IUS-INFO - Register predpisov
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Zakonodaja > Register - kazalo področij
 

Register predpisov

Na vrh1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

1.1. USTAVNA UREDITEV

1.1.1. Splošni državni akti, simboli in prazniki

1.1.2. Človekove pravice

1.1.3. Politične stranke

1.1.4. Ustavno sodišče

1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE

1.2.1. Državni zbor in državni svet

1.2.2. Predsednik republike

1.2.3. Vlada

1.2.4. Uprava

1.2.5. Skladi

1.2.6. Planiranje

1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA

1.3.1. Obramba

1.3.2. Varstvo pred naravnimi nesrečami

1.3.3. Požarna varnost

1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA

1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Na vrh2. PRAVNA PODROČJA

2.1. PRAVOSODJE

2.1.1. Sodišča

2.1.2. Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

2.1.3. Odvetništvo in notariat

2.1.4. Upravni spor

2.1.5. Sodni registri in sodne takse

2.2. UPRAVNO PRAVO

2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

2.2.2. Tujci

2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve

2.2.4. Verske skupnosti

2.2.5. Inšpekcije

2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

2.3. CIVILNO PRAVO

2.3.1. Lastnina in druge stvarne pravice

2.3.2. Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

2.3.3. Intelektualna lastnina

2.3.4. Obligacije

2.3.5. Zakonska zveza in družinska razmerja

2.3.6. Dedovanje

2.3.7. Civilni sodni postopki

2.3.8. Civilni kolizijski predpisi

2.4. KAZNOVALNO PRAVO

2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

2.4.2. Kazenski postopek

2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

2.4.4. Prekrški

Na vrh3. JAVNE FINANCE

3.1. DAVKI, PRISTOJBINE, PRISPEVKI, TAKSE

3.1.1. Davki občanov in dohodnina

3.1.2. Katastrski dohodek

3.1.3. Davek od dohodka pravnih oseb

3.1.4. Davek na dodano vrednost in trošarine

3.1.5. Druge davščine in olajšave

3.1.6. Poravnava davkov in prispevkov

3.1.7. Davčne službe

3.2. CARINE

3.2.1. Predpisi o carini in prosti trgovini

3.2.2. Carinska služba

3.3. PRORAČUN

3.4. JAMSTVA, KREDITI, NADOMESTILA, KOMPENZACIJE

3.4.1. Promet

3.4.2. Industrija in energetika

3.4.3. Ekologija in razvoj

3.4.4. Banke, zavodi

3.4.5. Ostalo

3.5. BLAGOVNE REZERVE

3.6. RAČUNSKO SODIŠČE

Na vrh4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI

4.1.1. Gospodarske družbe, splošni predpisi

4.1.2. Gospodarske javne službe (komunala)

4.1.3. Zbornice

4.1.4. Zadruge

4.1.5. Varstvo konkurence, cene

4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET

4.2.1. Banka Slovenije

4.2.2. Banke in hranilnice

4.2.3. Monetarni predpisi

4.2.4. Devizno poslovanje

4.2.5. Obresti in obrestna mera

4.2.6. Plačilni promet

4.2.7. Pranje denarja

4.3. FINANČNI PREDPISI

4.3.1. Računovodstvo

4.3.2. Revizija

4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA

4.4.1. Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

4.4.2. Menica in ček

4.5. ZUNANJETRGOVINSKI PREDPISI

4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Na vrh5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

5.1. INDUSTRIJA

5.1.1. Industrija in energetika

5.1.2. Rudarstvo

5.1.3. Gradbeništvo

5.1.4. Geološke raziskave

5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

5.2.1. Kmetijstvo

5.2.2. Zdravstveni nadzor nad živili

5.2.3. Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci

5.2.4. Živinoreja in mlekarstvo

5.2.5. Veterina (zdravstveno varstvo živali)

5.2.6. Vinogradništvo, žgane pijače

5.2.7. Gozdarstvo

5.2.8. Kmetijska in gozdna semena ter rastline

5.2.9. Mineralna gnojila

5.2.10. Lovstvo in ribištvo

5.2.11. Finančne intervencije

5.3. PROMET IN ZVEZE

5.3.1. Promet in zveze - splošno

5.3.2. Cestni promet

5.3.3. Železniški promet

5.3.4. Zračni promet

5.3.5. Pomorski in rečni promet

5.3.6. Poštni promet in telekomunikacije

5.3.7. Žičnice

5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM

5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT

5.6. TRGOVINA

5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Na vrh6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST

6.1. MERILA IN MERSKE ENOTE

6.2. TEHNIČNI PREDPISI IN NORMATIVI

6.3. STANDARDI

Na vrh7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

7.1. ZAVODI

7.2. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

7.2.1. Splošno o vzgoji in izobraževanju

7.2.2. Predšolska vzgoja

7.2.3. Osnovno šolstvo

7.2.4. Srednje šolstvo

7.2.5. Višje in visoko šolstvo

7.2.6. Poklicno izobraževanje

7.2.7. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

7.2.8. Šolska inšpekcija

7.2.9. Nagrade

7.2.10. Študenti

7.2.11. Šport in organizacije

7.3. ZNANOST IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

7.4. KULTURA IN UMETNOST

7.4.1. Kultura in umetnost

7.4.2. Naravna in kulturna dediščina

7.4.3. Knjižničarstvo

7.4.4. Arhivi

7.4.7. Muzeji

7.5. JAVNO OBVEŠČANJE

7.6. STATISTIKA

Na vrh8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

8.1. UREJANJE PROSTORA

8.1.1. Urejanje prostora

8.1.2. Stavbe in stavbna zemljišča

8.1.3. Kmetijska zemljišča

8.1.4. Geodetske službe

8.1.5. Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

8.2. VARSTVO OKOLJA

8.2.1. Varstvo okolja

8.2.2. Varstvo pred nevarnimi snovmi

8.2.3. Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

Na vrh9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA

9.1.1. Delovna razmerja

9.1.2. Plače v gospodarstvu

9.1.3. Plače v negospodarstvu

9.2. KOLEKTIVNE POGODBE

9.3. SINDIKATI

9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

9.5. VARSTVO PRI DELU

9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

9.6.1. Zdravstvena in lekarniška dejavnost

9.6.2. Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

9.6.3. Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

9.6.4. Zdravila

9.6.5. Humanitarne organizacije

9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Na vrh10. MEDNARODNO PRAVO

10.1. ZUNANJE ZADEVE IN DIPLOMACIJA

10.2. MEDNARODNI VEČSTRANSKI AKTI

10.2.1. Akti o nasledstvu

10.2.2. Organizacija Združenih narodov

10.2.3. Varstvo človekovih pravic

10.2.4. Vojno pravo, civilna zaščita in orožje

10.2.5. Kaznovalno pravo

10.2.6. Civilno pravo

10.2.7. Intelektualna lastnina

10.2.8. Gospodarski razvoj

10.2.9. Industrija in energetika

10.2.10. Kmetijstvo in gozdarstvo

10.2.11. Hidrometeorološke dejavnosti

10.2.12. Promet in zveze - splošno

10.2.13. Promet in zveze - železniški promet

10.2.14. Promet in zveze - cestni promet

10.2.15. Promet in zveze - pomorski in rečni promet

10.2.16. Promet in zveze - zračni promet

10.2.17. Promet in zveze - poštni promet in telekomunikacije

10.2.18. Vesolje

10.2.19. Turizem in gostinstvo

10.2.20. Trgovina in carine

10.2.21. Finance in bančništvo

10.2.22. Izobraževanje, kultura, znanost in šport

10.2.23. Varstvo okolja

10.2.24. Merila in merske enote

10.2.25. Tehnični predpisi, normativi in standardi

10.2.26. Mednarodna organizacija dela

10.2.27. Zdravstveno varstvo ljudi

10.2.28. Zdravstveno varstvo živali

10.2.29. Zdravstveno varstvo rastlin

10.2.30. Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

10.2.31. Svet Evrope

10.3. MEDNARODNI DVOSTRANSKI AKTI

10.3.1. Akti o nasledstvu

10.3.2. Republika Albanija

10.3.3. Demokratična ljudska republika Alžirija

10.3.4. Kneževina Andora

10.3.5. Antigva in Barbuda

10.3.6. Argentinska republika

10.3.7. Republika Armenija

10.3.8. Avstralija

10.3.9. Republika Avstrija

10.3.10. Republika Azerbajdžan

10.3.11. Državna skupnost Bahamov

10.3.12. Ljudska republika Bangladeš

10.3.13. Kraljevina Belgija

10.3.14. Belize

10.3.15. Republika Belorusija

10.3.16. Republika Bolgarija

10.3.17. Republika Bolivija

10.3.18. Republika Bosna in Hercegovina

10.3.19. Republika Bocvana

10.3.20. Zvezna republika Brazilija

10.3.21. Republika Ciper

10.3.22. Republika Češka

10.3.23. Republika Čile

10.3.24. Kraljevina Danska

10.3.25. Državna skupnost Dominike

10.3.26. Arabska republika Egipt

10.3.27. Država Eritreja

10.3.28. Republika Estonija

10.3.29. Demokratična republika Etiopija

10.3.30. Republika Filipini

10.3.31. Republika Finska

10.3.32. Francoska republika

10.3.33. Republika Gana

10.3.34. Grška republika

10.3.35. Republika Gruzija

10.3.36. Republika Gvatemala

10.3.37. Republika Honduras

10.3.38. Republika Hrvaška

10.3.39. Republika Indija

10.3.40. Republika Indonezija

10.3.41. Republika Irak

10.3.42. Islamska republika Iran

10.3.43. Irska

10.3.44. Republika Islandija

10.3.45. Italijanska republika

10.3.46. Država Izrael

10.3.47. Japonska

10.3.48. Republika Jemen

10.3.49. Hašemitska kraljevina Jordanija

10.3.50. Republika Južna Afrika

10.3.51. Kraljevina Kambodža

10.3.52. Kanada

10.3.53. Država Katar

10.3.54. Republika Kazahstan

10.3.55. Republika Kenija

10.3.56. Republika Kirgizistan

10.3.57. Ljudska republika Kitajska

10.3.58. Republika Kolumbija

10.3.59. Demokratična ljudska republika Koreja

10.3.60. Republika Koreja

10.3.61. Republika Kostarika

10.3.62. Republika Kuba

10.3.63. Država Kuvajt

10.3.64. Ljudska demokratična republika Laos

10.3.65. Republika Latvija

10.3.66. Libanonska republika

10.3.67. Republika Liberija

10.3.68. Socialistična ljudska libijska arabska džamahirija

10.3.69. Republika Litva

10.3.70. Veliko vojvodstvo Luksemburg

10.3.71. Republika Madžarska

10.3.72. Republika Makedonija

10.3.73. Republika Maldivi

10.3.74. Malezija

10.3.75. Republika Malta

10.3.76. Kraljevina Maroko

10.3.77. Republika Maršalovih otokov

10.3.78. Islamska republika Mavretanija

10.3.79. Združene mehiške države

10.3.80. Republika Moldova

10.3.81. Kraljevina Monako

10.3.82. Mongolska ljudska republika

10.3.83. Republika Namibija

10.3.84. Zvezna republika Nemčija

10.3.85. Zvezna republika Nigerija

10.3.86. Republika Nikaragva

10.3.87. Kraljevina Nizozemska

10.3.88. Kraljevina Norveška

10.3.89. Nova Zelandija

10.3.90. Sultanat Oman

10.3.91. Islamska republika Pakistan

10.3.92. Republika Panama

10.3.93. Papua Nova Gvineja

10.3.94. Republika Paragvaj

10.3.95. Republika Peru

10.3.96. Republika Poljska

10.3.97. Portugalska republika

10.3.98. Romunija

10.3.99. Ruska federacija

10.3.100. Republika San Marino

10.3.101. Kraljevina Saudska Arabija

10.3.102. Republika Sejšeli

10.3.103. Republika Singapur

10.3.104. Republika Slonokoščena obala

10.3.105. Republika Slovaška

10.3.106. Demokratična republika Somalija

10.3.107. Republika Srbija

10.3.108. Republika Sudan

10.3.109. Sv. Vincenc in Grenadini

10.3.110. Vatikan (Sveti sedež)

10.3.111. Kraljevina Španija

10.3.112. Demokratična socialistična republika Šri Lanka

10.3.113. Kraljevina Švedska

10.3.114. Švicarska konfederacija

10.3.115. Republika Tadžikistan

10.3.116. Kraljevina Tajska

10.3.117. Združena republika Tanzanija

10.3.118. Kraljevina Tonga

10.3.119. Republika Tunizija

10.3.120. Republika Turčija

10.3.121. Republika Turkmenistan

10.3.122. Ukrajina

10.3.123. Vzhodna republika Urugvaj

10.3.124. Republika Uzbekistan

10.3.125. Republika Venezuela

10.3.126. Socialistična republika Vietnam

10.3.127. Republika Zambija

10.3.128. Združene države Amerike

10.3.129. Združeni arabski emirati

10.3.130. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

10.3.131. Zelenortska republika

10.3.132. Republika Zimbabve

10.3.133. Republika Črna gora

10.3.134. Republika Kosovo

10.4. Neveljavni mednarodni akti

Kazalo


1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

2. PRAVNA PODROČJA

3. JAVNE FINANCE

4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV

5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST

7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA

9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

10. MEDNARODNO PRAVO