IUS-INFO Prekrški
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
 
Info

Prekrškovni pojmovnik

Razlage prekrškovnih pojmov

V prekrškovnem pojmovniku najdete razlage prekrškovnih pojmov, razvrščene po abecedi. Preko povezave na predpis je omogočen pregled predpisa - bodisi zakona o prekrških (ZP-1), zakona o kazenskem postopku (ZKP) ali kazenskega zakonika (KZ), na mestu, kjer je pojem opredeljen. Prekrškovni pojmovnik se redno dopolnjuje z dodajanjem novih pojmov ter spreminjanjem že objavljenih.

> Več

Zakonodaja

Pregled prekrškov v veljavni zakonodaji

Prekrški so lahko urejeni samo z zakonom, uredbo vlade ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti.

Novo!

> Več

Iz teorije v prakso

Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice

Med izbrane primere sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, ki so v zvezi s prekrški, smo dodali nov izbor sodb s kratkim povzetkom v slovenskem jeziku!
Evropsko sodišče za človekove pravice je doslej že večkrat odločalo o zadevah, ki so bile v nacionalnih pravnih sistemih določene kot upravne kršitve, čemur v slovenskem pravnem sistemu ustreza kategorija prekrškov. Iz odločb sodišča izhaja, da je zagotovljeno enako varstvo pravic tako v civilnem, kot kazenskem področju, sodišče pa tudi samostojno presoja, kaj se šteje za kazensko zadevo v smislu 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih in drugih pravic (sem spadajo tudi postopki v zvezi s prekrški).

Strokovni članki

Objavljamo izbrane strokovne članke iz revij

Podjetje in delo, Pravna praksa, Evro Pravna praksa in Gospodarski vestnik (rubrika Svetovalec) ter publikacije REVUS, in sicer iz področja prekrškovnega prava s kratkimi povzetki ter povezavami na polna besedila člankov.

Sodna praksa slovenskih sodišč

Objavili smo nove sodbe s področja prekrškovnega prava!!

Sodbe s področja prekrškovnega prava predstavljajo predvsem judikati s področij prekrškovnega procesnega prava, varnosti javnega redu in miru in varnosti cestnega prometa, med njimi pa lahko najdete tudi judikate s področja carin ali varstva potrošnikov.

Forum pravniki

Odločitve Ustavnega sodišča RS