c S

V osnutku prenovljene koalicijske pogodbe tudi organizacijske spremembe

15.01.2014 13:53 Ljubljana, 15. januarja (STA) - Koalicija si je za prioritete do konca mandata postavila zagon gospodarstva, pametnejše črpanje evropskih sredstev, reformo javnega zdravstva in okrepitev Slovenije s trajnostno rabo naravnih virov. Za uresničitev teh ciljev se pripravljajo tudi nekatere organizacijske spremembe, je razvidno iz osnutka koalicijske pogodbe, ki ga je pridobila STA.

V 28 strani dolgem osnutku je najprej navedeno, katere naloge so do sedaj uspeli izpolniti. Med njimi so umiritev političnih strasti v državi, uravnoteženje javnih financ, ustanovitev Slovenskega državnega holdinga za upravljanje premoženja. Prav tako navajajo, da so banke rešili slabih terjatev, ter da se borijo proti gospodarskemu kriminalu in korupciji.

Ob tem se koalicijski partnerji zavedajo, da so pred njimi ostale nekatere začrtane, a neizpolnjene naloge iz prvotne koalicijske zaveze. Pri zagonu gospodarstva nameravajo krepiti konkurenčnost in izboljšati poslovno okolje, zeleno razvojno politiko, infrastrukturne projekte in nova delovna mesta.

Položaj Darsa bi uredili s koncesijo

Na področju gospodarstva in zagona rasti si bo vlada prizadevala za razdolžitev podjetij in njihovo normalno kreditiranje s strani bank, pripraviti namerava tudi strategijo industrijskega oz. gospodarskega razvoja ter opredeliti strateške gospodarske panoge. Dokončali naj bi prodajo 15 podjetij, predvidenih za privatizacijo, položaj Družbe za avtoceste v RS pa želijo urediti s koncesijo.

Nadaljevanje fiskalne konsolidacije naj bi temeljilo na racionalizaciji javnega sektorja in davčni stabilizaciji, vsa sredstva iz naslova upravljanja s slabimi terjatvami pa nameravajo nameniti poplačilu državnega dolga, nastalega ob sanaciji bank. Delovanje t. i. slabe banke naj bi podaljšali, za koliko, pa v osnutku pogodbe ni opredeljeno.

Koalicija namerava pospešiti gradnjo drugega tira na železniški progi Divača-Koper, začeti gradnjo plinovoda Južni tok in pripraviti referendum o izgradnji drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško. Pri projektu šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj načrtujejo izvedbo neodvisne revizije, ugotovili bi radi tudi krivce za podražitve projekta. "Vsi podatki, ki jih imamo na mizi, kažejo, da bi bila ustavitev še dražja kot zaključek," je glede tega projekta že v torek dejala premierka Alenka Bratušek.

Aktualna koalicija v osnutku ugotavlja še, da Slovenija potrebuje zeleni razvojni preboj. Poleg jasne gospodarske naslonitve na naravne vire želijo zmanjšati okoljske vplive in povečati vrednosti njihove uporabe, zagnati malo gradbeništvo preko energetske sanacije stavb in prepovedati privatizacijo naravnih virov, ki so javne dobrine. Prav tako je njihova prioriteta pametno gospodarjenje, ki bo ohranjalo poseljenost podeželja in omogočalo njegov gospodarski razvoj.

V osnutku novega dogovora o sodelovanju ugotavljajo tudi, da Slovenija zamuja s pripravo izvedbenih in drugih dokumentov za črpanje sredstev finančne perspektive 2014-2020, kakovost gradiv pa ne ustreza visokim razvojnim ambicijam. Zato to področje zahteva ustrezne organizacijske spremembe, angažma najboljših domačih in tujih kadrov ter široko družbeno soglasje o prioritetah.

Premierka Alenka Bratušek je tako že po torkovem vrhu, kjer je poslancem koalicije predstavljala osnutek, napovedala, da se področje črpanja evropskih sredstev z ministrstva za gospodarstvo seli pod njeno okrilje. Kot je navedeno v osnutku, se bo pod vodstvom državnega sekretarja oz. sekretarke oblikovala vladna služba, pristojna za evropsko kohezijsko politiko, ki bo strateško načrtovala in koordinirala črpanje evropskih sredstev na vseh področjih.

Ker so med prioritetami koalicijske pogodbe tudi mladi, se bo pod okrilje predsednice vlade predvidoma prestavil tudi urad za mladino. Vodjo urada bodo lahko predlagali mladi sami, in sicer prek organizacij, vključenih v svet za mladino, če bodo poiskali in enotno predlagali kandidata.

Glede na osnutek nove pogodbe bodo tudi letos sprejeti interventni ukrepi za stabilizacijo javne zdravstvene blagajne. Koalicijski partnerji načrtujejo reformo, ki bo jasno ločila med javnim in zasebnim zdravstvom, krepila zdravstveno varstvo na primarni ravni z nadaljevanjem uvajanja referenčnih in učnih ambulant, sistemsko povečala finančno vzdržnost sistema zdravstvenega varstva in s preventivnimi programi promovirala zdrav način življenja. Za pripravo zdravstvene reforme naj bi oblikovali reformni svet kot posvetovalni organ vlade.

Finančno vzdržnost zdravstvenega sistema zagotavljati z racionalizacijo in ne s povečevanjem prispevnih stopenj. Pač pa razširitev prispevnih stopenj načrtujejo znotraj zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je del zdravstvene reforme. Poleg tega nameravajo redefinirati potrebno obvezno in dodatno zavarovanje z uvedbo drugačne košarice pravic zavarovanja in specializirati bolnišnice. Med ukrepe na področju zdravstva uvrščajo tudi pospešeno črpanje evropskih sredstev in preglednost naročanja oz. boj proti korupciji.

Uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka bodo preučili, obeta se tudi družinski zakonik in spremembe financiranja verskih skupnosti

V povezavi z reformo zdravstvenega sistema načrtujejo tudi vzpostavitev sistema dolgotrajne nege in oskrbe. Hkrati so se zavezali še k že večkrat javno napovedani beli knjigi o pokojninskem in invalidskem sistemu, ki bo dolgoročno finančno vzdržen. Prav tako naj bi koalicijsko pogodbo zapisali sprejetje družinskega zakonika in ureditev pravnega položaja istospolno usmerjenih.

Natančnejši pregled pokaže, da so se na področju resorja za delo in socialo zavezali tudi k preučitvi, kaj bi pomenila uvedba univerzalnega temeljnega dohodka.

Osnutek napoveduje tudi celovito preureditev zakona o verski svobodi, vključno s spremembo modela financiranja verskih skupnosti iz javnih sredstev.

Med zavezami na področju notranjih zadev in javne uprave partnerji izpostavljajo prilagoditev plačne mase v javnem sektorju načrtu javnofinančne konsolidacije, fleksibilizacijo plačnega sistema z večjim poudarkom na nagrajevanju zaposlenih ter strategijo lokalne samouprave.

Na področju izobraževanja, znanosti in športa so prioritete v primerjavi s trenutno koalicijsko pogodbo bolj razdelane. Koalicija med drugim predvideva spremembe zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, pa tudi sprejem meril za postavitev javne mreže izobraževalnih organizacij za izobraževanje odraslih ter spremembo področnih zakonov o gimnazijah in o poklicnem in strokovnem izobraževanju za boljše povezovanje sfere znanja s trgom delovne sile.

Obeta se novela zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, na področju informacijske družbe pa sprejem Nacionalne strategije kibernetske varnosti in ustanovitev Nacionalne koalicije za digitalna delovna mesta za izboljšanje digitalnih veščin prebivalstva.

Na zunanjepolitičnem področju se obeta posodobljena strategija zunanje politike, ne predvideva pa več uvedbe kariernega diplomatskega sistema.

Samozaposleni v kulturi bodo prednostna obravnavana kategorija kulturnih producentov, njihov status se zakonsko uredi, naj bi se zavezala koalicija, ki pričakuje, da bo kultura povečala svoj delež v bruto domačem proizvodu.

Partnerji imajo v načrtu tudi zakon o preprečevanju dopinga v športu ter noveliranje oziroma pripravo novega zakona o športu.

Vsaka stranka bo v delovno skupino imenovala dva člana

Osnutek novega sporazuma bodo partnerji zdaj začeli usklajevati po posameznih delovnih področjih, znotraj delovnih skupin, za končni datum usklajevanj pa naj bi si po neuradnih informacijah določili konec prihodnjega tedna oziroma 24. januar.

DeSUS je predloge za člane v skupine, po katerih bodo usklajevali osnutek koalicijske pogodbe, že posredoval v kabinet predsednice vlade. V vsako skupino stranka predlaga po dva člana, enega iz poslanske skupine in enega zunanjega strokovnjaka. Kot so pojasnili v poslanski skupini DeSUS, bodo koalicijsko pogodbo usklajevali v enajstih področnih skupinah. Po neuradnih informacijah naj bi delovne skupine vodili ministri.

V teh dneh se bo sestal kolegij SD, na katerem se bodo pogovorili o tem, kdo bo njihovo stranko zastopal v posameznih skupinah pri usklajevanjih nove koalicijske pogodbe, so pojasnili za STA.