IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: December 2015
 

V središču

Arhiv člankov od 1.12.2015 do 31.12.2015

31.12.2015

Hramba podatkov in revizijska sled

Finančne institucije se pri svojem poslovanju dnevno srečujejo z veliko količino podatkov. Večinoma gre za zaupne podatke o strankah, ki jih morajo finančne institucije varovati kot poslovno skrivnost, hkrati pa pri njihovem obdelovanju upoštevati več zakonskih določb, ki vzpostavljajo premise, znotraj katerih je tako obdelovanje podatkov pravno dopustno. > Več...

28.12.2015

Sodišče EU o priobčitvi del javnosti

V zadevi C-325/14 so na Sodišču EU odločali o priobčitvi del javnosti po 1. odstavku 3. člena direktive o avtorski pravici (direktiva 2001/29). Sodniki so odločili, da izdajatelj (RTV organizacija SBS) televizijskega programa ni priobčil programa javnosti s tem, ko je posredoval signale s programsko vsebino svojim distributerjem (in ne javnosti) v okviru dvostopenjskega postopka direktnega dovajanja. > Več...

23.12.2015

Zagovornikova odpoved obtoženčevi pravici do zbornega sojenja

Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v okviru poglavja o predobravnavnem naroku v četrtem odstavku 285.a člena med drugim določa, da se v primeru, če na predobravnavni narok ne pride obtoženec, ki je zoper obtožnico vložil ugovor, narok ne opravi in se šteje, da obtoženi krivde po obtožbi ne priznava ter da se odpoveduje možnosti dogovora o načinu poteka glavne obravnave, ki bo razpisana na podlagi pravnomočne obtožnice. > Več...

21.12.2015

Sodišče EU: Kredit v tuji valuti ni investicijska storitev

V zadevi C-312/14 so sodniki sodišča EU odločali o posojilih v tuji valuti in valutnem tveganju. Vprašanje je bilo, ali spadajo taka posojila med investicijske storitve in s tem pod posebno zaščito v okviru 2. točke 1. odstavka 4. člena MiFiD direktive (direktiva 2004/39)? > Več...

18.12.2015

O usklajenosti sistema kaznovalnega prava

Pravni red v državi ni celovito usklajen in zaokrožen sistem norm, sploh pa ne, če nanj gledamo kot na celoto. Celo znotraj ožje stroke pogosto ni. Vzrokov za to je veliko, saj zakonodaja nastaja postopoma in v različnih obdobjih, ob različnih vplivih, ob različnih avtorjih in predlagateljih, pod različnimi zakonodajalci ... in, seveda, ob različnih izvajalcih. Ne pozabimo, da pravni red ni zgolj napisano pravo, temveč tisto pravo, ki živi v praksi, sodni in tudi drugi. > Več...

16.12.2015

Iz sodne prakse: Priposestvovanje stvarne služnosti

Dobroverni pridobitelj stvarne služnosti je le tisti, ki nima razloga za to, da bi dvomil o pravilnosti podatkov zemljiške knjige, pri čemer poizvedovalna dolžnost ne sme biti pretirana. > Več...

14.12.2015

ESČP: Javni uslužbenci in izražanje verskega prepričanja

Evropsko sodišče za človekove pravice je v zadevi Ebrahimian proti Franciji (sodba je v francoščini) odločalo o izražanju verskega prepričanja javnega uslužbenca. Sodniki so presodili, da zaradi ohranitve državne sekularnosti in nevtralnosti javnih storitev ni nezakonito, če se ne podaljša pogodbe o zaposlitvi, ker javna uslužbenka ni hotela sneti rute, ki jo je nosila kot izraz verskega prepričanja. > Več...

10.12.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 10. december

Evropska komisija je predstavila predlog, ki bo Evropejcem omogočil, da bodo na potovanju imeli dostop do svojih spletnih vsebin, in akcijski načrt za posodobitev pravil EU o avtorskih pravicah. > Več...

8.12.2015

Okrogla miza: PRAVO in ODGOVORNOST

»Ni mogoče trditi, da gre za interpretacijo, da ne gre za kršitve temeljnih človekovih pravic. To ne sodi v demokratično družbo,« je poudaril ddr. Klemen Jaklič in opozoril, da ne more nekdo razpravljati v javnosti s stranko, ki ji potem sodi, ali se celo postaviti v senat z namenom, da bo tej stranki sodil. > Več...

7.12.2015

Nekaj novosti nove hrvaške insolvenčne zakonodaje

Z namenom učinkovitejšega reševanja problema insolventnosti gospodarskih subjektov v luči dolgotrajne gospodarske krize je hrvaški zakonodajalec 17. junija 2015 sprejel novi Stečajni zakon (SZ), ki je v celoti nadomestil dotlej veljavni istoimenski zakon (StZ) ter v dobršni meri spremenil in nadomestil Zakon o finančnem poslovanju in predstečajni poravnavi (ZFPPN). > Več...

4.12.2015

Sodišče EU o ugledu blagovne znamke

V zadevi C-125/14 (Iron & Smith proti Unilever) so na sodišču EU odločali o krajevnem obsegu ugleda blagovne znamke Skupnosti (BZS) v smislu 3. odstavka 4. člena direktive o blagovnih znamkah. > Več...

1.12.2015

Javna dražba v izvršbi - navodila za uporabo

Nepremičnine se v izvršilnem postopku prodajajo po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) predvsem na javni dražbi. Način prodaje na javni dražbi ni dovolj izkoriščen oziroma je javno dražbo možno razpisati tudi na način, ki bi bil za potencialne kupce privlačnejši. V praksi je problem zlasti t. i. skupna (paketna) prodaja večjega števila nepremičnin. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober