IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Maj 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Maj 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.5.2008 do 31.5.2008

30.5.2008

Postopek vzpostavitve etažne lastnine

Cilj Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), je omogočiti pridobiteljem posameznih delov stavb, da dosežejo zemljiškoknjižni vpis etažne lastnine v primerih, ko so zemljiškoknjižni lastniki glede vzpostavitve in zemljiškoknjižnega vpisa etažne lastnine na stavbah pasivni oziroma jih ni. > Več...

30.5.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu maju 2008

29.5.2008

Elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov pri notarjih

28.5.2008

IZ SODNE PRAKSE: Odvetniška tarifa

V nagrado za prvo obravnavo je všteta tudi priprava na narok, ki med drugim vsebuje tudi razgovor s stranko in seznanitev z dokaznim gradivom. > Več...

27.5.2008

Napredovanje javnih uslužbencev

26.5.2008

Arbitraža kot alternativa za razbremenitev sodišč

Arbitraža je eden od načinov zunajsodnega reševanja sporov. O sporu avtoritativno odloči od strank neodvisna tretja oseba, katere odločitev stranki zavezuje. > Več...

23.5.2008

Hitrejše delo sodišč

21.5.2008

IZ SODNE PRAKSE: Pasivni družbeniki izbrisane družbe

Za presojo odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe ni pomembno, ali je šlo za t.i. »družinsko podjetje«. > Več...

20.5.2008

Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane

Redna in zdrava prehrana je še posebej pomembna za mladostnike, ki rabijo energijo za rast in razvoj, zaradi česar je bil tudi sprejet nov Zakon o subvencioniranju dijaške prehrane (ZSDijP), ki določa pravico vseh dijakov in dijakinj do dnevnega toplega obroka. Zagotovitev subvencije enega toplega obroka dnevno naj bi pomenila razbremenitev tako za starše kot tudi za dijake. > Več...

19.5.2008

Trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva

Nov Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) je začel veljati 24. maja, zagotovil pa naj bi celovit trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva ter učinkovitejše izvajanje ukrepov kmetijske politike. > Več...

16.5.2008

Pri presoji predpisa so odločilni tudi materialni kriteriji

Ustavno sodišče je presojalo, ali je pristojno za oceno ustavnosti in zakonitosti v obliki predpisa izdanega akta. Po ustaljeni ustavnosodni presoji, kadar se ne izpodbija zakon, je odločilen tudi materialni (vsebinski) kriterij: ali akt vsebuje splošne in abstraktne norme, ki navzven povzročajo pravne učinke (odločba št. U-I-87/96). > Več...

15.5.2008

Spremembe v ureditvi potnih listin

Hkrati z noveliranim Zakonom o osebni izkaznici (ZOIzk) bo začel veljati tudi spremenjen in dopolnjen Zakon o potnih listinah (ZPLD-1), ki prinaša za državljane prijaznejšo ureditev izdaje potnih listin, saj izgubljene, ukradene ali pogrešane potne listine ne bo več treba preklicati v uradnem listu. > Več...

14.5.2008

IZ SODNE PRAKSE: Odgovornost družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo

13.5.2008

Elektronska osebna izkaznica

Junija bodo začele veljati spremembe Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk), ki prinašajo možnost pridobitve elektronske osebne izkaznice s katero bo omogočen dostop do elektronskih storitev e-uprave ter zdravstvenih storitev. Po novem bodo do osebne izkaznice upravičeni tudi državljani zunaj meja države. Ob morebitni izgubi, kraji ali pogrešitvi osebne izkaznice pa ne bo več potreben preklic v Uradnem listu RS. > Več...

12.5.2008

Noveliran zakon o tujcih

Spremembe in dopolnitve Zakona o tujcih (ZTuj-1), ki bodo začele veljati 6. junija, bodo tujcem olajšale postopke pridobitve vizumov in dovoljenj za prebivanje. Tistim tujcem, ki v RS že prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje, pa novela zagotavlja pogoje za vključitev v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje. > Več...

8.5.2008

Obvezno organiziranje varovanja

Nekatere dejavnosti, ki so povezane npr. z radioaktivnimi ali jedrskimi snovmi, okolju nevarnimi snovmi, letališči ipd. so zaradi posebnega varnostnega pomena podvržene posebnemu varovanju. Z Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja se v teh in drugih primerih uveljavlja politika preprečevanja in odvračanja večjih nesreč ter omejitev njihovih vplivov na človeka in okolje. > Več...

6.5.2008

Ustavna pritožba zoper sklep računskega sodišča

Aktov Računskega sodišča RS po ustaljeni ustavnosodni presoji ni mogoče šteti za posamične akte, s katerimi bi bilo odločeno o kakšni pravici ali temeljni svoboščini pritožnice, zato ustavna pritožba zoper izpodbijani sklep ni dopustna. > Več...

5.5.2008

IZ SODNE PRAKSE: Stroški postopka

Sodišče pri odločanju o ustavitvi postopka presoja tudi to, ali iz spisovnih podatkov izhaja ocena, da bi tožeča stranka uspela, če ne bi bilo umika, kakor tudi, ali je tožbo umaknila takoj in to prav zaradi izpolnitve tožene stranke. > Več...

1.5.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu aprilu 2008

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober