c S
Durs opozarja na obveznost prijave najemnin 08.01.2014 10:46 Ljubljana, 08. januarja (STA) - Fizične osebe, ki so lani drugim fizičnim osebam oddajale v najem premično ali nepremično premoženje, morajo te prihodke najpozneje do sredine prihodnjega tedna prijaviti davčnemu organu. Novosti v primerjavi s preteklim letom je kar nekaj, med drugim je treba izpolniti drugačen obrazec.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2013 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje oz. so navedeno premoženje oddajali v najem zunaj Slovenije, oddati na pristojni davčni urad do 15. januarja na predpisanem obrazcu osebno ali po pošti. Napoved je mogoče oddati tudi elektronsko prek sistema eDavki.

Ob tem na Davčni upravi RS (Durs) poudarjajo, da je treba v napoved vpisati tudi identifikator vrste nepremičnine, ki leži v Sloveniji.

Davek od najemnin je od leta 2013 dokončen davek, kar pomeni, da se dohodek od oddajanja premoženja v najem ne všteva več v letno dohodninsko osnovo.

Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v in zunaj Slovenije, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Tudi letos napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Akontacijo dohodnine je moral namreč za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravnik večstanovanjske stavbe.

Davčna stopnja znaša 25 odstotkov od davčne osnove. Ta se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za 10 in ne več za 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam.

Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali z vložitvijo zamudi, je predvidena globa v višini od 250 do 400 evrov. Z globo od 400 do 15.000 evrov pa se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke.

Za leto 2012 so na Dursu prejeli 27.693 napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, kar je 4,9 odstotka več kot leto prej. Skupni znesek davčne osnove teh zavezancev je znašal 38,7 milijona evrov, akontacija dohodnine pa 9,7 milijona evrov, kar je 8,5 odstotka več kot leto prej.