IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Februar 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.2.2016 do 29.2.2016

29.2.2016

ESČP: Masovni nadzor komunikacij proti pravici do zasebnosti

V zadevi Szabo in Vissy proti Madžarski so na Evropskem sodišču za človekove pravice odločali o masovnem nadzorovanju komunikacij. Konkretni primer nadaljuje logiko odločanja v decembrskem primeru Roman Zakharov proti Rusiji. > Več...

25.2.2016

Pregled pravnega dogajanja v EU - 25. februar

Evropska ustanova za izboljšanje življenjskih pogojev in pogojev dela je objavila poročilo o razvoju  na področju začasnega zaposlovanja v letih od 2001 do 2012. V poročilu je orisan razvoj začasnih zaposlitev pred in po ekonomski krizi, izračunan je razkorak med plačami stalno in začasno zaposlenih ter razlike v samih podjetjih. > Več...

24.2.2016

Iz sodne prakse: Omejitev izvršbe

Pri odločanju o omejitvi izvršbe je potrebno izhajati tudi iz zemljiškoknjižnega stanja in presoditi, ali in kako pri teh nepremičninah vpisane pravice in pravna dejstva vplivajo oziroma utegnejo vplivati na poplačilo upnikove terjatve. > Več...

22.2.2016

Pravna presoja v tujini pridobljenih dokazov, pridobljenih za potrebe tujega postopka, brez sodelovanja naše države

V slovenski kazenskopravni teoriji je že dolgo uveljavljen in globoko ukoreninjen mešan tip kazenskega postopka. Njegov cilj je na eni strani doseči čim večjo učinkovitost pregona, seveda ob doslednem spoštovanju načela zakonitosti, na drugi strani pa varstvo človekovih pravic posameznika, ki se znajde v kazenskem postopku. Za učinkovit pregon storilcev kaznivih dejanj oziroma za zaščito družbe pred storilci se mora sodišče dokopati do resnice o zadevi, saj šele ta omogoča ne samo odkritje storilcev kaznivih dejanj, temveč tudi njegovo razsodbo. > Več...

19.2.2016

Med umorom in ubojem po KZ-1

Današnji čas je tak, da se lahko vprašamo, ali je življenje resnično najpomembnejša vrednota, ki jo varuje kazenski zakonik. Včasih je bilo manjše število razprav in strokovnih člankov o kaznivem dejanju umora bolj posledica prepričanja, da gre za kaznivo dejanje, ki ob poznavanju storilca in žrtve ne prinaša kakšnih posebnih pravnih problemov. Truplo, orodje-orožje, motiv za storitev kaznivega dejanja in po možnosti še priznanje - to je bilo dovolj za obtožbo in tudi obsodbo. > Več...

17.2.2016

Svoboda govora in odgovornost spletnega portala za komentarje

V zadevi 22947/13 (Index.hu proti Madžarski) so na Evropskem sodišču za človekove pravice odločali o kršitvi 10. člena Konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, torej o omejitvi svobode govora (izražanja) in s tem svobode spletnega komentiranja, ker bi pritožnika morala, po mnenju madžarskih sodišč, na svojih spletnih straneh pri novicah spremljati in urejati vsebino komentarjev uporabnikov, tako da do žaljivih komentarjev sploh ne bi prišlo. > Več...

15.2.2016

IZ PRAKSE: Začasno ali občasno delo upokojenca v primerjavi z drugimi oblikami dela in pravica do prejemanja polne pokojnine

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) je vpeljal institut tako imenovanega začasnega ali občasnega dela, ki omogoča osebam s statusom upokojenca opravljanje dela na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem. > Več...

11.2.2016

Pregled pravnega dogajanja v EU - 11. februar

Evropska komisija in ameriška Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami sta oznanili skupni pristop glede zahtev za centralne nasprotne stranke (ali klirinške hiše) (CCP). EU in ZDA sta največja trga z izvedenimi finančnimi instrumenti in skupni nastop je ključen za podporo čezmejni trgovini in investicijam ter zagotavljanju finančne stabilnosti, sta dejala evropski komisar in predsednik ameriške komisije. > Več...

9.2.2016

Iz sodne prakse: Kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev

Kljub slabi finančni situaciji bi obdolženec kot odgovorna oseba moral prispevke za delavce vsaj obračunati in s tem zagotoviti, da bi se v pokojninsko dobo delavcem štelo tudi obdobje, v katerem je delodajalec obračunal prispevke od zavarovančeve plače, pa jih ni vplačal. > Več...

5.2.2016

Sodišče EU: Igrača Lego v človeški podobi je blagovna znamka Skupnosti

V zadevi T-395/14 so na splošnem sodišču odločali o oblikovni 3D-znamki Skupnosti. Družba Lego Juris je pridobila registracijo za blagovno znamko Skupnosti, in sicer glede tridimenzionalne blagovne znamke, ki jo predstavlja igrača v človeški podobi. > Več...

3.2.2016

Delovni čas "mobilnih" delavcev po pravu EU

Moderne oblike dela vse bolj odstopajo od svojčas precej togih kavtel delovnih razmerij. To se najbolj kaže prav v segmentu organizacije delovnega časa, saj je prav tu največkrat mogoče najti manevrski prostor za dosego že kar pregovorno ponarodele, a v praksi pogosto precej nedorečene "prožnosti" dela. > Več...

1.2.2016

Iz sodne prakse: Zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice

Zaznamba spora je mogoča le v primeru, če gre za spor iz naslova originalno pridobljene stvarne pravice - stvarnopravni spor in ne v primeru, da gre za obligacijsko pravni spor. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober