V primeru nepopolnega prikaza kliknite TUKAJ.
IUS-INFO
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2013, številka 11-1 / letnik XI.
 
Magis nocet qui crimen celat quam qui amicabiliter iudicat.
Bolj škoduje tisti, ki zločin prikriva, kot tisti, ki prijazno sodi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Končuje se prvi del izbora najvplivnejših pravnikovPrvi del izbora se počasi zaključuje, zato pohitite in podajte svoje mnenje, kdo so slovenski pravniki in pravnice, ki so vidno zaznamovali leto 2013.

Podajanje predlogov je mogoče le še do vključno petka, 8. novembra, zato ne odlašajte in PREDLAGAJTE SVOJE KANDIDATE!

Izbor se bo nadaljeval v drugem, glasovalnem delu, ki bo potekal od 11. do vključno 29. novembra. Glasovalci bodo izbirali med dvajsetimi kandidati, ki bodo v prvem delu največkrat predlagani.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
INSOLV-INFO: Pravočasno obveščeni o kritičnih spremembah poslovanja vaših partnerjev!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
Ustavno sodišče danes o menedžerskem davku
Ustavno sodišče je za danes sklicalo javno obravnavo zahteve za oceno ustavnosti dela Zakona o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO). Po mnenju upravnega sodišča, ki je dalo zahtevo za oceno ustavnosti, je del zakona, ki se nanaša na njegovo uporabo, v nasprotju z ustavo.

Veto noveli zakona o bančništvu
Državni svet je sprejel odložilni veto na novelo zakona o bančništvu. Novela namreč v sanacijo bank vključuje tudi imetnike podrejenega dolga, s čimer se bo po opozorilih svetnikov prizadelo številne državljane, ki prek raznih skladov varčujejo za prihodnost.

ZPP je v neskladju z ustavo
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je po soglasni presoji ustavnega sodišča v neskladju s 23. členom ustave, ki zagotavlja pravico do sodnega varstva. Ugotovljeno protiustavno pravno praznino mora državni zbor odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe, so zapisali na ustavnem sodišču. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je vložilo pet zahtev za oceno ustavnosti Zakona o tajnih podatkih (ZTP), ki so v zvezi z zakonom o pravdnem postopku.

Zunanje ministrstvo izročilo demaršo
Zaradi zapleta glede tožb proti LB in NLB na hrvaških sodiščih je zunanje ministrstvo včeraj na pogovor poklicalo hrvaško odpravnico poslov Romano Franulović-Bušić in ji izročilo demaršo. Izrazili so razočaranje, ker Hrvaška ni uresničila memoranduma z Mokric. Zaradi nespoštovanja memoranduma je Zagreb obsodil tudi odbor DZ za zunanjo politiko.

Dan pravosodja
Ob dnevu pravosodja so 16 sodnikom, pravobranilcem, tožilcem in drugim pravosodnim delavcem podelili medalje za življenjsko delo in izjemne dosežke. Tako predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša kot pravosodni minister Senko Pličanič sta ob tej priložnosti poudarila zadnje uspehe sodstva, kar da je dobra popotnica za prihodnje.

Poračun plačnih nesorazmerij
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali pogajanja o načinu izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za nazaj. Po ponedeljkovem sestanku je jasno, da so že zelo blizu dogovora, saj je vlada nekoliko spremenila predvidene zakonske rešitve, s katerimi so zdaj načeloma zadovoljni tudi sindikalisti.

Trikrat več stečajev
Oktobra je bilo v Sloveniji začetih 116 stečajnih postopkov nad pravno osebo, kar je trikrat več kot oktobra lani. V mesečni primerjavi jih je bilo sicer manj, saj je bilo septembra začetih 133 stečajnih postopkov.

Balkanski bojevnik
Višje sodišče je štirim na prvi stopnji obsojenim v zadevi Balkanski bojevnik zvišalo zaporne kazni. Odločitev glede preostale trinajsterice, ki jo je okrožno sodišče oprostilo, še ni znana, naj bi jo pa višje sodišče sporočilo še ta mesec.

Nova ljubljanska arbitražna pravila
Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je predstavila nova ljubljanska arbitražna pravila, ki bodo začela veljati 1. januarja 2014 in prinašajo določene novosti. Strokovnjaki so se sicer strinjali, da je arbitraža dobra v tolikšni meri, kot so dobri arbitri, ki jih imenujejo stranke.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
Ukinitev zemljiškega dolga
V veljavi je sprememba Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki ukinja institut zemljiškega dolga (črtani so členi od 192 do 200). V praksi se je zemljiški dolg, sicer namenjen zavarovanju terjatev, izkazal kot možnost zlorab v smeri oteževanja poplačila dolga upnikom in odvzema nezakonito pridobljenega premoženja. Odbor za pravosodje je ob njegovem ukinjanju vladi predlagal, da v zakonodajni postopek vloži zakonske rešitve, s katerimi bo mogoče preprečiti tudi zlorabe zemljiškega dolga v tistih primerih, ko je ta že ustanovljen, vendar do tega ni prišlo.

Odprava vzajemnosti v notariatu
20. novembra bo začela veljati sprememba Zakona o notariatu (ZN), ki je bila nujna zaradi odprave pogoja vzajemnosti pri dostopu do poklica notarja za državljane držav članic EU, EGS in Švicarske konfederacije ter države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Razširjen je tudi odstavek glede izobrazbe notarja, ki po novem kot pogoj za imenovanje določa v RS pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končano primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji - primerjalnik besedila 8. člena.

Višji prispevki v zdravstvu
Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki že velja, med drugim spreminja najnižjo prispevno stopnjo za samostojne podjetnike, ki bodo sedaj plačevali prispevek v višini 60 % povprečne plače. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje se bodo po novem plačevali tudi od avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava, in sicer v višini 6,36 %. Spreminja se višina prispevka za samoplačnike, in sicer s 14,17 na 22,72 evra. Navedene spremembe se bodo začele uporabljati 1. februarja 2014 oziroma za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014. Z novelo, s katero naj bi se letno privarčevalo približno 36 milijonov evrov, se v slovenski pravni red prenaša tudi evropska direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 88 - 91
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zakonca Šilih in njuna pravica    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Več kot dvajset let je že minilo, ko je 19. maja 1993 v Kliničnem centru v Ljubljani umrl Gregor Šilih, sin zakoncev Šilih, potem, ko je 3. maja 1993 poiskal zdravniško pomoč v bolnišnici v Slovenj Gradcu. V dvajsetih letih je zadeva Šilih postala ena od najbolj prepoznavnih simbolov neuresničevanja Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah v slovenskem pravnem redu.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odgovornost spletne strani glede komentarjev uporabnikov

Sodniki na Evropskem sodišču za človekove pravice so v primeru Delfi AS proti Estoniji soglasno odločili, da je multimedijski spletni portal odgovoren za žaljive komentarje, ki jih uporabniki objavijo na portalu.

Delfi AS, ki predstavlja enega največjih multimedijskih portalov v Estoniji, je objavil članek o odločitvi podjetja, ki opravlja trajektne prevoze, da bo spremenil poti do določenih otokov. Te spremembe so povzročile poškodbe ledu na določenih mestih drugih poti, ki so predstavljale cenejše in hitrejše povezave do otokov glede na trajektne prevoze. V burnem odzivu na članek so bralci na spletni strani pod novico objavili potencialno žaljive in obrekljive komentarje glede lastnika podjetja, ki opravlja trajektne prevoze. Lastnik trajektnega podjetja je podal pisno pritožbo na Delfi AS glede komentarjev, ni pa uporabil avtomatskega sistema spletne strani za označevanje neprimernih vsebin.

 
 
>> Odločbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
Besedilo ZIZ je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že 24 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

 
 
 
  6. konferenca kazenskega prava in kriminologije, 21. in 22. november, Čatež
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. november 2013 Temeljna obrestna mera za november v primerjavi s prejšnjim mesecem, mesečna 0,1 0,1 %
1. november 2013 Temeljna obrestna mera za november v primerjavi s prejšnjim mesecem, letna 1,18 1,22 %
28. oktober 2013 Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za avgust 2013, v primerjavi z julijem 1.510,02 1.506,88 EUR ( - 0,2 %)
28. oktober 2013 Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij-avgust 2013, v primerjavi s predhodnim trimesečjem 1.509,70 1.504,11 EUR
 
 
  Pavni rokovnik 2014 - Ne prezrite možnosti individualizacije!
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na POVEZAVI lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.