c S

Đorđević: Sodniki in tožilci računajo na uveljavitev novega plačnega sistema v dogovorjenih rokih

21.06.2023 07:06 Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je predsednici DZ-ja Urški Klakočar Zupančič predal poročilo o delu sodišč v letu 2022. Predsednica DZ-ja je ob tem ocenila, da je sodstvo v dobrih rokah, kot nujno pa je izpostavila ureditev plač.

Sodišča so v letu 2022 v reševanje prejela nekaj manj kot 793.000 zadev, rešila pa so jih nekaj več kot 799.000, je ob predaji letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti dela sodišč navedel predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević. Ob tem je dejal, da so sodišča obvladovala pripad zadev, zmanjšal pa se je tako povprečni čas reševanja kot tudi število nerešenih zadev.

Obenem je ocenil, da je poslovanje sodišč stabilno, po njegovih besedah pa se vztrajno izboljšuje tudi zaupanje v sodstvo ter dojemanje neodvisnosti sodstva v javnosti. V okviru prizadevanj za učinkovitost sodišč je Slovenija dosegla tudi zastavljen strateški cilj, in sicer zmanjševanje števila sodnikov. Nadaljnje zmanjševanje pa zdaj ni mogoče, saj se na sodišča prenašajo vedno nove pristojnosti, predvsem na upravnopravnem področju, po drugi strani pa upada interes za sodniški poklic, je pojasnil Đorđević.

So pa sodišča po njegovih navedbah v lanskem letu uresničevala prednostno nalogo slovenskega sodstva, uveljavljanje informatizacije. Ob tem je poudaril dva projekta, in sicer projekt Tipko, ki je namenjen implementaciji strojnih prepisov zvočnih zapisov v delovni proces sodišča, in psevdoanonimizacijo, ki bi omogočila objavljanje pomembnejših prvostopenjskih odločb. "Redno objavljanje sodnih odločb je namreč pomemben dejavnik zagotavljanja javnosti dela sodišč, pravne varnosti in enakosti," je poudaril.

Med koraki za nadaljnje uspešno delovanje slovenskega sodstva je Đorđević navedel reorganizacijo prvostopenjskih sodišč z uvedbo enotnega sodnega okrožja in enovitega sodnika. V okviru tega je nujna tudi reformacija pravniškega državnega izpita, ki po besedah predsednika vrhovnega sodišča v zdajšnji obliki ne zagotavlja optimalnega in ciljnega usposabljanja za sodniški poklic.

>> Več: Đorđević: Sodniki in tožilci računajo na uveljavitev novega plačnega sistema v dogovorjenih rokih