c S

Referendum o Neku in reformni svet za zdravstvo očitno izpadla iz koalicijske pogodbe

30.01.2014 08:09 Ljubljana, 29. januarja (STA) - Predlog nove koalicijske pogodbe, ki so ga v torek zvečer uskladila vodstva koalicijskih strank in ga je pridobila STA, je skoraj še enkrat daljši od prvotnega osnutka. Ključne prioritete v primerjavi z osnutkom dokumenta ostajajo enake, ni pa v njem denimo napovedi referenduma o Neku in reformnega sveta za zdravstvo.

Ključne zaveze koalicijskih partnerjev o tem, da ne bodo posegali v minimalno plačo ter da ne bodo zviševali ali uvajali novih davkov in drugih dajatev, razen če se o tem drugače ne dogovori s socialnimi partnerji, ostajajo. Dodatno pa se je koalicija zavezala, da bo pokojnine in regres za upokojence ohranjala na dosedanji ravni.

Med prioritetami do konca mandata ostajajo zagon gospodarstva, pametnejše črpanje evropskih sredstev, okrepitev Slovenije s trajnostno rabo naravnih virov in reforma zdravstva. V koalicijski pogodbi sicer ni več predvidene ustanovitve reformnega sveta, ki bi kot posvetovalni organ vlade sodeloval pri pripravi zdravstvene reforme.

Več pozornosti tokrat namenjajo mladim, ki jim želijo "vrniti prihodnost". Poleg tega, da se bodo pristojnosti mladinske politike skupaj z uradom za mladino z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prenesle v kabinet premierke, med drugim napovedujejo ukrepe za krepitev podjetnosti in lažje vključevanje ranljivih skupin mladih na trg dela ter zagotovitev bivanjske avtonomije mladih, s poudarkom razvoju neprofitnih najemniških stanovanj za mlade ter na zagotavljanju mobilnosti in podpori mladim družinam. Okrepiti želijo pogoje za krepitev nekonvencionalne politične participacije mladih in vključiti poklic mladinskega delavca v nacionalne poklicne kvalifikacije.

V Zavarovalnici Triglav, Aerodromu Ljubljana in Telekomu ohranjajo glasovalne pravice

Glede lastništva v državnih podjetjih pa so v koalicijsko pogodbo zapisali, da mora država zagotoviti glasovalne pravice v Zavarovalnici Triglav, Aerodromu Ljubljana in Telekomu Slovenije.

Na področju prometa si bodo prizadevali poiskati rešitev za financiranje državnih cest in pripravili nacionalni program za izgradnjo železniške infrastrukture. Prav tako bodo vzpostavili učinkovit sistem cestninjenja za tovorna vozila. Predvideva se denimo sprememba resolucije o nacionalnem programu avtocest, ob upoštevanju možnosti javno-zasebnega partnerstva za Dars.

Na področju energetike je iz koalicijske pogodbe izpadla zaveza o tem, da bi pripravili referendum o izgradnji drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek), kljub temu, da je prvak DeSUS Karl Erjavec pred dnevi dejal, da bi bilo prav, da pred tako veliko naložbo o tem povprašajo državljane.

Preučili pa bodo možnosti za združitev srebrov GEN in HSE, prestrukturirati nameravajo energetiko v Zasavju in podaljšati zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik najmanj do leta 2018.

Na področju kmetijstva, ki so ga v primerjavi z osnutkom bolj razdelali, med drugim napovedujejo prenovo upravljanja s kmetijskimi ter gozdnimi zemljišči v zasebni in državni lasti. V okviru ministrstva za kmetijstvo in okolje nameravajo vzpostaviti nov direktorat za vode in investicije, obeta se tudi dolgoročna podnebna strategija.

Revizija ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Na področju dela, družine in socialnih zadev napovedujejo revizijo ukrepov aktivne politike zaposlovanja v preteklih šestih letih, pozornost pa bodo usmerili tudi v boljše delo zavoda za zaposlovanje. Podvojili bodo vključitev dolgotrajno brezposelnih v javna dela, reorganizacija centrov za socialno delo pa bo prioriteta v letošnjem letu.

Kapitalska družba naj bi vendarle doživela reorganizacijo, v okviru katere bi vzpostavili tudi demografski sklad.

Tudi v novem predlogu je zaznati namero za sprejetje novega družinskega zakonika in ureditve pravic istospolnih, a ti dve nameri nista zapisani ena ob drugi.

S pogodbo se bodo zavezali, da se bodo na področju vzgoje in izobraževanja standardi in normativi lahko spreminjali le ob soglasju vseh socialnih partnerjev. V predšolski vzgoji pa si bodo prizadevali celo za uveljavitev zakonskih določil glede višjih prostorskih standardov. Vsem pa obljubljajo možnost brezplačnega študija enkrat in kadarkoli v življenju.

Na področju športa načrtujejo prenovo sistema športnih organizacij in statusa poklicnih športnikov.

Nova diplomatsko-konzularna predstavništva

Na področju zunanje politike napovedujejo najmanj dve novi diplomatsko-konzularni predstavništvi v Afriki in razmislek o ponovni vzpostavitvi predstavništva v Iranu.

Okrepili naj bi tudi delovanje v okviru evropske obrambne agencije. Začrtali so si tudi, da bodo podpirali aktivnosti na področju medgeneracijske solidarnosti, ki povezujejo obrambni sistem z veterani različnih vojn.

Posebno pozornost pa bodo namenili promociji podjetij, ki delujejo na področju obrambne industrije v tujini. V upravnem delu ministrstva za obrambo bodo, kjer bo mogoče, zmanjševali število zaposlenih z nenadomeščanjem delavcev.

Koalicija v uvodu novega sporazuma o delovanju do konca mandata še piše, da verjame v Slovenijo in da je "čas, da obup zamenjamo z upanjem", jezo pa z zagonom ter da "tekmovanje zastavimo za sodelovanje".

Dokument bodo sicer morali potrditi še organi strank, kar naj bi se zaključilo do 13. februarja.