IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: April 2015
 

V središču

Arhiv člankov od 1.4.2015 do 30.4.2015

29.4.2015

IZ PRAKSE: Nujni dedni delež 2

Vprašanje: Moja teta po mamini strani (moja mama je tudi že pokojna) je z oporoko vse svoje premoženje zapustila mojemu stricu Janezu. Teta ni bila poročena in ni imela otrok. Zanima me ali morda meni pripada nujni dedni delež po teti in koliko znaša. > Več...

28.4.2015

Nekatere ustavnopravne dileme glede postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora

V postopku odvzema premoženja nezakonitega izvora država nastopa kot oblastveni organ, torej kot izrazito močnejša stranka. Izhodiščno neravnovesje strank se najbolj kaže prav v možnosti, da država v pravdi za odvzem premoženja zoper posameznika uporabi informacije in dokaze, ki jih je pridobila kot oblastni organ v okviru finančne preiskave. Zakonodajalec bi ob takem izhodišču moral položaj strank uravnotežiti. Storil pa je ravno nasprotno. Kot bo prikazano v prispevku, je zakonodajalec položaj posameznika še dodatno otežil. > Več...

23.4.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 23. april

Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni sporazum glede reforme Evropskega sistema blagovnih znamk (gre za paket dveh predlogov, in sicer prenovo direktive 2008/95 in revizijo uredbe 207/2009). Spremembe ureditve sistema blagovnih znamk naj bi izboljšale pogoje za inovativnost podjetij in bolj učinkovito zaščito pred ponaredki, vključno s ponaredki v tranzitu skozi EU. > Več...

21.4.2015

Iz sodne prakse: Kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev

Skrb za ohranitev podjetja in soglasje delavcev k znižanju plač, ne izključuje kazenske odgovornosti direktorja, ki zavestno in hote ne izplača plač, prispevkov in regresa. Sodišče prve stopnje je obdolženega iz razloga po 3. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) oprostilo obtožbe, da je storil kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev po drugem v zvezi s prvim odstavkom 196. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). > Več...

20.4.2015

ZBan-2 kot odziv na večplastno finančno in gospodarsko krizo

Pravo Evropske unije zaradi krize zahteva spremembe oziroma zaostritve nacionalnih zakonodaj držav članic glede kreditnih institucij, čemur sledi novi Zakon o bančništvu (ZBan-2), ki bo začel veljati 13. maja 2015. > Več...

15.4.2015

Sodišče EU o prenosih športnih dogodkov na spletu

V zadevi C-279/13 (C More Entertainment AB proti Linusu Sandbergu) so sodniki na sodišču EU odločali o avtorski in sorodnih pravicah pri neposrednih prenosih športnih dogodkov na spletu. Države članice imajo možnost, da RTV organizacijam priznajo izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo dejanja priobčitve javnosti njihovih oddaj, če tako varstvo ne ogroža varstva avtorske pravice. > Več...

14.4.2015

Se obeta večja transparentnost dela odvetnikov in notarjev?

Novela > Zakona o odvetništvu (ZOdv) in novela > Zakona o notariatu (ZN), ki sta bili v zakonodajni postopek vloženi prvega aprila, naj bi preko obligatorne sestave letnega poročila za odvetnike, odvetniške družbe in notarje ter njegove javne objave povečali javnost in poštenost njihovega dela. > Več...

13.4.2015

Povezovanje poslovnih registrov evropskih držav

Namen sprememb in dopolnitev Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) je prilagoditev nacionalne zakonodaje pravu Evropske unije in odpravi manjših pomanjkljivosti obstoječe ureditve. Iskanje po Poslovnem registru RS bo lažje in hitrejše. > Več...

10.4.2015

Iz sodne prakse: Domneva umika zahteve za sodno varstvo

Če se storilec prekrška ne udeleži naroka za zaslišanje prič, čeprav je pravilno vabljen, ni mogoč zaključek, da je umaknil zahtevo za sodno varstvo kot pravno sredstvo. > Več...

9.4.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 9. april

V pregledu dogajanja v EU si lahko med drugim preberete o poteku investicijskega načrta za Evropo, izdelano in objavljeno je bilo poročilo o izvajanju evropske državljanske pobude, v parlamentu so obravnavali pravila za krepitev poštenega sojenja in ponovne vzpostavitve zaupanja v finančne trge, ogledate si pa lahko še poročilo o stroških dela v Evropi ter judikate z evropskega sodišča. > Več...

7.4.2015

Dostopnejša brezplačna pravna pomoč

Novela > Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) - prečiščeno besedilo, ki velja od 4. aprila, naj bi preko ukrepov, kot je elektronska povezava za pridobivanje podatkov prosilca o upravičenosti do denarne socialne pomoči ter sprememba ureditve vračila sredstev nazaj v proračun RS, zagotovila učinkovitejše delovanje instituta brezplačne pravne pomoči kot celote. > Več...

2.4.2015

Iz sodne prakse: Zahteva za izločitev sodnika

V kazenski zadevi je zagovornik obdolženega na predobravnavnem naroku s pisno vlogo zahteval izločitev sodnice, ker naj bi bil pri njej podan izločitveni razlog iz 1. točke 2. odstavka 39. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Svoj predlog je utemeljeval s tem, da je sodnica v predhodnem postopku izdala odredbo o hišni preiskavi stanovanja in osebnega vozila, ki jih je takrat uporabljal osumljeni. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober