c S

SDS za večjo preglednost delovanja Banke Slovenije

29.01.2014 08:07 Ljubljana, 28. januarja (STA) - Poslanci SDS so danes v obravnavo v DZ vložili predlog novele zakona o Banki Slovenije, s katero želijo povečati oz. zagotoviti preglednost delovanja centralne banke ter vzpostaviti večjo odgovornost njenih organov. Med drugim želijo biti seznanjeni tudi z zaupnimi informacijami.

Novela zakona naj bi po predlogu SDS določila, da morajo biti poročila Banke Slovenije državnemu zboru izčrpna, po potrebi pa morajo vključevati tudi zaupne podatke in informacije.

Če bi Banka Slovenija presodila, da banka ali hranilnica potrebuje državno pomoč, bi bila po predlogu dolžna o tem takoj poročati DZ. Ta namreč sprejema državni proračun, iz katerega se bodo črpala sredstva za državno pomoč banki ali hranilnici, pojasnjujejo v SDS.

Medtem ko veljavni zakon o Banki Slovenije določa, da člani sveta Banke Slovenije sami sebi ugotavljajo nezdružljivost opravljanja te funkcije, pa v SDS predlagajo, naj bi to presojo prepustili zunanjemu revizorju.

V SDS še predlagajo, naj na sejah sveta Banke Slovenije brez pravice glasovanja sodeluje tudi predstavnik opozicije. To bi namreč povečalo preglednost in odgovornost delovanja sveta Banke Slovenije, so prepričani.

Z namenom zagotavljanja učinkovitejšega poslovanja Banke Slovenije pa so v predlog novele zakona tudi zapisali, da lahko guverner - ta bi bil sicer lahko tako kot viceguvernerji ponovno imenovan največ enkrat - kadarkoli brez razloga razreši direktorja ali namestnika direktorja oddelka v Banki Slovenije. Poslovanje centralne banke pa naj revidira zunanja revizijska družba, ki jo izbere DZ.