April 2013, številka 4-4 / letnik XI.  

Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Za učinkovitejše delo na portalu si oglejte brezplačne spletne seminarje.
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Objavljen je bil Osnutek nacionalnega reformnega programa (NRP), o katerem želi vlada pred sprejetjem pridobiti še mnenje parlamentarnih strank in socialnih partnerjev. Na področju sodstva vlada napoveduje nadaljevanje aktivnosti na področju zagotavljanja večje učinkovitosti dela pravosodnih organov, zniževanja števila sodnikov in odprave sodnih zaostankov. V letih 2013 in 2014 namerava nadaljevati tudi aktivnosti na področju e-pravosodja. VEČ

Sprejeta novela zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah k možnim pomočem dodaja kapitalsko naložbo, omogoča pomoč tudi podjetjem, kjer ima država več kot četrtinski delež, in ukinja zgornji znesek višine državne pomoči. VEČ

Vstajniško gibanje je motivirano z neučinkovitostjo političnega sistema, ki je ukinil neposredno demokracijo, so mnenja udeleženci razprave Foruma 21. Potrebne so spremembe sistema v smeri demokratično socialistične ureditve ali vsaj korekcija obstoječega sistema s preoblikovanjem iz volilnega v kombiniranega. VEČ

Državnotožilski svet je opravil razpravo o prehajanju tožilcev v politiko in nazaj. Ugotovil je, da pristojnosti za odločanje o primernosti takšnih prehodov nima, da pa gre vseeno za pomembno vprašanje, zato bo razmislil, ali bo oblikoval pobudo za spremembo zakonodaje (46. člen ZDT). VEČ

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer opozarja, da so stiske ljudi zelo velike tako zaradi revščine kot zaradi drugih razlogov na zelo različnih področjih - od delovnih razmerij do šolstva in črnih gradenj. Februarja so prejeli 266 pobud, v marcu pa kar 436. VEČ

Državni zbor je včeraj imenoval Tomaža Vesela za predsednika računskega sodišča. VEČ

>> Celoten pregled aktualnih novic
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


V soboto, 27. aprila, bodo začele veljati spremembe in dopolnitve Obrtnega zakona (ObrZ), ki urejajo prostovoljno združevanje gospodarskih subjektov v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Novela zato prinaša ukinitev dosedanjega obveznega članstva (31. člen) in možnost izstopa iz zbornice po izteku šestih mesecev od uveljavitve novele. VEČ

Novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1), ki bo tudi stopila v veljavo 27. aprila, med drugim ureja odprto kreditno pogodbo in podrobneje določa naloge tržnega inšpektorata, ki izvaja nadzor nad kreditodajalci.

Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije med drugim določa nove najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede, ki veljajo od 1. marca 2013, in tiste, ki bodo veljale od 1. septembra 2013. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2013 znaša 820 evrov, delodajalci pa bodo zaposlenim povrnili stroške prevoza na delo in z dela v višini 80 % cene javnega prevoza.

Uredba o razvojnem svetu kohezijske regije določa način delovanja sveta, ki ga sestavlja po pet predstavnikov vsake razvojne regije. Program dela sveta mora biti usklajen z roki za sprejem programskih in izvedbenih dokumentov kohezijske politike in politike razvoja podeželja Evropske unije.

Objavljena je bil novela Pravilnika o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu, ki med drugim zvišuje pogoj za pristop k višjemu diplomatskemu izpitu s 60 na vsaj 80 odstotno udeležbo na predavanjih, spreminja imenovanja izpitnih izpraševalcev, sestavo izpitne komisije, način ocenjevanja ter določa le še ustni način opravljanja izpitov.

Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na >> UL št. 32, 33 in 34
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZVis?

Zakon o visokem šolstvu (ZVis), ki je bil objavljen leta 1993, vsebuje kar 20 vplivov v besedilo in vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZVis.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 21 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 70. člena ZVis, ki ureja prenehanje statusa študenta pred in po zadnji spremembi.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Svet EU je sprejel direktivo o alternativnem reševanju sporov in uredbo o spletnem reševanju sporov, ki naj bi prinesli enostavnejše, hitrejše in cenejše postopke zunajsodnih poravnav za reševanje sporov med potrošniki in trgovci. Parlament je predpisa že sprejel, države članice pa bodo imele dve leti časa za prenos pravil v domačo zakonodajo. VEČ

V združenih zadevah C-335/11 in C-337/11 je bila izdana sodba, po kateri se ozdravljiva ali neozdravljiva bolezen, ki ima za posledico fizično, duševno ali psihološko omejitev, šteje za invalidnost. Skrajšanje delovnega časa se lahko smatra za prilagoditveni ukrep delodajalca, katerega je dolžan sprejeti v skladu s pravili o delu invalidov. V sodbi sta bila uporabljena direktiva 2000/78 in sklep Sveta o pravicah invalidov. VEČ

>> Celoten pregled aktualnega pravnega dogajanja v EU
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom ZKP-K in kaj je prinesel v praksi izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Javnosti je najbolj znana uvedba določenih inštitutov, ki so povezani s priznanjem obtoženega, medtem, ko je za naše delo bila bolj pomembna uvedba predobravnavnega naroka, kot popolnoma nove faze postopka. Po skoraj enem letu osebno ocenjujem, da je šlo za spremembe v pravi smeri, pa čeprav je jasno, da bo trajalo še kar nekaj časa, preden se bodo zadeve ustalile in utekle." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


20. april 2013 Povrnitev stroškov za prevožene kilometre priči, izvedencu in tolmaču v pravdnem postopku - pot v eno smer več kot:
  1 km 2 km
20. april 2013 Povrnitev stroškov za prehrano in prenočišče priči, izvedencu in tolmaču v pravdnem postopku - odsotnost več kot:
  8 ur 12 ur
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.