IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Januar 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.1.2011 do 31.1.2011

31.1.2011

Iz sodne prakse: Pridobivanje dohodka iz opravljanja gostinske dejavnosti na črno

Davčni organ je ugotovil, da je tožnik opravljal pridobitno dejavnost kot fizična oseba, za svoj račun, navzven pa je nastopal s pravno formalnim statusom društva, zoper katerega je bil predhodno postopek davčnega inšpekcijskega nadzora ustavljen. Društvo namreč kljub formalno urejenemu statusu ni poslovalo kot društvo in ni opravljalo pridobitne dejavnosti v okviru društva in po 6. členu Zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO) ni zavezanec za davek od dobička pravnih oseb.

> Več...

28.1.2011

Iz sodne prakse: Prenos delavcev s prenosom podjetja

Sodišče EU je v zadevi C-463/09 ugotavljalo, kakšne so pravice delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov oz. delov podjetij ali obratov. > Več...

26.1.2011

Dr. Miro Cerar na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov

dr. Miro Cerar»Čisto na vsakega je treba apelirat, da stori nekaj za to skupnost, da bomo na koncu preusmerili tok in to tako imenovano krizo nekako prešli čim manj dotaknjeni. Seveda pa še dolgo človeštvo ne bo v nekem idealnem stanju, vedno bo prišla nova kriza in novi izzivi in to je pač naša usoda.«

> Več...

24.1.2011

Iz sodne prakse: Pisno opozorilo pred odpovedjo pogodbe

Delodajalec mora delavca pisno opozoriti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri čemer se ustna opozorila ne upoštevajo. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je urejeno v 12. poglavju Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki natančno opredeljuje načine prenehanja. Sama odpoved pogodbe o zaposlitvi je na splošno urejena od 80. do 87. člena, v nadaljevanju zakona pa sledi natančnejša opredelitev redne in izredne odpovedi. > Več...

19.1.2011

Iz sodne prakse: Pogoj za zakonitost odpovedi po 83. členu ZDR

Tožniku je bila dana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga dne 4.7.2005. Pred tem je tožena stranka od 17.12.2004 izdala več pisnih navodil in opozoril, šele v opozorilu z dne 28.6.2005 pa je opozorila na možnost odpovedi zaradi ponovne kršitve. Po tem datumu tožnik ni več kršil pogodbe, tožena stranka pa je v obrazložitvi odpovedi navajala, da je dana zaradi kršitev od 17.12.2004.

> Več...

17.1.2011

Razveza mednarodne zakonske zveze

Skladno s pravico vsakega posameznika, da se prosto giba in prebiva na ozemlju držav članic EU, ki jo natančneje opredeljuje Direktiva št. 2004/38/ES, so kot posledica vse večje mobilnosti vedno pogostejše t.i. mednarodne zakonske zveze, v katerih partnerja nista iz iste države. V primeru razveze takšne zveze, kot tudi v primeru, ko sta zakonca iz iste države, vendar živita v tujini ali narazen v različnih državah, se pojavi vprašanje, katero nacionalno pravo se pri razvezi uporablja.

> Več...

13.1.2011

Spletne igre na srečo

Po obsežnejši spremembi Zakona o igrah na srečo (ZIS), ki je bila sprejeta lansko pomlad, je v začetku januarja letos začela veljati novela ZIS-D, katere temeljna cilja sta zagotoviti učinkovit nadzor nad nedovoljenim prirejanjem spletnih iger na srečo ter omejitev dostopa do spletnih strani, prek katerih se prirejajo igre brez koncesije. > Več...

11.1.2011

Iz sodne prakse: Zastaranje pravice do odmere prispevkov za socialno varnost se ne presoja po OZ

Tožnik je v zadevi I U 156/2010 izpodbijal prvostopno odločbo davčnega organa z dne 31.12.2008 v delu, ki se nanaša na odmero prispevkov za socialno varnost pred junijem 2003 ter obrestni del, ki se nanaša na čas pred 27.6.2005. Po tožnikovem mnenju so zastaralni roki tekli glede na prvo zakonito odmero tožnikovih prispevkov za socialno varnost, do katere naj bi prišlo šele dne 27.6.2008, torej naj bi obveznost za plačilo prispevkov za socialno varnost do vključno junija 2003 zastarala.

> Več...

6.1.2011

Nina Zidar Klemenčič na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov

Nina Zidar Klemenčič"Moje mnenje je, da je danes v Sloveniji praktično že vsaka stvar vprašanje politike. Če zraste cena kruha, je to nekaj političnega. In mislim, da ko pridemo na področju uporabe in izvrševanja prava do tega, da se vsako ravnanje tožilstva, sodišča ali kateregakoli od akterjev v tem pomembnem sistemu, ki dejansko omogoča funkcioniranje pravne države in vladavine prava, povsem lahkomiselno okarakterizira kot politično, smo zabredli zelo globoko."

> Več...

4.1.2011

Vloga nacionalnih parlamentov v EU

S spremembami in dopolnitvami Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1), ki bodo začele veljati 8. januarja, se skladno z Lizbonsko pogodbo in protokoli krepi vloga parlamenta pri sprejemanju evropske zakonodaje. > Več...

3.1.2011

Iz sodne prakse: Konvalidacija pogodbe brez soglasja o sklenitvi ni mogoča

Za pogodbo, za katero zakon predpisuje pisno obličnost, pa v taki obliki ni bila sklenjena, mora obstajati soglasje volj pogodbenih strank za njeno sklenitev, da bi pogodba lahko konvalidirala. V nasprotnem primeru do sklenitve pogodbe ni prišlo in teorije realizacije pogodbe ni mogoče uporabiti. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober