IUS News, 19. avgust 2010

IUS News - mesečno obvestilo
Avgust 2010, številka 8-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Strokovni članek: Za reševanje sodnih zaostankov potrebujemo pogled naprej
 
 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Od 14. avgusta je v veljavi novela ZUS-1

Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ministrstvo za pravosodje je v vladno proceduro vložilo predlog novele Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD), s katero želijo od 1. januarja 2011 ranljivim družbenim skupinam zagotoviti lažji dostop do odškodnin. VEČ

Ministrstvo za finance je do ponedeljka, ko se je iztekel uradni rok za javno razpravo o osnutku predloga Zakona o davku na nepremičnine, prejelo številne pripombe. VEČ

Vlada je na dopisni seji sprejela odgovor Slovenije na drugi opomin Evropske komisije, ker je še ni uradno obvestila o ustreznem prenosu direktive o storitvah v nacionalno zakonodajo. VEČ

Miha Juhart z ljubljanske pravne fakultete je v luči dogajanja v Vegradu dejal, da lahko uprava v skladu z zakonom mimo nadzornega sveta na sodišče poda predlog za začetek postopka prisilne poravnave. VEČ

Zaslišanja za novega predsednika komisije za preprečevanje korupcije in njegova namestnika že potekajo - za položaj se poteguje enajst kandidatov, predstavil se je tudi nekdanji sekretar na notranjem ministrstvu Goran Klemenčič. VEČ

Na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu se po poletnem premoru nadaljuje sojenje bivšemu voditelju bosanskih Srbov Radovanu Karadžiću. VEČ

Hrvaško državno tožilstvo je menda sprožilo prvo preiskavo proti nekdanjemu hrvaškemu premierju Ivu Sanaderju v zvezi z njegovo domnevno vpletenostjo v afero, povezano z avstrijsko banko Hypo Group Alpe Adria. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Veljati je začel Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki naj bi zagotovil učinkovitejšo in pravično politiko dodeljevanja socialnih transferjev ter dosegel pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost in učinkovitost ter manjšo možnost zlorab. Zakon se bo začel uporabljati 1. junija 2011, razen določb o državni štipendiji, znižanem plačilu vrtca, o subvenciji malice za učence in dijake, subvenciji kosila za učence ter o subvenciji prevozov za dijake in študente, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2011.VEČ

21. avgusta 2010 začne veljati Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, ki ureja vlaganje elektronskih vlog ter elektronsko vročanje v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih, za katere glede vlaganja elektronskih vlog in za elektronsko vročanje veljajo pravila Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Pravilnik natančneje pojasnjuje organizacijo in delovanje informacijskega sistema, pogoje ter način vložitve vlog v elektronski obliki in obliko zapisa ter definira varno elektronska pot. VEČ

Sprejet je bil Poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije, ki ureja organizacijo in način dela omenjene komisije ter postopke za opravljanje nalog po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in drugih predpisih. Komisijo sestavljajo predsednik in njegova namestnika, njeno delo pa predstavljajo naloge kot so sprejemanje načelnih mnenj o tem, ali določeno ravnanje fizične ali pravne osebe ustreza definiciji korupcije po zakonu, sprejemanje obrazcev dokumentov za poslovanje komisije itd. Komisija je dolžna sprejeti vsako prijavo o koruptivnem ravnanju od identificiranih ali anonimnih oziroma psevdonimnih prijaviteljev. Poslovnik začne veljati 28. avgusta 2010.

15. decembra 2011 začnejo veljati spremembe Pravilnika o varnosti strojev. Sprememba prinaša definicijo "bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev", ki se opredeljujejo kor obvezne določbe v zvezi z načrtovanjem in izdelavo strojev, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja in varnosti oseb in, kjer pride v poštev, domačih živali, premoženja ter okolja. Dodana je tudi določba o strojih za nanašanje pesticidov.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe: Povezava na bodočo verzijo zakona:
1.9.2010 Zakon o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava razveljavitev javne dražbe:

Če pride v postopku javne dražbe do kakšne napake, se sama dražba ne more razveljaviti ali ponoviti, temveč se lahko izpodbija prodajna pogodba, ki je bila sklenjena na podlagi izvedene javne dražbe.
 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Saga o dvojezičnih topografskih napisih na avstrijskem Koroškem izpod peresa dr. Jerneja Letnarja Černiča, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Avstrijsko Ustavno sodišče je že 13. decembra 2006 razsodilo, da so razlike v velikosti med topografskimi napisi v slovenskem in nemškem jeziku v krajih Pliberk, Drveša vas in Žvabek nezakonite in neustavne ter morajo biti odpravljene (odločba V 81/06). Vendar se po odločbi ni zgodilo nič." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


Za lažje določanje denarnih kazni skladno s 47. členom KZ-1, denarnih kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali posebno hudih prekrškov po 72. členu ZTro uporabite TABELE IUS-INFO - povprečne mesečne neto in bruto plače v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  NASVET: DOBRO JE VEDETIIUS-INFO Sodna praksa je največja zbirka judikatov slovenskih sodišč, ki omogoča uporabnikom enostaven dostop do judikatov skozi pregledna kazala ali preko vsebinsko povezanih členov v zakonih, ki so bili uporabljeni pri odločanju sodišč.

Več o strani si lahko ogledate v video prikazu:


 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.