, velja, da če je rok za plačilo obveznosti že potekel, mora zavezanec hkrati s predložitvijo obračuna tudi plačati davčno obveznost (ne da bi se mu obračunale zamudne obresti). Če pa rok še ni potekel, ker bo zavezanec predložil obračun npr. 10. aprila, pa mu hkrati z oddanim obračunom obveznosti ni treba plačati, ampak mora to storiti do 30. aprila, so še pojasnili na Dursu.