c S
Notarska zbornica Slovenije po mnenju KPK z neaktivnostjo opustila dolžno ravnanje 22.01.2014 16:01 Ljubljana, 22. januarja (STA) - Protikorupcijska komisija je v obravnavi konkretnega primera ugotovila, da je notarska zbornica opustila dolžno ravnanje z neaktivnostjo za razjasnitev odprtih vprašanj v primeru ugotavljanja zakonitosti delovanja notarja iz Šmarja pri Jelšah. V zbornici menijo, da so v tem primeru naredili vse, kar so po zakonu lahko in kar je bilo treba.

Kot je na svoji spletni strani objavila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), je Notarska zbornica Slovenije opustila dolžno ravnanje s tem, ko si njene odgovorne osebe niso same prizadevale za razjasnitev vprašanj, ki so se odprla zaradi nasprotnih stališč ministrstva za pravosodje in notarske zbornice glede zakonitosti delovanja notarja iz Šmarja pri Jelšah pri sestavi zasebnih listin. KPK pri tem navaja, da so zakonitost in strokovnost poslovanja notarja začele presojati šele v okviru disciplinskega postopka, pričetega na podlagi ministrove zahteve, čeprav jih je pred tem na spornost notarjevega poslovanja ministrstvo za pravosodje že opozorilo.

Dolžno ravnanje je notarska zbornica po mnenju KPK opustila tudi s tem, ko je sklenila v zvezi z odprtimi vprašanji počakati na pravnomočno odločitev sodišča v kazenskem postopku, čeprav ugotavljanje kazenske odgovornosti notarja v konkretnem primeru ne rešuje sistemskega problema obstoja nejasnosti pri sestavi zasebnih listin, poleg tega pa kazenska odgovornost ne rešuje vprašanja drugih oblik odgovornosti notarjev za njihova ravnanja in tudi ne vprašanja odgovornosti notarske zbornice za varovanje ugleda in verodostojnosti notariata.

"Takšna neaktivnost Notarske zbornice Slovenije pomeni kršitev standarda iz 107. člena zakona o notariatu, skladno s katerim mora Notarska zbornica Slovenije skrbeti za ugled in verodostojnost notariata," navaja KPK, ki meni, da bi odgovorne osebe notarske zbornice morale ohranjati javno zaupanje in varovati ugled notariata s tem, da bi ukrepale z namenom razjasnitve odprtih vprašanj, s čimer bi poskrbele, da se tovrstna vprašanja v prihodnje pri poslovanju notarjev ne bi pojavila.

Predsednica Notarske zbornice Slovenije Marjana Tičar Bešter podrobnosti ugotovitev KPK še ne pozna, je pa za STA danes poudarila, da na zbornici menijo, da je v primeru obravnave notarja iz Šmarja pri Jelšah zbornica naredila vse, kar je po zakonu lahko naredila in kar je bilo treba.

Sicer pa je že junija 2012 Notarska zbornica Slovenije v odgovoru na osnutek ugotovitev KPK v tem konkretnem primeru, ki je prav tako objavljen na spletni strani KPK, med drugim zapisala, da je bil notar, osumljen korupcije, v disciplinskem postopku pravnomočno oproščen.

Poleg tega po navedbah zbornice notarju ni mogoče očitati kršitev pri poslovanju, kar potrjujeta tudi zaključena dva postopka. V kazenskem postopku v zvezi s prodajo nepremičnine v Izoli zaradi suma nevestnega dela je bil notar pravnomočno oproščen, ustavljen pa je bil tudi postopek za razrešitev notarja. Pristojni minister je postopek ustavil maja 2012.

"Nesprejemljivo in v nasprotju z načeli pravne države pa bi bila ugotovitev, da oprostilna odločba, ki jo sprejme zakoniti disciplinski organ v postopku, določenem z zakonom o notariatu, pomeni izpolnitev elementov korupcije," je v odgovoru junija 2012 še zapisala predsednica notarske zbornice, danes pa ponovno izpostavila omenjene zaključene postopke v zvezi z notarjem.