IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: April 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: April 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.4.2008 do 30.4.2008

30.4.2008

V veljavi novelirani ZVCP-1 z novo sankcijo zasega motornega vozila

Novela Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), ki je v večini določb začela veljati 30. aprila, prinaša kar 106 členov sprememb in dopolnitev. Korenita novela močno zvišuje globe za kršitve, ki so najpogostejši vzroki najhujših prometnih nesreč in ureja novo sankcijo zasega motornega vozila. > Več...

28.4.2008

Regres in koriščenje letnega dopusta po novem

Prihaja čas izplačila regresa, namenjenega koriščenju letnega dopusta. Tudi letos bo davčna obremenitev davčnega zavezanca odvisna od dohodninskega razreda, kamor je med letom vključen davčni zavezanec, kar pomeni, da sprememb v obdavčitvi regresa ni, so pa določene spremembe v koriščenju letnega dopusta po novem Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) . > Več...

25.4.2008

Spremembe in dopolnitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) prinaša nekatere rešitve na področju organizacijskih možnosti, predvideva dodatne pristojnosti Sveta staršev, za storilce kaznivih dejanj dodatno zaostruje pogoje za delo v vzgojno-izobraževalnih institucijah, dodana pa je tudi določitev obveznosti vzgojno izobraževalnih zavodov v zvezi z obeleževanjem državnih praznikov ter uporabo slovenske zastave in himne. > Več...

24.4.2008

Poenostavljen postopek pridobitve delovnih dovoljenj

Z novim Pravilnikom o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev se celoviteje ureja tematika pridobivanja delovnih dovoljenj ter omogoča izvajanje decembra lani sprejete novele Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT). Bistvena novost je predvsem zmanjšanje števila obrazcev in dokazil, ki so potrebni za pridobitev delovnega dovoljenja. > Več...

21.4.2008

IZ SODNE PRAKSE: Predkupna pravica v stečajnem postopku

Zakonita predkupna pravica solastnika po določilih Stvarnopravnega zakonika (SPZ) velja tudi v postopku prodaje premoženja stečajnega dolžnika v stečajnem postopku. > Več...

17.4.2008

Večje pristojnosti Urada za varstvo konkurence

Novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) v primerjavi s starim ZPOmK-om določneje opredeljuje posamezne izraze uporabljene v tem zakonu, približuje ureditev preprečevanja omejevanja konkurence ureditvi v EU, predvsem pa povečujejo pristojnosti Urada za varstvo konkurence in tudi kazni za kršitelje. > Več...

16.4.2008

Izpitna tajnost

1. maja bodo začela veljati Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri pisnem delu pravniškega državnega izpita, ki urejajo način varovanja izpitnega gradiva, ki se bo uporabljalo v postopku izvajanja pisnega dela pravniškega državnega izpita, ter druge ukrepe tajnosti, ki bodo veljali, dokler se ocenjene izpitne naloge ne bodo označile z osebnim imenom kandidata. > Več...

15.4.2008

Lažja pridobitev gradbenega dovoljenja?

Uporabljati se je začela novela Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki poenostavlja postopke za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, odpravlja nejasnosti v zvezi z določanjem strank v postopku ter uvaja nekatere nove kategorije vrst objektov glede na zahtevnost, novela pa tudi razveljavlja dva jugoslovanska pravilnika s tega področja. > Več...

14.4.2008

IZ SODNE PRAKSE: Vrnitev v prejšnje stanje v nepravdnem postopku

V nepravdnem postopku za stranke ne velja prekluzija iz 286. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in lahko opravijo katerokoli dejanje vse do zaključka postopka. > Več...

11.4.2008

Eksplozivi in pirotehnični izdelki

Sprejem Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) pomeni pomembno poenotenje predpisov s tega področja, hkrati pa sprejema rešitev za uresničevanje načela prostega pretoka blaga znotraj Evropske unije. > Več...

10.4.2008

Spremembe pri zagotavljanju pravne pomoči policistom

Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom v zvezi z opravljanjem uradnih nalog in posameznikom v zvezi z dano pomočjo policiji bo začel veljati 19. aprila. Postopek v zahtevkih za zagotovitev pravne pomoči, vloženih pred to novelo, pa se izvede in dokonča po novih določbah. > Več...

9.4.2008

Spremenjene višine mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja

Uredba komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4.12.2007, ki velja od 1.1.2008, spreminja direktivo št. 2004/17/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter direktivo št. 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev in sicer so se spremenile meje za oddajo naročil. > Več...

8.4.2008

Licence v zasebnem varovanju

Veljati je začel nov pravilnik o licenci za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja, s katero je skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (ZZasV) določena oblika in vsebina certifikata o licenci. > Več...

7.4.2008

IZ SODNE PRAKSE: Zastaranje terjatev iz naslova dobave toplotne energije

Če je ogrevanje izvršeno za potrebe gospodarske družbe, kot lastnice stanovanja, velja triletni zastaralni rok, ne glede na to, da je v stanovanju dejansko živela družina. > Več...

3.4.2008

Spremembe na področju upravnega poslovanja

Spremenjena Uredba o upravnem poslovanju določa delo državnih organov tudi ob sobotah, ter prilagaja določbe uredbe zadnjim spremembam in dopolnitvam Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in tako na novo ureja ovojnico za posebno vročanje po pooblaščencu za vročitve ter elektronsko vročanje. > Več...

2.4.2008

Sodelovanje javnosti pri oblikovanju predpisov

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-386/06-32 ugotovilo, da je Zakon o ohranjanju narave (ZON) v neskladju z ustavo ter razveljavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave. > Več...

1.4.2008

Prihaja čas obračuna dohodninskih obveznosti za leto 2007

Pri odmeri in poračunu dohodnine za leto 2007 bomo davčni zavezanci letos prvič prejeli informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine, ne da bi zavezanci še kakorkoli dopisovali in dopolnjevali. Pri tem nam davčna uprava napoveduje tako roke posredovanja informativnega izračuna kot posebnosti, ki veljajo pri podaji ugovora na informativni izračun. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober