c S

DZ soglasno sprejel novelo zakona o volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament

29.01.2014 07:54 Ljubljana, 28. januarja (STA) - DZ je ob zaključku današnjega nadaljevanja januarske seje soglasno sprejel novelo zakona o volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament, ki jo je vlada poslala v proceduro po skrajšanem postopku. Novela prinaša manjše spremembe, ki so potrebne zaradi uskladitve z evropsko direktivo.

Novela poenostavlja in prilagaja kandidacijski postopek za primer, ko v Sloveniji kandidira državljan druge članice EU. Z novelo se tudi izrecno določa, da se lahko v kandidacijskem postopku, na glasovnicah in v volilni kampanji označujejo politične povezave nacionalnih političnih strank z evropskimi političnimi strankami.

Soglasne podpore je bila novela deležna že na seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je bila 15. januarja. Tudi predstavitev stališč poslanskih skupin na seji DZ je pokazala, da te soglašajo z rešitvami, ki jih prinaša novela.

S sprejetjem novele je vlada uspela ujeti zadnji dan, ko je še možen prenos evropske direktive v nacionalni pravni red. Ker so organi EU določili, da morajo države članice volitve v Evropski parlament izvesti med 22. in 25. majem, mora predsednik republike Borut Pahor po časovnici, ki mu jo narekuje zakon, akt o razpisu volitev izdati med 9. januarjem in 10. marcem.

V njem predsednik republike določi tudi dan izvedbe volitev, to bo najverjetneje 25. maj, in dan, ko začnejo teči volilna opravila.