IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: September 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.9.2017 do 30.9.2017

29.9.2017

Novela ZPP-E

14. septembra se je začela uporabljati novela > Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki v pravdni postopek prinaša številne novosti, katerih bistveni namen je zagotovitev večje učinkovitosti postopka in njegova modernizacija. Koliko je zakonodajalcu to uspelo, bo pokazal čas. > Več...

27.9.2017

Kolektivna modrost - nova oblika sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev

Kolektivna modrost je (staro-novi) element sodelovanja ljudstva pri upravljanju, ki jo je treba oceniti z vidika demokratičnega državnega upravljanja predvsem zaradi njenega (domnevnega) cilja o objektivnejših, bolj nepristranskih in strokovnih informacijah, kot bi jih lahko dali posamezni strokovnjaki. Če lahko reprezentativni vzorec da dovolj veliko zanesljivost ne le za dejstvo demokratičnosti, temveč tudi za delovanje v smeri demokratičnih zaključkov, nam to izhodišče daje nov razlog za vnovično preverjanje ureditve sodelovanja ljudstva pri upravljanju javnih zadev. Če bi bila k takemu načinu pridobivanja podatkov pridružena še pravila za predvidevanje, bi lahko glede na rezultate študij njuni rezultati dali večjo objektivnost in prilagodljivost pravnih norm realnim situacijam. Tako bi se vzpostavil javni sistem ljudske modrosti, ki bi lahko v zapletenih zadevah prekašal današnje, še vedno pretežno hierarhične in posredne oblike demokratičnega vladanja, ki se zanašajo predvsem na lastno intuicijo in mnenja strokovnjakov. > Več...

25.9.2017

Elementi kaznovalne odškodnine v slovenskem pravu

Kaznovalna odškodnina je eden najbolj kontroverznih institutov civilnega prava, ki vzbuja veliko pozornost pravne stroke tako v evropskem kot tudi v anglosaksonskem pravnem okolju. Gre za denarno odškodnino, ki jo oškodovanec dobi poleg zneska, s katerim se sicer zasledujeta cilja izravnave (restitucije) in zadoščenja (satisfakcije) kot glavna cilja odškodninskega prava. Prispevek analizira slovenski pravni red in v njem išče institute, v katerih lahko zasledimo preventivni in kaznovalni namen odškodnine. Sklepna ugotovitev je, da kaznovalna funkcija odškodninskega prava ni nesporno sprejeta v slovenski pravni red kot enakovredna restituciji in satisfakciji. > Več...

22.9.2017

Nadležen zalezovalec sam od sebe ne bo prenehal s početjem

Zalezovanje v Sloveniji ni prav pogosto. Čeprav okolica tako početje večkrat obravnava kot neškodljivo, pa je za žrtev najmanj neprijetno. Ravnanja zalezovalca se s časom stopnjujejo in razmišljanje, da se bo čez čas zadeva umirila, je napačno, opozarja Anton Toni Klančnik s kriminalistične policije. > Več...

20.9.2017

Tujci in nepremičnine v Sloveniji

Novi Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) dodatno olajšuje tujcem nakup nepremičnin v Sloveniji, samo ugotavljanje vzajemnosti pridobitve lastninske pravice na nepremičninah je bilo pri nas nazadnje opredeljeno pred 16 leti, od takrat pa se je normativna ureditev precej spremenila. > Več...

18.9.2017

Izzivi alternativnega reševanja sporov v upravnih razmerjih v Sloveniji in širše

V upravnih razmerjih in posebej v posamičnih upravnih zadevah se zaradi vezanosti upravnih organov na predpis in primarnega varstva javne koristi alternativno reševanje sporov (ARS) šele postopoma uvaja v pravni red in prakso. Kljub omejitvam v upravnih razmerjih pa nekatere oblike ARS prinašajo prednosti, kot so hitrejši in učinkovitejši postopki, večje zadovoljstvo udeležencev in sprejem (čeprav zanje neugodnih) odločitev, manj bremen za instančne in kaznovalne organe ter sodišča, ustvarjalnejša vloga uprave itd. Prek razvoja ARS na splošno, priporočil Sveta Evrope in EU ter izbranih tujih ureditev se v prispevku analizira posebnosti upravnih razmerij glede uporabe ARS. Upošteva se splošno ureditev po ZUP in ZUS-1 ter primere iz področne zakonodaje in prakse. > Več...

15.9.2017

Omejena uporaba pravil OZ v pogodbah o javnem naročilu

Pogodba o javnem naročilu je lahko spremenjena le, če so izpolnjeni pogoji iz pravil o javnem naročanju. Prispevek obravnava dovoljene pogoje za spremembo. Obenem opozarja, da izpolnitev pogojev iz ZJN-3 naročniku ne omogoča, da doseže spremembo ali prenehanje pogodbe brez soglasja nasprotne stranke. > Več...

13.9.2017

Možne zlorabe pri dopolnjevanju ponudb

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) na novo ureja možnosti dopolnjevanja ponudb v fazi njihovega ocenjevanja. Omejitve odprave napak v ponudbah so tako primarno vezane na ponudbeno ceno, elemente, ki vplivajo na ocenjevanje na podlagi meril, ter na predmet ponudbe. Predvsem v delu, ki se nanaša na sposobnost ponudnika, pa je dopolnjevanje dopustno, če je mogoče posamezna dejstva objektivno preveriti za nazaj. Pri tem je naročnikom, upoštevaje načelo enakosti, dana diskrecijska pravica odločanja o dopustitvi dopolnjevanja ponudb, kar lahko pripelje do zlorab tega instituta. > Več...

11.9.2017

Možnosti, da istospolni partnerji v slovenskem pravnem redu postanejo starši

Istospolni partnerji v Sloveniji ne morejo skupaj posvojiti otroka, lahko pa vsak od partnerjev posvoji otroka sam. Posvoji lahko tujega otroka ali pa otroka svojega partnerja. Možnosti, da bi istospolni partnerji postali starši na podlagi posvojitve ali domneve starševstva s pomočjo oploditve z biomedicinsko pomočjo ali nadomestnega materinstva, v Sloveniji ni. Navedena ureditev velja ne glede na obliko skupnosti, v kateri živita istospolna partnerja. ZPZ za različno obravnavo istospolnih in raznospolnih partnerjev ne ponudi razlogov, kar kliče po ponovni presoji sprejete ureditve. > Več...

8.9.2017

IZ PRAKSE: Motenje posesti

Ker rušenja kamnitega zidu kot enostavnega objekta v skladu s predpisi, ki določajo varnost na gradbišču, ni potrebno zavarovati, tudi protipravnost ravnanja ni izključena. > Več...

6.9.2017

Kaznivo dejanje pranja denarja po 245. členu KZ-1 - modernizacija izvršitvenih ravnanj in ugotavljanje subjektivnega elementa

Kaznivo dejanje pranja denarja je v zadnjih desetih letih postalo eden od javnih paradnih konjev pravosodnih organov v boju zoper gospodarski kriminal ter neupravičeno proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, čeprav je bilo pranje denarja kot kaznivo dejanje določeno že v Kazenskem zakoniku (KZ) leta 1995. > Več...

4.9.2017

Problematika zadolžene zapuščine - separatio bonorum

Zadolženost držav, gospodarstva, gospodinjstev in posameznikov je v današnjem svetu razmeroma velik, globalni problem. S povečanjem števila prezadolženih oseb narašča tudi število zadolženih zapustnikov. V takšnih okoliščinah zapustnikovi upniki vse pogosteje uporabljajo institut ločitve zapuščine (separatio bonorum). > Več...

1.9.2017

(Kazenska) odgovornost bankirjev za slabe bančne kredite

Pri obravnavi odgovornosti bankirjev za slabe bančne kredite so odločilni objekt, tj. slab kredit (kredit z neustreznim zavarovanjem za primer nevračila), subjekti, ki so prispevali k njegovemu nastanku (zunanje okoliščine finančne krize, odločitev centralnih bank in vlad, pogodbenika), in posel, ki ga je pravno omogočil (normativni akt in konkretna kreditna pogodba). > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober